Het is zorgwekkend hoeveel overprikkelde clienten de laatste vijf jaar in mijn praktijk krijg. Dat begon dus al voor de Corona crisis. Vaak zijn dat hoogopgeleide, redelijk gezond levende mensen. Toch kan het lichaam kennelijk de wijze van leven niet aan. Het lichaam geeft wel signalen dat het niet goed gaat, maar de waan van de dag waait daar onbarmhartig overheen. Het hoge tempo van dingen doen blijft te lang het lichaam teisteren. Het vreemde is dat meer vanuit ontspanning leven niet minder productiviteit oplevert. Integendeel.

De tol van een gestresste samenleving

Sinds de tachtiger jaren is de stress in onze samenleving zo toegenomen dat steeds meer mensen ziek zijn geworden. Zonder een goed antwoord op die tendens zijn inmiddels de zorgkosten hemelhoog opgelopen. Ik ben heel dankbaar dat ik wel een antwoord heb mogen vinden op alledaagse stress, al duurt het doorgaans heel lang voordat nieuwe oplossingen ook breed gedragen worden. Helaas is iedereen langzamerhamd een beetje gewend geraakt dat je wel een keer burn-out kan worden of of langdurig in de ziektewet. Voor de jaren negentig was dat nog iets waarvoor je je schaamde, je had kennelijk wat verkeerd gedaan. Nu wordt algemeen geaccepteerd dat dat de tol is van de manier waarop we nu werken.

Gevolgen kunnen dramatisch zijn

Verschilende van mijn cliënten kampen met langdurige arbeidsongeschiktheid vanwege een overprikkelt zenuwstelsel. Vaak is dat proces al jaren aan de gang zonder dat er afdoende wordt ingegrepen. Het wordt nog niet herkend als een invaliderend verschijnsel als we te gespannen zijn en te langdurig het zenuwstelsel onder druk zetten. 
De hele dag draaiduizelig komt regelmatig voor, een cliënt loopt met een stok om zijn evenwicht te bewaren (een heel aardige, succesvolle ambitieuze ondernemer) en voortdurende onrust in benen, hoofd, of hele lijf. Ook vanuit instituten die deze mensen helpen wordt vaak gewezen op het nut van meditatie om het lichaam tot rust te brengen. De Ademwijzer training is bij uitstek geschikt om het genezingsproces te ondersteunen.
Maar voorkomen is uiteraard veel beter dan moeten genezen!  

Je hoeft niet de gele dag als een Bhoedda onder een boom te zitten

Als je je leven meer wilt gaan leven vanuit ontspanning in plaats van vanuit stress hoef je heus niet de hele dag mediterend onder een boom te gaan zitten. En bovendien lever dat in onze samenleving ook niet vodoende inkomen op om boodschappen van te doen. Er moet wel ingegrepen worden in je systeem om je ademhaling weer gezond te maken (die raakt door stress ontregelt), je moet leren om mentaal en fysiek te ontspannen (in plaats van afleiding te zoeken in andere stress) en je zenuwstelsel moet rustiger gemaakt worden (in plaats van langdurig aan de pillen te moeten).
Verdiep je in de Ademwijzer training en doe de ademtest!

Meer weten?
Lees 'Adem­­­ha­ling als medi­­­cijn'

Over hoe de adem­­­ha­ling werkt, geba­­­seerd op het weten­schap­­­pelijk onder­­­zoek van de arts K. Buteyko Hoe stress onze adem­­­haling beïn­­vloed en wat dit bete­­­kent voor onze gezond­­­heid Adem­­­haling en stress in rela­­­tie tot diver­se aan­­­doe­­nin­­gen. En meer...

Jouw gezond­heid telt

Al sinds 2010 heb ik het geluk mensen te mogen bege­leiden naar een betere gezond­heid. In die jaren heb ik veel ge­leerd over hoe het lichaam func­tio­neerd als het onder stress is. Maar ook over het proces om uit de stress te komen en ont­spanning op de voor­grond te laten zijn.

Lees meer...

Mijn eigen proces om uit de stress te komen ging zeker niet van een lijen dakje. Ik moest mijn altijd doorgaande gedachten leren stoppen, mijn lichaam leren voelen en mij anders gedragen ten opzichte van voeding (+110kg).

Me niet lekker voelen, niet echt in mijn lichaam zijn en weinig energie hebben was een toestand die ik als onontkoombaar beschouwde.

Zo heb ik twintig jaar angstklachten gehad na een voor mij vreselijke ervaring met acute hyperventilatie in een kermisatractie. Het woord kermis moest ik daarna niet eens in mij op laten komen want dan stond het zweet al op mijn voorhoofd. Mindfulness en lichaamswerk hebben mij geholpen om daar een nieuwe balans te vinden en de angsten te laten verdwijnen.

Een flink aantal jaren moest ik veel hoesten. Zo erg zelfs dat ik niet meer kon slapen en ik een paar uur lang in de huiskamer half rechtop in een tuinstoel enkele uren per nacht wat kon slapen. Er hielp geen medicijn tegen. Tot ik met bepaalde Buteyko ademtechnieken mijn ademhaling weer gezond maakte en het hoesten stopte. Wat was ik daarvoor dankbaar, ik kon zelf zorgen dat het weer goed kwam!

Uiteindelijk heb ik er mijn werk van gemaakt mensen diverse beproefde technieken te leren (Buteyko, Mindfulness, Lichaamswerk, PTST-technieken, Alexandertechnieken), waardoor het zelfgenezend vermogen een flinke boost krijgt.

Doe eens de ademtest, de gezondheidscheck of neem direct contact op.

error: Inhoud is beschermd.