Wetenschappelijk onderzoek naar hyperventilatieklachten

Mogelijke klachten bij chronische hyperventilatie

Een van de vele onderzoeken naar chronische hyperventilatie is gedaan door de Duitse onderzoeker G. Weimann levert het volgende overzicht op van spontaan optredende klachten ten gevolge van chronisch hyperventileren:

Ademhaling (99%)
ademnood (84,5%), gevoel van beklemming om de borst (51%), prop in de keel (43%), een versnelde en/of verdiepte ademhaling (44), benauwd gevoel bij het ademen (27,5), zuchten (10,5%), gapen (10,5%), steken in de borstkas (2,5%)

Tintelingen of gevoelloosheid (95%)
vingers (90,5%), armen (58%), mond (40,5%), gezicht (39%), benen (34,5%), voeten (30%), lichaam (21,5%), borstkas (16,5%)

Gestoorde prikkeloverdracht zenuwen-spieren (94%)
stijfheid van de vingers of armen (74%), gekromde vingers (61%), beven tijdens hyperventilatie (42%), beven na hyperventilatie (37%), stijfheid in de benen (22,5%), stijfheid rond de mond (16,5%), spraak moeilijkheden (t.g.v. stijfheid van de mond) (12,5%), kramp in tenen of benen (2,5%)

Bloedvaten in de hersenen (89%)
duizeligheid (71,5%), gevoel van verdoving of doezeligheid, vermindering van concentratievermogen en geheugen, verlies van contact met de
omgeving (in het algemeen bewustzijnsdalingen) (70,5%), zwart worden voor de ogen (37%), hoofdpijn (37%), warmtegevoel in het hoofd (25%), flauwvallen (15,5%)

Psychisch (88%)
angst (77%), onrustig gevoel (47,5%), huilen (15,5%), gespannenheid (8,5%)

Hart (70%)
hartkloppingen (49%), korte pijnlijke steken in de hartstreek (24%), drukkend gevoel in de hartstreek zonder pijn (21,5%), snelle hartslag (14,5%), kramp in de hartstreek (8,5%), onregelmatige hartslag, ‘overslaan’ van hartslagen (6%)

error: Content is protected!