Veelgestelde vragen (F.A.Q.)

Ervaring Maia

Ervaring Hans (1)

Ervaring Hans (2)

Ervaring Antonio

Ervaring Lolke

Is de Ademwijzer training hetzelfde als een Buteyko cursus?

Hoewel een selectie van Buteyko technieken een belangrijk onderdeel is in de Ademwijzer training (we zijn opgeleid als Buteyko ademtherapeut), is de training veel meer dan een standaard Buteyko cursus. We hebben sinds 2010 veel tijd en energie gestoken in het doorontwikkelen van de training. Door de ervaring met honderden clienten, bijscholing en zelfstudie is de training uiteindelijk ontwikkeld tot een traject van zes maanden met goede begeleiding door middel van individuele coaching en ondersteuning middels de website voor clienten met audio- en videomateriaal. Dit maakt dat de training zowel op korte als lange termijn een gunstig effect heeft ten aanzien van ontspanning, ademhaling en gezondheidsklachten.

Waarom bij jullie niet 5 keer zoals bij sommige anderen?

De Ademwijzer training is fundamenteel anders in elkaar gezet als die waarbij je 5 keer moet komen, vaak zijn dat ook groepscursussen waar wij geen voorstander van zijn. Bij ons krijg je in elk geval drie uitgebreide individuele trainingen waar we  ingaan op je persoonlijke levensomstandigheden en hoe je daar de verschillende technieken kunt implementeren. Daarnaast is er de laatste jaren hard gewerkt aan een veelomvattend ondersteuningssysteem met audio- en videomateriaal en verschillende terugkoppelingen, waardoor we kunnen zeggen dat het slagingspercentage van de training heel hoog ligt. Eigenlijk is iedereen heel tevreden over wat er geleerd is en meegonmen kan worden voor de rest van het leven.
Wij laten je daarom ook niet op het puntje van je stoel zitten met je ogen omhoog gedraaid terwijl je regelmatig metingen moet doen. Dit hoort bij die andere aanpak. Wij hebben een andere opleidingsachterhrond en hebben daarnaast onze aanpak uitgebreid zodat je naast het op natuurlije en ontspannen manier resetten van het ademhalingscentrum, ook mentale en fysieke ontspanning oefent met technieken uit verschillende andere disciplines, zonder dat het meer tijd kost.

Wat is het verschil met andere ademtherapieën, cursussen of trainingen?

Wat onze training uniek maakt is de veelzijdige aanpak van zowel ademhaling als fysieke en mentale stress. Bovendien start de training vanuit een wetenschappelijk bewezen aanpak om de ademhaling weer rustig en gezond te maken. Namelijk daar waar de ademhaling ontregeld is geraakt, bij het ademhalingscentrum in de hersenen. De training is er dan ook op gericht om het ademhalingscentrum te resetten en daarnaast om te zorgen dat er niet opnieuw een ontregelde ademhaling ontstaat. We besteden in gelijke mate ook aandacht aan mentale en fysieke ontspanning, omdat nu eenmaal stress de oorzaak van een ontregelde ademhaling is.
Wij zien dat door deze aanpak mensen weer op het goede spoor komen om hun gezondheidsproblemen te zien verminderen of al tijdens de training verdwijnen, beter gaan slapen, meer energie krijgen en sneller herstellen van sport en inspanning. Na de drie maanden van de training gaat dit procesvan herstellen en sterker worden  door.

Moet ik voor de training naar de praktijk in Deventer komen?

Nee, dat hoeft zeker niet! Al vele jaren geef ik de training ook online, via Skype, Zoom, JitsiMeet, of een ander online platform. Met dezelfde kwaliteit en hetzelfde resultaat. Veel mensen kiezen hier dan ook voor als ze wat verder weg wonen. Maar er zijn ook mensen die toch voor 1 of 2 keer naar Deventer komen omdat ze dat zelf prettiger vinden. Zo ontvang ik hier zelfs mensen uit Groningen en Zeeland.

Kunnen klachten verergeren als je de training doet?

De arts Buteyko heeft nooit bijwerkingen gevonden door het rustiger maken van de ademhaling (integendeel). Maar je kunt wel door het ontspannende effect op je lichaam en omdat alle cellen meer zuurstof krijgen gaan ervaren dat het lichaam kan werken aan het opheffen van spanning. Net zoals je na een dag houthakken vaak pas de volgende dag spierpijn krijgt als je met de inspanning gestopt bent, geldt dat bijvoorbeeld ook voor het borstgebied dat door het jarenlang te veel ademen overstresst is geraakt. De stress release door de Ademwijzer training kan een licht gevoel van druk geven omdat een herstelproces is ingegaan omdat de borst (in rust) niet meer zoveel hoeft te bewegen. Maar dat is tijdelijk ongemak en het komt ook niet voor bij alle mensen. Als mensen veel oefenen, zeg 4-6 keer per dag voor een aantal weken, dan kunnen er zoveel afvalstoffen tegelijk vrijkomen (op zich goed natuurlijk) dat er genoeg moet worden bewogen en gedronken om het lichaam de kans te geven die ook te verwijderen. Er kan zich dan soms een lichte hoofdpijn voordoen van een paar dagen. Zulke zogenaamde reinigingsreacties (30% van de mensen ongeveer) zijn altijd licht van aard en tijdelijk. Mensen kunnen soms wel schrikken hoeveel stress het lichaam al die jaren heeft opgeslagen en dat het echt wel even duurt voordat het lichaam die heeft losgelaten. Vooral de mentale stress! Dat proces van stress release (het toewerken naar leven vanuit ontspanning) gaat ook na de drie maanden door, zelfs als mensen minder gaan oefenen of de oefeningen helemaal hebben gestopt (ik oefen nog elke avond en slaap daardoor beter). Je kunt ze trouwens later altijd weer oppakken als je nog een boost wil geven aan het versterken van het zelfgenezend vermogen. 

Wat zijn de resultaten?

Naar een gezonde ademhaling

Lees hier onze resultaten in cijfers.

Als herboren

Ik voelde me angstig, fysiek ziek, vertrouwde mijn lichaam niet meer en had geen controle over mijn ademhaling. Grootste wens was weer vertrouwen krijgen in mijn lichaam.
Ik voel me nu als herboren. Ben trots op de motivatie en discipline die ik voelde, geboren uit de urgente noodzaak om iets te veranderen. Ik heb geleerd en ervaren hoe stress me in de afgelopen jaren heeft belemmerd, geblokkeerd en fysiek ernstig heeft verzwakt. Ik heb nu weer zelf de regie over mijn gezondheid gekregen en snap mijn lichaam beter. Voor mezelf gaan zorgen heeft me ook meer zelfvertrouwen opgeleverd. Daar ben ik heel dankbaar voor.
Rianne, juridisch medewerkster, Den Bosch,

Lees hier meer ervaringen

Wat zijn de kosten van de Ademwijzer training?

Op deze vraag geven we graag wat uitgebreider antwoord. Dit kun je vinden op de pagina ‘Training‘. 

Wordt de training vergoed?

Vergoeding van alternatieve geneeswijzen door verzekeraars is de laatste jaren steeds minder geworden. Bovendien betaalt je vaak een behoorlijk bedrag per maand voor een aanvullende verzekering om vervolgens (vaak maar een deel van) bepaalde behandelingen ‘vergoed’ te krijgen. Maar daarvan is, als je het goed beschouwd, een groot deel door jezelf betaald in de vorm van de aanvullende verzekering.
De Ademwijzer training wordt door verzekeraars niet vergoed maar mogen we je dit ter overweging meegeven: de training is een (eenmalige!) investering in jezelf waarmee je de rest van je leven je gezondheid op een natuurlijk, effectieve manier kan ondersteunen. Hoeveel is je dat waard?

Wat maakt jullie training uniek?

Ademhalen is een natuurlijk gegeven. Maar dat betekent niet dat de ademhaling niet ontregeld kan raken! Veel mensen voelen wel als er iets met hun ademhaling is. Ze hebben last van een oppervlakkige ademhaling, een hoge ademhaling, een paniekgevoel omdat ze niet goed kunt doorademen, benauwdheid, snel buiten adem zijn of een drukgevoel op de borst. Het zijn allemaal symptomen die voort kunnen komen uit het feit dat het ademhalingscentrum in de hersenen verkeerd afgesteld staat. Nog niet veel mensen weten dat. Mensen met ademhalingsklachten gaan meestal op zoek naar een manier om de ademhaling ‘weer onder controle’ te krijgen. Op het internet, in de yogaklas, bij de fysio- of ademtherapeut zijn daarover uiteenlopende theorieën en technieken te vinden. Mensen leren bijvoorbeeld dat ze  ‘naar de buik moeten ademen’ of proberen met tellen ‘de ademhaling weer in een bepaald ritme te krijgen’. Helaas helpen deze technieken vaak niet om de oorzaak van de ontregelde ademhaling weg te nemen. En sommige mensen krijgen hierdoor zelfs meer last dan dat het hun helpt, of is de verbetering alleen van korte duur. Het probleem is dat een ontregelde ademhaling het gevolg is van een verkeerd afgesteld ademhalingscentrum. Dáár ligt dan ook de oplossing en niet in het ‘controleren’ van de ademhaling zelf. Daarbij moet ook mentale en fysieke stress aangepakt worden anders keren de ademhalingsklachten terug! Dat hebben we naast de Buteyko aanpak ontwikkeld en is allemaal verwerkt in de Ademwijzer training.

Hoe weet ik of mijn ademhalingscentrum verkeerd staat ingesteld?

Daarvoor is er de ademtest. Simpel en doeltreffend en vele malen eenvoudiger dan de hyperventilatie provocatietest die hiervoor in het ziekenhuis wordt toegepast. Ontwikkeld door de arts Buteyko die 10 jaar lang onderzoek deed naar de ademhaling en het ademhalingscentrum.
Deze ademtest meet de koolzuurtolerantie in het bloed en zegt iets over hoe het ademhalingscentrum in de hersenen afgesteld staat, ofwel: hoeveel liters je per minuut ademt.

Hoe komt het dat het ademhalingscentrum verkeerd afgesteld raakt?

Het ademhalingscentrum in de hersenen kan verkeerd afgesteld raken door stress. En met stress bedoelen we dan: een te grote weerstand ten opzichte van wat het lichaam aankan. Dat is dus breder dan ‘ik ben zo gestresst’. Het heeft alles te maken met de energie die voorradig is in je systeem. Heb je te weinig energie voor de inspanning die je verricht? Dan is dat stress voor je lichaam. En één van de gevolgen daarvan is een verzwaarde ademhaling. Dat is voor een kort moment niet erg, dat gebeurt constant, denk maar aan het verschil tussen naar de bus rennen en op de bank een boek lezen. In het eerste geval heb je een veel zwaardere ademhaling dan in het tweede geval en dit heeft in principe geen gevolgen. Maar het gaat erom dat wanneer de stress aanhoudt, de ademhaling ook aanhoudend zwaarder wordt en dat het ademhalingscentrum zijn instelling daaraan gaat aanpassen. De zwaardere ademhaling wordt dan de nieuwe norm. En dat heeft invloed op je gezondheid.

Wat betekent een verkeerd ingesteld ademhalingscentrum?

Dat betekent dat je meer liters per minuut ademt dan gezond voor je is. De medische norm voor een gezond ademvolume is 6 liter per minuut. Wordt het ademvolume groter, dan heeft dat consequenties voor o.a. de zuurstoftoevoer naar de cellen in je lichaam en voor de hoogte van de vuurdrempel van het zenuwstelsel. Met andere woorden: de cellen in je spieren, organen en hersenen krijgen minder zuurstof waardoor je bijvoorbeeld last kunt krijgen van spierkrampen, benauwdheid of verminderde concentratie en het zenuwstelsel is eerder geprikkeld omdat de vuurdrempel lager ligt waardoor je sneller geïrriteerd bent, emotioneel onstabiel wordt of mentaal moeilijker kunt ontspannen.
Feit is dat bij veel mensen het ademvolume tegenwoordig rond de 20 liter per minuut ligt, dat is dus drie keer de norm…

Welke klachten ontstaan er door een verkeerd afgesteld ademhalingscentrum?

De klachten die je krijgt doordat het ademhalingscentrum verkeerd staat ingesteld linken mensen meestal niet aan het feit dat ze een te groot ademvolume (ofwel chronische hyperventilatie) hebben. Toch zijn dat er heel wat. Uit het onderzoek dat de arts Buteyko in de jaren ’60 van de vorige eeuw deed, blijkt dat chronische hyperventilatie aan wel 150 aandoeningen gelinkt is. De meest voorkomende klachten zijn: benauwdheid, weinig energie, lage weerstand, ontstekingen, slecht slapen, spierkrampen, tintelingen, onwerkelijk gevoel, pijn op de borst, prikkelbaarheid, angst of huilen zonder reden, duizelingen of gevoel flauw te vallen, veel zweten, veel zuchten of gapen, ‘prop in de keel’, droge mond, slechte concentratie, slecht geheugen, piekeren of hypochondrie.
En aandoeningen als astma, hooikoorts, bronchitis, sinusitis, tinnitus (in bepaalde gevallen), slaap apneu, snurken, hoge bloeddruk en maag- en darmproblemen kunnen ook te maken hebben met chronische hyperventilatie.
Het mooie is: met het verbeteren van het ademvolume nemen ook de klachten af. En bij medicijngebruik voor bovenstaande aandoeningen is het in veel gevallen zelfs mogelijk deze af te bouwen omdat de klachten zijn verminderd of verdwenen.

Wat kan ik doen om mijn ademhalingscentrum te resetten?

In de Ademwijzer training leren wij je, door middel van de oefeningen van de arts Buteyko, om het ademvolume te verlagen. Daarnaast is er in de training aandacht voor dat wat het ademvolume vergroot heeft: stress. Met het aanpakken van deze twee zaken, zal je merken dat je gezondheid, energie en mogelijkheid om je goed te kunnen ontspannen toenemen.

Geen hooikoortsklachten meer

De noodzaak om stress te doorbreken

error: Inhoud is beschermd.
×