De Ademwijzer Training

Kies voor een individuele training via het scherm of in de praktijk of een online groepstraining.

De prak­tijk is goed bereik­baar met het OV en parkeren kan gratis voor de deur. Maar je kunt de consul­t­en ook via beeld­­scherm volgen (Zoom, Skype of ander platform). Zelfde trai­ning, zelfde re­sul­­taat!
Wil je de training preventief volgen? Of heb je lichte gezondheidsklachten? Dan kun je ook kiezen voor de online groepstraining. Deze wordt 1x per maand gegeven en bestaat uit 2 x 2 uur op zaterdagochtend (zie agenda).
Er is altijd eerst een telefonisch kennismakingsgesprek waarin besproken kan worden wat voor jou de beste optie is.

Naast de twee uitgebreide consulten zijn er meerdere telefonische checks en een wekelijkse online evaluatie.

 • We beginnen met twee individuele consulten (met ongeveer een week ertussen) of de online groepslessen die nodig zijn om de techniek te leren en om thuis goed van start te kunnen gaan met de oefeningen. De audio- en video ondersteuning op de website voor cursisten maakt dit thuis oefenen eenvoudig en wordt als heel plezierig ervaren.
 • Daarnaast hebben we regelmatig telefonische checks om je te ondersteunen en tijdig te kunnen bijsturen als dat nodig is.
 • Daarbij evalueer je wekelijks via een praktisch online formulier de voortgang. Buiten deze afspraken ben ik altijd bereikbaar voor vragen.

Je hebt zes maan­den toegang tot de cursisten­website, vol infor­matie en ondersteunend audio- en video­mate­riaal.

Je hebt zes maanden toegang tot deze speciaal in onze praktijk ontwikkelde website. Hier vind je o.a. audiohulp die je door de basis-oefening loodst, video-uitleg van alle onder­delen van de training en aanvul­lende infor­matie om je gezondheid te kunnen verbeteren en stress te verminderen.

De persoonlijke begeleiding wordt verzorgd door een gedreven ademcoach die zich blijft ontwikkelen.

Zoals de arts Buteyko gedreven was door zijn nieuwsgierigheid naar de werking van het ademhalingscentrum, zo laten wij ons ook graag inspireren door vakgebieden zoals de quantum fysica of de laatste ontwikkelingen op het gebied van het zenuwstelsel (polyvagaaltheorie). Deze vakgebieden leren ons veel over hoe je de stressrespons in het lichaam kunt ombuigen naar rust en diepe ontspanning op mentaal, emotioneel en fysiek niveau. Hierdoor komt er meer energie vrij voor het zelf herstellend vermogen van het lichaam. Dit is een essentiële verbetering gebleken ten opzichte van alleen het toepassen van Buteyko-ademtechnieken. De training lijkt daarom nog maar weinig op de elementaire Buteyko cursus die wij in de beginjaren gaven.

Wat levert de training op?

aspengrovestudios icon

Verbetering van zuurstofopname in het lichaam

De door ons geselecteerde Buteyko-technieken leiden tot een gezonder ademvolume en daardoor een hogere zuurstofopname in de lichaamscellen. Resultaat: meer energie, betere weerstand, sneller herstel na ziekte en inspanning en een rustiger zenuwstelsel. Tel uit je winst!

file heart icon

Vermindering van gezondheidsklachten

Door het verbeteren van de zuurstofopname in het lichaam, krijgt het immuunsysteem weer meer energie. Hierdoor kunnen gezondheidsklachten verminderen of helemaal verdwijnen. De áánleg voor een bepaalde aandoening (bijvoorbeeld Astma) verdwijnt daarmee niet. Maar de klachten die zijn ontstaan door een ongezond ademvolume en stress, in combinatie met de aanleg voor een aandoening, kunnen wel verdwijnen. Eventueel medicijngebruik kan, wanneer de klachten verdwenen zijn, in veel gevallen afgebouwd worden  (altijd in overleg met de arts).

eye closed icon

Mentale en fysieke ontspanning

In de Ademwijzer training wordt extra aandacht besteedt aan ontspanningstechnieken die de Buteyko oefeningen ondersteunen. Daarmee wordt de werking dieper en effectiever. Dit is een van de onderdelen die onze aanpak uniek maakt. 

heartbeat icon

Gezond bewegen (ongezonde beweging bestaat ook!)

Je leert hoe je beweging/sport en ademhaling optimaal op elkaar af kunt stemmen. Resultaat: het bewegen levert je meer op en het herstel na sporten wordt aanzienlijk korter.

facebook like icon

Automatiseren van de neusademhaling

Neusademhaling heeft talloze voordelen ten opzichte van mondademhaling. Wanneer je door je neus ademt wordt de lucht namelijk gefilterd, op temperatuur gebracht en de lichaamseigen ontstekingsremmer, stikstofoxide (NO) die in de neus wordt aangemaakt, doet zijn werkt om ontstekingen aan te pakken bij de bron. Daarnaast is er veel minder energieverlies dan wanneer je door je mond ademhaalt en is het voor het gebit ook veel gezonder.
De speciale oefening om te leren spreken met neusademhaling levert veel energiewinst op. Zeker voor bijvoorbeeld leerkrachten en docenten, callcentermedewerkers en anderen die veel moeten praten in hun werk, is de training daarom een aanrader!

sun icon

Herwonnen vertrouwen in je lichaam

Het is erg prettig om een techniek te kennen waarmee je ten alle tijden zelf je gezondheid positief kunt beïnvloeden. Veel clienten geven aan dat zij hierdoor weer meer vertrouwen hebben in het zelf herstellend vermogen van hun lichaam en daardoor ook positiever in het leven staan.

Achtergrond van de training

Hoe werkt de Ademwijzer training?

Ademhalen is een natuurlijk gegeven. Maar dat betekent niet dat de ademhaling niet ontregeld kan raken! Veel mensen voelen wel als er iets met hun ademhaling is. Ze hebben last van een oppervlakkige ademhaling, een hoge ademhaling, een paniekgevoel omdat ze niet goed kunt doorademen, benauwdheid, snel buiten adem zijn of een drukgevoel op de borst. Het zijn allemaal symptomen die voort kunnen komen uit het feit dat het ademhalingscentrum in de hersenen verkeerd afgesteld staat. Maar er zijn maar heel weinig mensen die dat weten. Mensen met ademhalingsklachten gaan meestal op zoek naar een manier om de ademhaling ‘weer onder controle’ te krijgen. Op het internet, in de yogaklas, bij de fysio- of ademtherapeut zijn daarover uiteenlopende theorieën en technieken te vinden. Mensen leren bijvoorbeeld dat ze  ‘naar de buik moeten ademen’ of proberen met tellen ‘de ademhaling weer in een bepaald ritme te krijgen’. Helaas helpen deze technieken vaak niet om de oorzaak van de ontregelde ademhaling weg te nemen. En sommige mensen krijgen hierdoor zelfs meer last dan dat het hun helpt, of is de verbetering alleen van korte duur. Het probleem is dat een ontregelde ademhaling het gevolg is van een verkeerd afgesteld ademhalingscentrum. Dáár ligt dan ook de oplossing en niet in het ‘controleren’ van de ademhaling zelf.

Hoe komt het dat het ademhalingscentrum verkeerd afgesteld raakt?

Het ademhalingscentrum in de hersenen kan verkeerd afgesteld raken door stress. En met stress bedoelen we dan: een te grote weerstand ten opzichte van wat het lichaam aankan. Dat is dus breder dan ‘ik ben zo gestresst’. Het heeft alles te maken met de energie die voorradig is in je systeem. Heb je te weinig energie voor de inspanning die je verricht? Dan is dat stress voor je lichaam. En één van de gevolgen daarvan is een verzwaarde ademhaling. Dat is voor een kort moment niet erg, dat gebeurt constant, denk maar aan het verschil tussen naar de bus rennen en op de bank een boek lezen. In het eerste geval heb je een veel zwaardere ademhaling dan in het tweede geval en dit heeft in principe geen gevolgen. Maar het gaat erom dat wanneer de stress aanhoudt, de ademhaling ook aanhoudend zwaarder wordt en dat het ademhalingscentrum zijn instelling daaraan gaat aanpassen. De zwaardere ademhaling wordt dan de nieuwe norm. En dat heeft invloed op je gezondheid.

Wat betekent een verkeerd ingesteld ademhalingscentrum?

Dat betekent dat je meer liters per minuut ademt dan gezond voor je is. De medische norm voor een gezond ademvolume is 6 liter per minuut. Wordt het ademvolume groter, dan heeft dat consequenties voor o.a. de zuurstoftoevoer naar de cellen in je lichaam en voor de hoogte van de vuurdrempel van het zenuwstelsel. Met andere woorden: de cellen in je spieren, organen en hersenen krijgen minder zuurstof waardoor je bijvoorbeeld last kunt krijgen van spierkrampen, benauwdheid of verminderde concentratie en het zenuwstelsel is eerder geprikkeld omdat de vuurdrempel lager ligt waardoor je sneller geïrriteerd bent, emotioneel onstabiel wordt of mentaal moeilijker kunt ontspannen.
Feit is dat bij veel mensen het ademvolume tegenwoordig rond de 20 liter per minuut ligt, dat is dus drie keer de norm…

Hoe weet ik of mijn ademhalingscentrum verkeerd staat ingesteld?

Daarvoor is er de ademtest (zie video). Simpel en doeltreffend en vele malen eenvoudiger dan de hyperventilatie provocatietest die hiervoor in het ziekenhuis wordt toegepast. Ontwikkeld door de arts Buteyko die 10 jaar lang onderzoek deed naar de ademhaling en het ademhalingscentrum.
Deze ademtest meet de koolzuurtolerantie in het bloed en zegt iets over hoe het ademhalingscentrum in de hersenen afgesteld staat, ofwel: hoeveel liters je per minuut ademt.

Welke klachten ontstaan er door een verkeerd afgesteld ademhalingscentrum?

De klachten die je krijgt doordat het ademhalingscentrum verkeerd staat ingesteld linken mensen meestal niet aan het feit dat ze een te groot ademvolume (ofwel chronische hyperventilatie) hebben. Toch zijn dat er heel wat. Uit het onderzoek dat de arts Buteyko in de jaren ’60 van de vorige eeuw deed, blijkt dat chronische hyperventilatie aan wel 150 aandoeningen gelinkt is. De meest voorkomende klachten zijn: benauwdheid, weinig energie, lage weerstand, ontstekingen, slecht slapen, spierkrampen, tintelingen, onwerkelijk gevoel, pijn op de borst, prikkelbaarheid, angst of huilen zonder reden, duizelingen of gevoel flauw te vallen, veel zweten, veel zuchten of gapen, ‘prop in de keel’, droge mond, slechte concentratie, slecht geheugen, piekeren of hypochondrie.
En aandoeningen als astma, hooikoorts, bronchitis, sinusitis, tinnitus (in bepaalde gevallen), slaap apneu, snurken, hoge bloeddruk en maag- en darmproblemen kunnen ook te maken hebben met chronische hyperventilatie.
Het mooie is: met het verbeteren van het ademvolume nemen ook de klachten af. En bij medicijngebruik voor bovenstaande aandoeningen is het in veel gevallen zelfs mogelijk deze af te bouwen omdat de klachten zijn verminderd of verdwenen.

Wat kan ik doen om mijn ademhalingscentrum te resetten?

In de Ademwijzer training leren wij je, door middel van de oefeningen van de arts Buteyko, om het ademvolume te verlagen. Daarnaast is er in de training aandacht voor dat wat het ademvolume vergroot heeft: stress. Met het aanpakken van deze twee zaken, zal je merken dat je gezondheid, energie en mogelijkheid om je goed te kunnen ontspannen toenemen.

Door aanhoudende stress stijgt het gemiddelde ademvolume, er ontstaat chronische hyperventilatie. Dit is vaak niet bekend, de meeste mensen kennen alleen acute hyperventilatie (van het in een zakje ademen).

Doordat in de training het gezonde ademvolume wordt hersteld en mentale en fysieke ontspanning wordt getraind, kan het zelf-genezend vermogen van het lichaam weer beter functioneren. Dat is goed voor lichaam en geest!

Interesse in de training?

Kosten

Voor het gehele traject van zes maanden betaal je voor een individuele training €425,- en voor de online groepstraining 350,- (zie agenda). Kinderen tot 18 jaar betalen €395,-. Alle trainingen zijn incl. BTW.
Het bedrag voor de online training kan vooraf worden overgemaakt of betaalt worden met een tikkie. Kom je voor een individuele training dan kan het bedrag voor of op de eerste trainingsdag betaald worden. Dit kan contant, via een tikkie of met pin.

Dit is inclusief:

 • Twee uitgebreide, individuele consulten (in de praktijk of via het scherm) of online in de groep
 • Regelmatig telefonische checks
 • Wekelijkse terugkoppeling van je resultaten, via gebruiksvriendelijk digitaal formulier
 • Zes maanden toegang tot de speciaal ontwikkelde Ademwijzer-cursistenwebsite met audio- en videomateriaal voor ondersteuning van de oefeningen en andere extra informatie ten aanzien van ademhaling en stress
 • Evaluatiegesprek na 3 maanden met tips voor na de training
 • Begeleiding door ervaren, professionele ademtherapeut met wetenschappelijke achtergrond en medische basiskennis

Na betaling ontvang je desgewenst een nota voldaan waarop ‘ Ademhaling- en stressmanagement training’ staat vermeld. Hiermee kan deze training in veel gevallen als beroepskosten worden afgetrokken van de belasting. Zelfstandigen kunnen ook de BTW terugvragen. Ook willen werkgevers vaak wel meedenken in het dekken van de kosten uit een potje ‘ opleidingen’.

Training volgen met een team? Neem voor incompany voorlichting of training contact op.

  Vrijblijvende kennismaking

  Heb je vragen? Wil je je opgeven voor de training?
  Bel Marc Scheffer 06-17019068 of vul onderstaand contactformulier in.

  ""
  1
  Ik heb interesse in:
  keyboard_arrow_leftPrevious
  Nextkeyboard_arrow_right

  Agenda online groepstraining

  De online groepstraining bestaat uit 2 zaterdagochtenden van 9.30 uur tot 11.30 uur. 

  Agenda online groepstraining 2022:

  zaterdag 25 juni en zaterdag 2 juli 2022

  zaterdag 3 september en zaterdag 10 september 2022

  zaterdag 1 oktober en zaterdag 8 oktober 2022

  zaterdag 5 november en zaterdag 12 november 2022

  zaterdag 10 december en zaterdag 17 december 2022

   

  error: Content is protected !!