Technische achtergrond

Online hetzelfde goede resultaat

Gezonde ademhaling & meer energie

Wil je je gezonde ademhaling terug, meer energie en stress­bestendiger worden, dan ben je aan het goede adres! Sinds 2010 helpen we in onze praktijk mensen met de meest uiteen­lopende klachten die verband houden met de adem­haling en/of stress. Niet met heftig adem­werk maar met door de arts Prof. Dr. K. Buteyko ontwikkelde technieken die hun kracht bewijzen door bijvoorbeeld astma-klachten binnen enkele maanden te laten verdwijnen (lees bewijs). Je oefent 2 tot 4 keer 20 minuten per dag, afhankelijk van de klachten en hoe snel je verbetering wil. Objectief meetbare vooruitgang met ademtest.
Ontdek op deze site hoe je met tientallen klachten gebaat bent bij deze training. Binnen enkele weken ben je al niet meer zo snel buiten adem, voel je je rustiger, heb je meer energie en zal ook ook op langere termijn je gezond­heid verbeteren. Omdat je in onze aanpak ook mentale en fysieke stress leert verminderen komen klachten in de toe­komst niet snel meer terug­.

Naar een gezonde ademhaling en grotere stressbestendigheid

Gezond ademvolume

Veel belangrijker dan je longvolume is hoeveel liters je in rust (per minuut) ademt: je ademvolume. Geloof het of niet, maar hoe groter het ademvolume, hoe minder zuurstof je opneemt in je lichaam. 

Lees meer...

Christiaan Bohr was de wetenschapper die in 1904 aantoonde dat de hoeveelheid koolzuurgas in het bloed bepalend is voor hoeveel zuurstof er vanuit het bloed aan de cellen wordt afgegeven. Hoe meer je in rust ademt, hoe meer koolzuur je wegblaast en hoe minder zuurstof je cellen ter beschikking hebben. Nog steeds is dat een weinig begrepen fenomeen. Het unieke van de training is dat je door Buteyko technieken je ademhalingscentrum kan resetten naar een gezond ademvolume van 6 liter of minder. Maar we doen meer, zie 2 en 3.
Doe de ademtest als je wil weten wat dat jou zou kunnen opleveren.

Mentale en fysieke ontspanning

Aanhoudende stress is de reden van een ongezond lichaam en een overvol hoofd. Je echt helemaal kunnen ontspannen, mentaal en fysiek, is een kunst die je (opnieuw) moet leren en ook onderhouden. We hebben verschillende technieken in de training verwerkt die je helpen om dit te bereiken.

Lees meer...

Sinds 2010 is de Ademwijzer training steeds verder verfijnd. Ik heb veel geleerd van de vele honderden cursisten die ik heb mogen helpen. Wat begon als een training om het ademhalingscentrum te resetten naar een gezonde ademhaling, mondde uit in een volwaardige aanpak van ademhaling en stress. En dat allemaal in dezelfde 20 minuten oefening die je enkele malen per dag uitvoert.  Lichaamswerktechnieken helpen je om tijdens de oefening je mentaal te gaan ontspannen. Het is heel bijzonder om te merken dat je op termijn je denken kunt stoppen. Super, want het denken kan wel 20 tot 25% van je energie opslurpen!

Zenuwstelsel tot rust brengen

Er is de laatste jaren steeds meer aandacht voor het zenuwstelsel. En terecht. Zonder een rustig zenuwstelsel is er geen basis voor een bestaan met minder stress. Daarom zijn er in de Ademwijzertraining onderdelen opgenomen die speciaal het zenuwstelsel kalmeren.

Lees meer...

Nog maar recent krijgt de Polyvagaaltheorie de aandacht die het verdient. De theorie van Stephen Porges laat zien dat de manier waarop we de werkelijkheid interpreteren en ervaren voor een groot deel afhankelijk is van hoe ons zenuwstelsel ervoor staat. Door aanhoudende stress is de Ventrale Nervus Vagus niet voldoende geactiveerd, waardoor we een korter lontje hebben, alles minder rooskleurig zien en onnodig veel energie kwijt zijn.
Door speciale technieken uit verschillende disciplines die je tijdens de basis oefening toepast wordt de Ventrale Nervus Vagus weer wakker en kun je geleidelijk de stressrespons loslaten.

Een sterkere zelfgenezing!

Waarom werkt de Ademwijzer training zo sterk?

Ademhalen is een natuurlijk gegeven. Maar dat betekent niet dat de ademhaling niet ontregeld kan raken! Veel mensen voelen wel als er iets met hun ademhaling is. Ze hebben last van een oppervlakkige ademhaling, een hoge ademhaling, een paniekgevoel omdat ze niet goed kunt doorademen, benauwdheid, snel buiten adem zijn of een drukgevoel op de borst. Het zijn allemaal symptomen die voort kunnen komen uit het feit dat het ademhalingscentrum in de hersenen verkeerd afgesteld staat. Nog niet veel mensen weten dat. Mensen met ademhalingsklachten gaan meestal op zoek naar een manier om de ademhaling ‘weer onder controle’ te krijgen. Op het internet, in de yogaklas, bij de fysio- of ademtherapeut zijn daarover uiteenlopende theorieën en technieken te vinden. Mensen leren bijvoorbeeld dat ze  ‘naar de buik moeten ademen’ of proberen met tellen ‘de ademhaling weer in een bepaald ritme te krijgen’. Helaas helpen deze technieken vaak niet om de oorzaak van de ontregelde ademhaling weg te nemen. En sommige mensen krijgen hierdoor zelfs meer last dan dat het hun helpt, of is de verbetering alleen van korte duur. Het probleem is dat een ontregelde ademhaling het gevolg is van een verkeerd afgesteld ademhalingscentrum. Dáár ligt dan ook de oplossing en niet in het ‘controleren’ van de ademhaling zelf. Daarbij moet ook mentale en fysieke stress aangepakt worden anders keren de ademhalingsklachten terug! Dat is allemaal verwerkt in de Ademwijzer training.

Hoe weet ik of mijn ademhalingscentrum verkeerd staat ingesteld?

Daarvoor is er de ademtest. Simpel en doeltreffend en vele malen eenvoudiger dan de hyperventilatie provocatietest die hiervoor in het ziekenhuis wordt toegepast. Ontwikkeld door de arts Buteyko die 10 jaar lang onderzoek deed naar de ademhaling en het ademhalingscentrum.
Deze ademtest meet de koolzuurtolerantie in het bloed en zegt iets over hoe het ademhalingscentrum in de hersenen afgesteld staat, ofwel: hoeveel liters je per minuut ademt.

Hoe komt het dat het ademhalingscentrum verkeerd afgesteld raakt?

Het ademhalingscentrum in de hersenen kan verkeerd afgesteld raken door stress. En met stress bedoelen we dan: een te grote weerstand ten opzichte van wat het lichaam aankan. Dat is dus breder dan ‘ik ben zo gestresst’. Het heeft alles te maken met de energie die voorradig is in je systeem. Heb je te weinig energie voor de inspanning die je verricht? Dan is dat stress voor je lichaam. En één van de gevolgen daarvan is een verzwaarde ademhaling. Dat is voor een kort moment niet erg, dat gebeurt constant, denk maar aan het verschil tussen naar de bus rennen en op de bank een boek lezen. In het eerste geval heb je een veel zwaardere ademhaling dan in het tweede geval en dit heeft in principe geen gevolgen. Maar het gaat erom dat wanneer de stress aanhoudt, de ademhaling ook aanhoudend zwaarder wordt en dat het ademhalingscentrum zijn instelling daaraan gaat aanpassen. De zwaardere ademhaling wordt dan de nieuwe norm. En dat heeft invloed op je gezondheid.

Wat betekent een verkeerd ingesteld ademhalingscentrum?

Dat betekent dat je meer liters per minuut ademt dan gezond voor je is. De medische norm voor een gezond ademvolume is 6 liter per minuut. Wordt het ademvolume groter, dan heeft dat consequenties voor o.a. de zuurstoftoevoer naar de cellen in je lichaam en voor de hoogte van de vuurdrempel van het zenuwstelsel. Met andere woorden: de cellen in je spieren, organen en hersenen krijgen minder zuurstof waardoor je bijvoorbeeld last kunt krijgen van spierkrampen, benauwdheid of verminderde concentratie en het zenuwstelsel is eerder geprikkeld omdat de vuurdrempel lager ligt waardoor je sneller geïrriteerd bent, emotioneel onstabiel wordt of mentaal moeilijker kunt ontspannen.
Feit is dat bij veel mensen het ademvolume tegenwoordig rond de 20 liter per minuut ligt, dat is dus drie keer de norm…

Welke klachten ontstaan er door een verkeerd afgesteld ademhalingscentrum?

De klachten die je krijgt doordat het ademhalingscentrum verkeerd staat ingesteld linken mensen meestal niet aan het feit dat ze een te groot ademvolume (ofwel chronische hyperventilatie) hebben. Toch zijn dat er heel wat. Uit het onderzoek dat de arts Buteyko in de jaren ’60 van de vorige eeuw deed, blijkt dat chronische hyperventilatie aan wel 150 aandoeningen gelinkt is. De meest voorkomende klachten zijn: benauwdheid, weinig energie, lage weerstand, ontstekingen, slecht slapen, spierkrampen, tintelingen, onwerkelijk gevoel, pijn op de borst, prikkelbaarheid, angst of huilen zonder reden, duizelingen of gevoel flauw te vallen, veel zweten, veel zuchten of gapen, ‘prop in de keel’, droge mond, slechte concentratie, slecht geheugen, piekeren of hypochondrie.
En aandoeningen als astma, hooikoorts, bronchitis, sinusitis, tinnitus (in bepaalde gevallen), slaap apneu, snurken, hoge bloeddruk en maag- en darmproblemen kunnen ook te maken hebben met chronische hyperventilatie.
Het mooie is: met het verbeteren van het ademvolume nemen ook de klachten af. En bij medicijngebruik voor bovenstaande aandoeningen is het in veel gevallen zelfs mogelijk deze af te bouwen omdat de klachten zijn verminderd of verdwenen.

Wat kan ik doen om mijn ademhalingscentrum te resetten?

In de Ademwijzer training leren wij je, door middel van de oefeningen van de arts Buteyko, om het ademvolume te verlagen. Daarnaast is er in de training aandacht voor dat wat het ademvolume vergroot heeft: stress. Met het aanpakken van deze twee zaken, zal je merken dat je gezondheid, energie en mogelijkheid om je goed te kunnen ontspannen toenemen.

Door aanhoudende stress stijgt het gemiddelde ademvolume, er ontstaat chronische hyperventilatie. Dit is vaak niet bekend, de meeste mensen kennen alleen acute hyperventilatie (van het in een zakje ademen).

Doordat in de training het gezonde ademvolume wordt hersteld en mentale en fysieke ontspanning wordt getraind, is er meer energie beschikbaar voor  het zelfgenezend vermogen van het lichaam. Dat is goed voor lichaam en geest!

Stress en een ontregelde ademhaling. Lees meer...

Talloze klachten hangen samen met chronische hyperventilatie zonder dat we dat weten: benauwdheid, weinig energie, lage weerstand, ontstekingen, slecht slapen, spierkrampen, tintelingen, onwerkelijk gevoel, pijn op de borst, prikkelbaarheid, angst of huilen zonder reden, duizelingen of gevoel flauw te vallen, veel zweten, veel zuchten of gapen, prop in de keel, droge mond, slechte concentratie, slecht geheugen, piekeren of hypochondrie.

Door verschillende factoren zoals stress, te weinig beweging of juist te fanatiek sporten of ongezonde voeding, raakt het ademhalingscentrum in de hersenen verkeerd afgesteld en de ademhaling ontregeld. Dit heet chronische hyperventilatie. Eigenlijk bevindt het lichaam zich dan permanent in de ‘vecht-vlucht-reactie’. Bij daadwerkelijk vechten of vluchten is het normaal dat je zwaarder ademt omdat je veel beweegt en er daardoor meer koolzuur wordt aangemaakt (door verbranding). Die extra koolzuur adem je dan uit. Maar als je chronische stress hebt (ook die door ziekte, emoties of mentale stress) en dus de hele dag door zwaarder ademt, dan raak je teveel koolzuur kwijt. Dit heeft onder meer grote gevolgen voor de opname van zuurstof in het lichaam.

Gevolgen van chronische hyperventilatie. Lees meer...

Een te groot ademvolume, teveel liters per minuut ademen,  zorgt voor een zuurstoftekort in het lichaam (Bohr-effect, ontdekt in 1904 door de Deense fysioloog Christian Bohr). Dat heeft te maken met de sleutelrol die koolzuur speelt bij de afgifte van zuurstof in het bloed aan het weefsel. Wanneer je chronisch teveel ademt, adem je teveel koolzuur uit en raakt de verhouding zuurstof-koolzuur in het bloed uit balans. Hierdoor wordt er minder zuurstof afgegeven vanuit het bloed aan de spieren, hersenen en organen. Vergeetachtigheid, angst zonder reden en geheugenverlies zijn mogelijke gevolgen van een tekort aan zuurstof in de hersenen. Hartproblemen als bijvoorbeeld anigina pectoris (te weinig zuurstof in de hartspier) kunnen mogelijk ook een gevolg hiervan zijn. en veel astmapatiënten, mensen met chronisch vermoeidheidssyndroom en mensen met een lage weerstand hebben daarnaast vaak last van vermoeide spieren, het gevolg van een tekort aan afgifte van zuurstof aan de spieren.
Het immuunsysteem en de spijsvertering worden onderdrukt en de hormoonhuishouding (cortisol, histamine, adrenaline) raakt in de war.
Doordat het lichaam zich voortdurend in de vecht-vluchtreactie bevindt, richt het zich op de korte termijn functies. Het histaminegehalte in het bloed gaat door de ontregeling bijvoorbeeld omhoog, waardoor er gemakkelijker allergische reacties of ontstekingen ontstaan die moeizaam genezen. Hooikoorts, eczeem en astma komen dan ook opvallend vaak samen voor. De grote hoeveelheid adrenaline die voortdurend aangemaakt moet worden, maakt dat het lichaam steeds meer energie kwijtraakt. Op de lange termijn kunnen de bijnieren het harde werken (om stress-hormonen aan te maken) niet meer aan en krijgen we last van verschijnselen die bij bijnieruitputting horen. De symptomen daarvan komen overeen met wat sommige mensen met chronische hyperventilatie ook ervaren: aldoor vermoeid, behoefte aan cafeïne, zout, suikers, weinig weerstand, en een verlaagd libido. Benauwdheid, verhoogde bloeddruk, koude voeten en handen, incontinentie of darmproblemen.

Hoe kan dat allemaal? Lees meer...

Al deze klachten hebben één ding gemeen: verkramping van het gladde spierweefsel door zuurstofgebrek in de cellen. Glad spierweefsel zit rond alle vaten in ons lichaam zoals om de luchtwegen, bloedvaten, darmen, blaas en urinewegen. Bij een tekort aan afgifte van zuurstof verkrampt dit glad spierweefsel en kan het op diverse plekken effect hebben omdat de doorstroming vernauwd is.
Gejaagdheid, niet kunnen concentreren, zenuwprikkelingen of tintelingen in handen of in het gezicht, gevoel op watten te lopen, innerlijke onrust, angst zonder reden.
Feit is dat koolzuur een kalmerende invloed heeft op het zenuwstelsel. Een tekort aan koolzuur zorgt voor een overprikkeld zenuwstelsel. Tel daar nog bij dat de hersens minder zuurstof krijgen vanwege het eerder genoemde Bohr-effect en je hebt heel wat mogelijke klachten te pakken…

Overzicht mogelijke klachten door chronische hyperventilatie. Lees meer...

Angst zonder reden, benauwd gevoel, droge mond, duizelingen of een gevoel flauw te vallen, diarree, geluiden of de omgeving worden anders waargenomen, geheugenverlies, geïrriteerdheid, hartkloppingen, hoofdpijn, huilen zonder reden, kriebel in de keel, veelvuldig de keel schrapen, kortademigheid, klam gevoel, kramp in de handen of vingers, lage weerstand, misselijkheid, mondademhaling, obstipatie, onwerkelijk gevoel, opgeblazen gevoel in handen en voeten, pijn in de maagstreek, pijn of druk op de borst, prikkelbaarheid, prikkelbare darmen, problemen met de concentratie of het geheugen, prop in de keel,  slap gevoel in de knieën, snel buiten adem bij inspanning, spierstijfheid (tetanie), snel en vaak ziek, slapeloosheid, strak gevoel rond de mond, tintelingen in handen en voeten, vermoeidheid, veel zweten, veel zuchten, wazig zien of tunnelvisie, weinig energie zwaar ademen op een moment dat dit niet nodig is (als je ’s nachts wakker wordt of rustig op de bank zit).

error: Inhoud is beschermd.
×