Privacy verklaring

Buteyko & Stress Release Praktijk Scheffer wil uw persoonlijke gegevens maximaal beschermen en niet onnodig bewaren. Daarom zijn onze richtlijnen:

Beroepsgeheim

  • Wij houden ons aan beroepsgeheim, hetgeen inhoudt dat niemand informatie van ons krijgt over uw contact met ons, noch enige andere persoonlijke informatie, tenzij met uw schriftelijke toestemming.
  • Aangezien Marc en Mathilde Scheffer de enige werknemers zijn in deze praktijk, staan wij eenvoudig garant voor een volstrekt vertrouwelijke dienstverlening.

Beveiliging

  • Onze website is met versleuteling beveiligd, zoals u kunt zien aan het slotje in de adresbalk. Anderen kunnen niet meekijken wat u op de website doet.
  • We maken geen gebruik van deelknoppen van facebook en andere social media, zodat u niet op die wijze door data-trackers opgemerkt zal worden.
  • Wij werken met als veilig bekend staande Apple-computers.

Digitale opslag (minimaal en zo kort mogelijk)

  • De informatie die u ons via een contactformulier op de website toezend wordt in de vorm van een email aan ons verzonden en wordt niet op een server geplaatst of bewaard. Binnen twee weken worden deze gegevens verwijderd.
  • Wij vragen u bij aanmelding voor een training de intake niet digitaal, maar op papier in te vullen en op te sturen of mee te nemen op de eerste training. Wij hebben de gevraagde gegevens op de intake nodig om u gedurende de training optimaal te kunnen begeleiden. Na twee maanden zullen al uw gegevens vernietigd worden; de reden waarom u kwam, maar ook alle gegevens die u hebt teruggekoppeld over vooruitgang en de (mail)contacten die we hadden. Voor de belastingdienst houden we enkele basisgegevens die we verplicht zijn 7 jaar te bewaren. Hierna zullen ook deze worden vernietigd.
  • Mocht u gebruik willen maken van een nieuwsbrief (indien door ons aangeboden), dan gebeurt dat op basis van een dubbele opt-in functie (bevestiging aanmelding), waarbij u zich vanzelfsprekend ook zelf weer kunt afmelden. Onze nieuwsbrieven versturen we alleen wanneer we graag iets nieuws willen laten weten, niet om regelmatig brieven te versturen. Een maximum van 6 keer per jaar mag u verwachten.

Inzage in gegevens

  • U heeft te allen tijde het recht op inzage in de door u verstrekte gegevens, hetgeen na twee maanden en dus vernietiging/verwijdering daarvan uiteraard niet meer mogelijk is.
  • Als u een opmerking heeft of een specifieke wens met betrekking tot uw persoonsgegevens dan horen wij dat graag om daaraan tegemoet te kunnen komen.
error: Content is protected!