Wetenschappelijk bewijs

Internationaal onderzoek naar Buteyko technieken

De onderstaande tekst komt uit het hoofdstuk ‘Wetenschappelijk bewijs’ in het boek ‘Ademhaling als medicijn’ .

‘De mens die zich omringt met feiten, niet toestaat dat hij verrast wordt, geen flits van intuïtie kent, geen veronderstellingen maakt, geen risico neemt, leeft in een afgesloten cel.’
Albert Einstein

In praktisch alle internationale onderzoeken die gedaan zijn wordt ‘Buteyko Breathing Technique’ omschreven als een veilige en efficiënte methode bij luchtweg- of astmaklachten. Er wordt over het algemeen geconcludeerd dat in tegenstelling tot andere aanpakken een significante daling plaatsvindt van niet alleen de klachten maar ook de behoefte aan medicatie.

In bepaalde onderzoeken ten aanzien van astma wordt gezegd: ‘But no effect on longfunction’. Hiermee wordt bedoeld dat de doorlaatbaarheid van de luchtwegen niet is toegenomen. Bij veel onderzoek wordt de doorlaatbaarheid al na enkele maanden Buteyko training (met een blaastest) gemeten, terwijl als je de longen wat langer de tijd geeft om de ontstekingen te genezen en het slijm op te lossen, je een beduidend betere longfunctie zult kunnen vastleggen.

Onderzoek in Rusland

In 1958 deed Buteyko een grootschalig onderzoek met astmatische kinderen in een ziekenhuis in Moskou. Dit leidde tot de officiële erkenning van zijn methode door het Russische ministerie van Volksgezondheid. Buteyko leidde tientallen mensen op en er wordt gezegd dat vele duizenden patiënten in Rusland baat hebben gehad bij zijn methode.e eerste Russische onderzoeken werden gedaan door Professor Buteyko zelf. Eerst nam uiteraard zichzelf als proefpersoon. Door de successen die hij bij zijn patiënten boekte, kreeg hij de ruimte om zijn eigen laboratorium in te richten. Eind jaren vijftig startte hij op die manier met een medisch team klinisch onderzoek om zijn bevindingen nader te onderzoeken. Er bleek al snel een duidelijke samenhang tussen het verminderen van het ademvolume en het voorkomen van veel verschillende gezondheidsklachten.

Pas na de val van de muur in 1989 kreeg Buteyko’s aanpak meer bekendheid in de Westerse wereld. Voorbeelden van onderzoek dat buiten Rusland is voortgezet zijn de testen met de Buteykomethode bij bronchiale astma. In 1995 in het Mater Hospital, Brisbane (Australië), in 2003 in het Gisborne Hospital (Nieuw Zeeland) en in 2002 in Glasgow (Groot Brittannië). Deze onderzoeken tonen aandat de behoefte aan bronchiën verwijdende medicijnen bij astmapatiënten dankzij de Buteyko methode binnen een week gemiddeld met 90% daalt.
Vaak zijn cliënten verbijsterd dat ze (in samenhang met de gegeven oefeningen) de luchtwegverwijder vrijwel meteen kunnen laten staan.

Onderzoek in Amerika

De Buteyko groep behaalde een reductie van 317 mg beclomethason op de dagelijkse inname van corticosteroïden, in tegenstelling tot de controlegroep met een reductie van slechts 56 mg.’

Bron:
Burgess J, Ekanayake B, Lowe A, Dunt D, Thien F C Dharmage S., ‘Systematic review of the effectiveness of breathing retraining in asthma management’, Respiratory Medicin, 5(6), 2011.e Buteyko groep behaalde een reductie van 317 mg beclomethason op de dagelijkse inname van corticosteroïden, in tegenstelling tot de controlegroep met een reductie van slechts 56 mg.’

‘De Buteyko groep had een significante (overtuigende) daling van de geïnhaleerde corticosteroïden in tegenstelling tot de controlegroep.’

Bron: Cowie RL (et al), ‘A randomized controlled trial of the Buteyko technique as an adjunct to conventional management of asthma. Respiratory Journal; 102(5):726-32. University of Calgary, Canada. 2008.

Onderzoek in Australië

Sinds de introductie van de Buteyko methode in het westen in 1991, is er in Australië een aantal keren onafhankelijk medisch onderzoek gedaan naar de methode. Het eerste onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Australische astmafonds door Dr. Simon Bowler en Professor Dr. Charles Mitchell, twee erkende Australische astmaspecialisten. De astmapatiënten die aan het onderzoek deelnamen gebruikten zowel ontstekingsremmers als luchtwegverwijders.

Tijdens een eerste onderzoek bleek het minuutvolume van deze astmapatiënten (in rust) gemiddeld ongeveer 14 liter per minuut te zijn. Er werden twee groepen gemaakt: een Buteyko groep, en een controlegroep die fysiotherapeutische ademhalingsoefeningen kregen.

Elke groep kwam zeven keer bij elkaar voor een les van ongeveer anderhalf uur. De onderzoekers namen elke twee weken telefonisch contact op met de patiënten, en na zes weken en drie maanden kwamen de patiënten terug naar het ziekenhuis voor medisch onderzoek.

Buteyko groep Controlegroep
Ademhaling bij begin(liter per minuut) 14,0 14,2
Gebruik luchtwegverwijder
na 3 maanden
96% minder 7% minder
Gebruik ontstekingsremmer
na 3 maanden
49% minder gelijk
gebleven
Ademhaling na 3 maanden(liters per minuut) 9,6 13,3

Zoals te zien in bovenstaand kader, bleek na drie maanden dat de Buteyko-groep het gebruik van luchtwegverwijders met gemiddeld 96% verminderd had. Het gebruik van ontstekingsremmers was met gemiddeld 49% gedaald. Het medicijngebruik bij de controlegroep was niet significant veranderd.

Verder bleek dat het ademvolume bij de Buteykogroep sterk verminderd was. Van gemiddeld 14,0 liter naar 9,6 liter per minuut.
In het eerder beschreven onderzoek in Engeland heeft men een langere onderzoeksperiode kunnen betalen en daar zie je dat de score in de Buteyko groep nog aanzienlijk beter is! Interessant detail: de controlegroep mocht na het onderzoek de Buyteykocursus volgen en had toen wel goede resultaten, dezelfde als de eerdere Buteykogroep. Bij voldoende financiële middelen had dit onderzoek ook zes maanden kunnen duren en dan zou waarschijnlijk te zien zijn geweest dat ook daar de Buteykogroep praktisch klachten- en medicatievrij is in tegenstelling tot de fysiotherapiegroep (zie ook het onderzoek uit Nieuw Zeeland hieronder).

Bron: Bowler SD, Green A, Mitchell CA. Buteyko breathing techniques in asthma: a blinded randomised controlled trial. Med J Aust. 1998;169(11-12):575-8.

In 2006 werd een succesvol onderzoek gedaan door onder andere de heren CA Slader, H K Reddel, L M Spencer en E G Belousova, getiteld ‘Double blind randomised controlled trial of two different breathing techniques in the management of asthma’. Zij publiceerden in het gerenommeerde medische tijdschrift de Thorax (61(8):651-656, Aug. 2006.) Uitkomst van dit onderzoek na 12 weken Buteyko-oefeningen: 86% minder gebruik van luchtwegverwijder en 50% minder gebruik van ontstekingsremmers!

Onderzoek in Egypte

Egyptisch onderzoek naar de effectiviteit van Buteyko bij astma toont aan: ‘Een significante daling in dagelijkse astmasymptomen, een significante verbetering van de PEFR (uitblaaskracht) en de Controle Pauze in groep (A) en geen noemenswaardige verandering in controlegroep (B).’

Bron: Hassan Z, Riad N, Ahmed F, ‘Effect of Buteyko breathing technique on patients with bronchial asthma’. Department of Physical Therapy, Cairo University, Egypt. Chest Department, Faculty of Medicine, Ain Shams University, Egypt. Faculty of Physical Therapy, Cairo University, Egypt., 2013.

Onderzoek in Engeland

In 2003 publiceerde het gerenommeerde medische blad Thorax een onderzoek dat werd uitgevoerd door artsen van de longafdeling van het City Hospital, Nottingham, Engeland. Er werden drie groepen gevormd die 6 maanden werden gevolgd. Elke deelnemer had stabiele astma en rookte niet. Eén groep leerde de Buteyko methode, een andere gebruikte een “Pink City Lung Exerciser” (PCLE). Dat apparaat geeft weerstand bij het uitademen met als doel de ademhaling rustiger te maken. De derde groep kreeg een PCLE, maar dan zonder enige werking, een placebo-apparaat dus.

Buteyko groep Controle groep
Aantal astmapatiënten 23 22
Luchtwegverwijder 2 pufjes / dag 2 pufjes / dag
Ontstekingsremmer 757 µg / dag* 603 µg / dag*
Symptoomscores 4** 3,5
Luchtwegverwijder
na 6 maanden
100% minder Gelijk
gebleven
Ontstekingsremmer
na 6 maanden
42% minder Gelijk
gebleven
Symptoomscores
na 6 maanden
Van 4 naar 1 Gelijk
gebleven
* 1 µg = 1 microgram** Astmasymptomen-score per dag (0 = geen last, 13 = erg veel last)

 

De 69 astmapatiënten die het onderzoek afmaakten gebruikten aanvankelijk gemiddeld 2 pufjes Ventolin per dag. Na zes maanden was dat nog steeds zo, behalve bij de Buteyko groep. Daar was het gebruik gedaald naar 0%! En de ontstekingsremmer was in de Buteyko-groep gehalveerd, terwijl dat bij de andere deelnemers hetzelfde was gebleven.
Ook was er op astmasymptomen een duidelijke verbetering in de Buteyko-groep (klachtenscore daalde van 4,0 naar 1,0), terwijl dat in de andere groepen hetzelfde bleef.

Bron: Cooper, S. (et al), ‘Effect of two breathing exercises (Buteyko and pranayama) in asthma: a randomised controlled trial’, Thorax, Aug; 58(8):674-9, 2003.

Een ander onderzoek uit Engeland meldt: ‘De Buteyko Techniek kan astma symptomen verminderen en de prestaties tijdens fysieke oefeningen verbeteren.’

Bron: Austin G, Brown C, Watson T, Chakravorty I, ‘Buteyko Breathing Technique Reduces Hyperventilation Induced Hypocapnoea and Dyspnoea after Exercise in Asthma’, Pulmonary Rehabilitation. Physiotherapy School, U Hertfordshire, Hatfield, Herts, United Kingdom, 2009.

Onderzoek in Ierland

Recent onderzoek in 2013 uit Ierland naar het effect van Buteyko op problemen met een regelmatig verstopte neus toont aan: ‘(…) bij astmatici werden significante vermindering van neusklachten en een verhoging van de kwaliteit van leven geconstateerd’.
Bron: Adelola O.A., Oosthuiven J.C., Fenton J.E., ‘Role of Buteyko Breathing Technique in asthmatics with nasal symptoms’, Clinical Otolaryngology, April;38(2):190-191, University of Limerick, 2013.

Onderzoek in Nieuw Zeeland

In 2006 werd in Nieuw Zeeland het volgende onderzoek overgedaan. Dr. H. McHugh stond aan het hoofd van de Eerste Hulp afdeling van het ziekenhuis in Gisborne. Hij was onder de indruk van de resultaten die enkele van zijn patiënten hadden met de Buteyko-methode. Hij vond het vreemd dat er op het onderzoek dat hij kende uit Australië nog geen vervolgonderzoek gedaan was. De resultaten van zijn onderzoek bevestigden (zoals je kon verwachten) de goede resultaten uit het Australische onderzoek. Zijn onderzoek is gepubliceerd in ‘The New Zealand Medical Journal’.

Buteyko groep Controlegroep
Aantal astmapatiënten 17 17
Luchtwegverwijder begin 496 µg / dag* 386 µg / dag*
Ontstekingsremmer begin 909 µg / dag* 896 µg / dag*
Luchtwegverwijder
na 3 maanden
85% minder 37% minder
Ontstekingsremmer
na 3 maanden
50% minder 1% toename
* 1 µg = 1 microgram

 

We zien bij de verschillende onderzoeken soms wat verschillen in scores. Dit verschil in uitkomst is in onze ogen sterk verbonden met de wijze van begeleiden van de cliënt en bijvoorbeeld ook afhankelijk van of er meteen al op aangedrongen wordt de luchtwegverwijder te laten staan.

Bronnen: McHugh, P. (et al) ‘Buteyko Breathing Technique for asthma: an effective intervention’, Journal of the New
Zealand
Medical Association, 12-December-2003, Vol. 116 No 1187 Thorax; 58:674-679, 2003.

McHugh, Dr. H. (et al) ‘Buteyko breathing technique and asthma in children: a case series’, Journal of the New Zealand Medical Association, 19-May, Vol. 119 No 1234, 2006.

Onderzoek in Nederland

In Nederland is er tot nog toe geen onderzoek van betekenis gedaan. Er is in 2003 door de Rijksuniversiteit Groningen alleen een literatuuronderzoek gedaan met daarin de aanbeveling: ‘Er bestaat een goede mogelijkheid dat de Buteyko ademhalingstechniek een bijdrage kan leveren aan de bestaande therapeutische behandeling van astma’. Een nogal zuinige conclusie als we zien hoeveel er wereldwijd al aan ondubbelzinnige resultaten geboekt is. Misschien is het onderzoek dat er na 2003 internationaal nog weer is verschenen reden om Buteyko ook in Nederland wat meer krediet te geven?

 

Aanvullende behandeling bij borstkanker

Een belangwekkend onderzoek meldt positieve resultaten wanneer Buteyko aanvullend wordt ingezet bij borstkanker.

Paschenko S.N.,‘Study of application of the reduced breathing method in a combined treatment of breast cancer’, Zaporozhskv State Institute of Further Medical Education, Zaporozhie (Oekraïne), 2001.

 

Verband tussen ademvolume en chronische aandoeningen

Er zijn diverse onderzoeken die wijzen op een vergroot ademvolume bij mensen met chronische aandoeningen als astma, hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten.

Ayman D, Goldshine AD, ‘The breath-holding test. A simple standard stimulus of blood pressure’, Archives of Intern Medicine 1939, 63; p. 899-906.

Davidson JT, Whipp BJ, Wasserman K, Koyal SN, Lugliani R, ‘Role of the carotid bodies in breath-holding’, New England Journal of Medicine 1974 April 11; 290(15): p. 819-822.

Gay SB, Sistrom C1L, Holder CA, Suratt PM, ‘Breath-holding capability of adults. Implications for spiral computed tomography, fast-acquisition magnetic resonance imaging, and angiography’, Invest Radiol 1994 Sep; 29(9): p. 848-851.

Kohn RM & Cutcher B, ‘Breath-holding time in the screening for rehabilitation potential of cardiac patients’, Scand J Rehabil Med 1970; 2(2): p. 105-107.

Mirsky I A, Lipman E, Grinker R R, ‘Breath-holding time in anxiety state’, Federation proceedings 1946; 5: p. 74.

Perez-Padilla R, Cervantes D, Chapela R, Selman M, ‘Rating of breathlessness at rest during acute asthma: correlation with spirometry and usefulness of breath-holding time’, Rev Invest Clin 1989 Jul-Sep; 41(3): p. 209-213.

Zandbergen J, Strahm M, Pols H, Griez EJ, ‘Breath-holding in panic disorder’, Compar Psychiatry 1992 Jan-Feb; 33(1): p. 47-51.

Cijfers uit onze eigen praktijk

Objectieve meting verbetering tijdens de training

De verbetering van de ademhaling is objectief te meten met de ademtest. Daardoor weten we dat vaak al in de eerste anderhalve maand het ademvolume enorm verbeterd, halveert soms. Dat brengt het einde van het hyperventilaren vaak al snel dichterbij!

Gezondheidswinst en kwaliteit van leven

Wij zien bij het merendeel van onze cliënten een aanzienlijke verbetering in de kwaliteit van leven. Een stijging van meer dan 60%! De gemiddelde gezondheidswinst die ervaren wordt is bijna 70%
De meeste cliënten blijven dagelijks de ademwijzer technieken gebruiken om hun gezondheid en vitaliteit te onderhouden

Publicaties van Buteyko

 

 1. K. P. Buteyko, Sh. I. Shurgaya Functional Diagnostics of Coronary Heart Disease. – In: Symposium on Surgical Treatment of Coronary Disease. Synopsis of reports. Moscow, 1962, pp.42-43.
 2. K. P. Buteyko, D. V. Dyomin Crosscorrelation Analysis of Physiological Functions. Newsletter of the USSR AS, the Siberian Branch. 1963. N 6. Medicine and Biology Series. Issue 2.
 3. K. P. Buteyko, M. P. Odintsova, D. V. Dyomin Hyper- and Hypoxemia Effects on the Peripheral Vascular Tone // Materials of the Second Siberian Research Conference of Therapists. – Irkutsk, 1964.
 4. K. P. Buteyko, D. V. Dyomin, M. P. Odintsova Regressive Analysis in Differentiating Aerated Blood Gas Component Effects on Peripheral Arteriole Functional Conditions // Materials of the Second Siberian Research Conference of Therapists. – Irkutsk, 1964.
 5. K. P. Buteyko An Instruction for VBN Therapy for Bronchial Asthma, l Pectoris, High Blood Pressure and Obliterating Endarteritis: Preprint. – Novosibirsk, 1964.
 6. K. P. Buteyko, D. V. Dyomin, M. P. Odintsova Mathematical Analysis of Physiological Value Interconnections // Physical and Mathematical Analysis Methods in Biology and Medicine. Materials of the First Novosibirsk Conference. – Novosibirsk, 1965
 7. K. P. Buteyko, D. V. Dyomin, M. P. Odintsova Ventilation of the Lungs and Arterial Vascular Tone Interconnection in Patients with High Blood Pressure and l Pectoris // Phyziologichny Zhurnal. 1965. V. 11, N 5 (in Ukrainian).
 8. K. P. Buteyko, D. V. Dyomin, M. P. Odintsova Relations between Alveolar Carbon Dioxide, Blood Pressure and Blood Cholesterol in Patients with High Blood Pressure and l Pectoris. Materials of the Third Siberian Research Conference of Therapists. – Irkutsk, 1965.
 9. K. P. Buteyko Crosscorrelation Methods of Physiological Regulation Analysis. Materials of the VII National Conference on Automated Control and Electric Measurement Methods. – Novosibirsk, 1965.
 10. K. P. Buteyko Multivariate researches of functional systems in biology and medicine // In: Reports of medical electronics section at the 9th regional scientific-technical conference dedicated to Radio Day. – Novosibirsk, 1966.
 11. K. P. Buteyko, D. V. Dyomin, M. P. Odintsova Relations between Alveolar Air Tension and Peripheral Arteria Tone in Patients with High Blood Pressure and l Pectoris // Zdravookhranenie Turkmenistana. 1966. N 2.
 12. K. P. Buteyko, D. V. Dyomin, M. P. Odintsova Carbon Dioxide Effects on Large Arteries in Patients with High Blood Pressure and Atherocardiosclerosis // Zdravookhranenie Kazakhstana. 1966. N 6.
 13. K. P. Buteyko, D. V. Dyomin, M. P. Odintsova A Linear Analog of Vascular Tone Regulation by Aerated Blood Gas Components // Report at the 9th Regional Research and Technology Conference Dedicated to Radio Day. – Novosibirsk, 1966.
 14. K. P. Buteyko et al. Voluntary Breathing Regulation Effects on Some Physiological Functions at High Altitude // Issues of Aviation Medicine. – Moscow, 1966.
 15. K. P. Buteyko, S. F. Chasovskikh, D. V. Dyomin Gage Phonocardiography Data in Indirect Definition of Lesser Circuit Hypertension Levels // Materials of the 4th Volga-Region Physiology, Biochemistry and Pharmacology Conference. – Saratov, 1966. V. 1.
 16. K. P. Buteyko, M. P. Odintsova, D. V. Dyomin Hyper- and Hypoxemia Effects on Arterial Vascular Tone // Sovetskaya Meditsina. 1967. N 3.
 17. Z. M. Murakhtanova, K. P. Buteyko et al. External Respiration Characteristics of Patients with Scoliosis. Works of Novosibirsk Institute of Traumatology and Orthopedics. v Novosibirsk, 1967.
 18. K. P. Buteyko et al. Employment of Correlation Methods for Cardiovascular System Examination // Mathematical Methods in Aviation and Space Medicine. – Moscow, 1967.
 19. K. P. Buteyko, D. V. Dyomin, M. P. Odintsova Informational Interrelation between the Cardiac Rhythm and Other Human Physiological Functions as per the Crosscorrelation Analysis Data. Mathematical Methods of Cardiac Rhythm Analysis. – Moscow, 1968.
 20. K. P. Buteyko, M. P. Odintsova, N. S. Nasonkina Ventilation Test in Bronchial Asthma Patients // Vrachebnoe Delo. 1968. N4.
 21. K. P. Buteyko, M. P. Odintsova Hyperventilation as One of the Causes of Bronchial Plain Muscle Spasms and Arterial Vasospasms // Materials of the 4th Conference on Remedial Gymnastics and Medical Control. – Saratov, 1968.
 22. K. P. Buteyko Multivariate methods for investigation of cardiovascular system and respiration // In: Issues of Functional Diagnostics. Materials of the First scientifical-practical conference on functional diagnostics for doctors from civil aviation’s organizations. – Novosibirsk. 1969.
 23. K. P. Buteyko A Theory of CO2-shortage Diseases as Civilization-s Adaptation to the Atmospheric Evolution // Cybernetic Aspects of the “Man-Environment” System Adaptation. Seminar. – Moscow, 1975.
 24. Synopsis of Reports at the 1st National Medical Conference on the Use of the VDBE Method. Rubtsovsk
 25. K. P. Buteyko Haemohypocarbia Therapy Method. Certificate of Authorship N 1067640. Registered in the USSR Governmental Registry of Innovations on September 15, 1983
 26. K. P. Buteyko The Instruction on Application of the Method of Voluntary Breath Normalization (VBN). For self-treatment of physicians: Preprint. – Novosibirsk, 1984.
 27. K. P. Buteyko, V. A. Genina Asthma Nosogenesis under Physical Loads // Drug-free Methods of Asthma Therapy. Synopsis of Reports at the National Conference. – Moscow, 1986.
 28. K. P. Buteyko, V. A. Genina Comparing the Substantiations and Efficiency of Multiple, Expectant and Monoetiological Treatments for Bronchial Asthma and Other Allergopathies. – Ibid.
 29. K. P. Buteyko, V. A. Genina A Theory of Deep Breathing (Hyperventilation) as the Main Cause of Allergies, Bronchovasopathies and Other Diseases of the Civilization. – Ibid.
 30. K. P. Buteyko, V. A. Genina, N. S. Nasonkina Sanogenetic Reaction in VDBE Method Therapy. – Ibid.
 31. E. V. Putsintsev, Z. A. Varlamova, L. R. Mescheryakova Remedial Gymnastics in Bronchial Asthma Therapy //Materials for the Institute-s Annual Research Session. – Novokuznetsk, 1967.
 32. K. V. Shelomova Voluntary Breath Normalization in Remedial Gymnastics for Bronchial Asthma // Materials of the 4th Conference on Remedial Gymnastics and Medical Control. – Sverdlovsk, 1968.
 33. L. A. Panova Bronchial Asthma as a Model of Adaptation to the Changed Environment // Cybernetic Aspects of the “Man-Environment” System Adaptation. Seminar. – Moscow, 1975.
 34. S. M. Gavalov, V. A. Genina, R. F. Gavalova Voluntary Breath Regulation in Multiple Bronchial Asthma Therapy in Children. – Saratov, 1978.
 35. V. A. Genina, I. R. Glushenko Bronchial Asthma Average Conditional Value Development. Physical Measurement of Ecological System Parameters and Mathematical Handling of the Data. – Novosibirsk, 1982.
 36. V. A. Genina Hyperventilation in Bronchial Asthma Nosogenesis and its Treatment by Lung Ventilation Reduction // Epidemiological Characteristics of Obstruction Lung Diseases in Various Professions. – Novosibirsk, 1982.
 37. V. A. Genina et al. The Voluntary Breath Normalization (VBN) Therapy of Children with Bronchial Asthma as per the Information from the 1st MMI Pediatric Clinic. // Pediatriya. 1982. N2.
 38. V. A. Genina A Chronic Hyperventilation Elimination Method in Obstruction Syndrome Therapy. Obstruction Lung Disease Therapy. – Novosibirsk, 1985.
 39. K. P. Buteyko Pneumotacheomether with the Stream of Air Automatic Choke /a Part of the Medical Combine/. v Izobretatel i Ratsionalizator, 1961, N 6, p.16; 1962, N 5, p.7.
 40. K. P. Buteyko Gage Ballistocardiogram in Cardiovascular System Examination for Mitral Diseases. v Newsletter of the USSR AS, the Siberian Branch, 1962, N 8, pp. 120-121.
 41. K. P. Buteyko Methodology and Clinical Significance of Direct Gage Ballistocardiography. Synopsis of the Dissertation for the Degree of Candidate of Medicine. Novosibirsk, 1962, 20p.
 42. K. P. Buteyko et al. Construction of Automatic Equipment for Ballistocardiogram Analysis. – In: Reports at the Conference on Automated Control and Electric Measurement Methods. Novosibirsk, 1962, p. 51.
 43. K. P. Buteyko, B. I. Makhbitch, G. S. Chudnovsky Jugular Phlebography in Tricuspid Valve Insufficiency Diagnostics. v Klinicheskaya Meditsina, 1963, N 5, p. 74.
 44. K. P. Buteyko, B. S. Sinitsyn Polar Correlation Method in Statistic Handling of Ballistocardiograms and Phonocardiograms. – In: Synopsis of Reports at the Conference on Automated Control and Electric Measurement Methods. Novosibirsk, 1963, p.
 45. K. P. Buteyko, E. A. Zhuk, V. I. Fufin Patent Arterial Canal ECG and ECG Measurement after the Canal. v Experimentalnaya Khirurgiya i Anesteziologiya , 1964, N 1, p. 11.
 46. K. P. Buteyko, N. G. Bury, N. V. Vaskova Objective Diagnostics of Cardiac Diseases. v Meditsinskaya Promyshlennost, 1964, N 8, p. 21.
 47. K. P. Buteyko, E. A. Zhuk, A. L. MIkaelyan Electrocardiogram for Isolated Aortal Stenosis. – Cardiologiya, 1964, N 2, p. 67.
 48. K. P. Buteyko, D. V. Dyomin Physical Function Stationary Condition Interconnection Computer Research. – In: Materials of the 1st Leningrad Conference on Engineering Psychology Issues. Leningrad, 1964, pp. 55-56.
 49. K. P. Buteyko, D. V. Dyomin Physiological Function Dynamics Computer Research. – In: Materials of the 1st Leningrad Conference on Engineering Psychology Issues. Leningrad, 1964, pp. 56-57.
 50. K.P. Buteiko, B.J. Mazhbich, G.S. Chudnovski Jugular phlebography in diagnosis of tricuffiaency. – Federation Proc., transl, Suppl. 1964, v.23, N 2, p 11, p.304-306.
 51. K. P. Buteyko, A. V. Yakimenko, V. I. Lobanov Semi-digital Transformer for Physiological Data Input in M-20 Computers. – In: Physical and Mathematical Analysis Methods in Biology and Medicine. Materials of the 1st Novosibirsk Conference. Novosibirsk, 1965, p.
 52. A. A. Borovkov, K. P. Buteyko, V. H. Zaslavsky, N. M. Sycheva Statistic Optimal Methods of Gage Ballistocardiogram Anginal Pectoris Diagnostics. – In: Physical and Mathematical Analysis Methods in Biology and Medicine. Materials of the 1st Novosibirsk Conference. Novosibirsk, 1965, pp.61-62.
 53. K. P. Buteyko, V. P. Romashev Modernized Thromboflexograph and its Practical Use. – In: Synopsis of Reports at the Conference of Innovators in Medicine. Novosibirsk, 1965, pp. 82-87.
 54. K. P. Buteyko, V. V. Kamesnkaya, O. M. Shabanova Breathing Frequency Determination in People and Animals with the Help of Semiconductor Thermosensitive Sensor. – In: Synopsis of Reports at the Conference of Innovators in Medicine. Novosibirsk, 1965, pp. 170-172.
 55. K. P. Buteyko, Sh. I. Shurgaya Functional Diagnostics of Coronary Disease. – In: Surgical Treatment of Coronary Disease. Moscow, 1965, pp.117-118
 56. K. P. Buteyko et al. Crosscorrelation Analysis of Physiological Functions. -In: Materials of the 7th National Conference on Automated Control and Electric Measurement Methods. Novosibirsk, 1965, p.284
 57. K. P. Buteyko, E. N. Karyshev, V. S. Sinitsyn Employment of Cardiovascular System Correlation Method Analysis. In: Conference on the Employment of Mathematical Methods in Aviation and Space Medicine. Moscow 1965
 58. K. P. Buteyko, G. S. Lbov Medical Diagnostics as the Pattern Recognition. In: 9th Regional Research and Technology Conference Dedicated to Radio Day. Novosibirsk, 1966, pp.16-20
 59. K. P. Buteyko, S. F. Chasovskikh, D. V. Dyomin Gage Phonocardiography Data in Indirect Definition of Lesser Circuit Hypertension Levels. v In: Materials of the 4th Volga-Region Physiology, Biochemistry and Pharmacology Conference. Saratov, 1966, v.1, p.251
 60. K. P. Buteyko, M. P. Odintsova, D. V. Dyomin Hyper- and Hypoxemia Effects on the Arterial Vascular Tone. v Sovetskaya Meditsina,1967,N3, pp.44-49.
 61. K. P. Buteyko, S. F. Chasovskikh Phonocardiographic Pressure Determination in the Lung Arteries. In: Blood Circuit and Gas Exchange Pathologies and Rehabilitation, issue 3. Novosibirsk, 1969, pp.125-126
 62. M. P. Odintsova Alveolar Air Carbon Dioxide Tension Effects on the Peripheral Arteries Tone in Patients with Coronary Insufficiency and High Blood Pressure. Synopsis of the Dissertation for the Degree of Candidate of Medicine. – Barnaul, 1970, 20 p.
 63. K. P. Buteyko The Instruction on Application of the Method of Voluntary Breath Normalization (VBN). For buteyko practitioners who have been trained by the author: Preprint. – Novosibirsk, 1988.
 64. Buteyko Method: Experience of introduction into a medical practice. Collected papers. Compiled by K.P. Buteyko, A.E. Khoroscho – Moscow, 1990. -224 p.
 65. Buteyko Method: Experience of introduction into a medical practice. Collected papers. 2nd edition. Compiled by K.P Buteyko. – Odessa, 1991. -232 p.
 66. Buteyko respiration. A manual for patients of the method of conscious elimination deep respiration. Compiled by V. K. Buteyko, M. M. Buteyko. – Voronezh, 1991. 56p.
 67. International Informatzation Forum IIF-92. Synopsis of Reports, 1992 v 21p.
 68. International Informatization Forum IIF-94. Synopsis of Reports, 1995 v 40p.
 69. K.P. Buteyko, V.K. Buteyko, M.M. Buteyko A rigorous presentation of fundamentals of K.P. Buteyko’s theory about a physiological role of respiration in genesis of some diseases. Voronezh: Buteyko Co Ltd; 2005, 80 pp., Dep. in VINITI, February 8th 2005, N 185–2005. – Rus.
 70. K.P. Buteyko, V.K. Buteyko, M.M. Buteyko The formalized representation of fundamentals of the Buteyko theory about genesis of illness of deep respiration (section 1). Journal of theoretical and practical medicine. 2005; 3: 71-76. – Rus.
 71. K.P. Buteyko, V.K. Buteyko, M.M. Buteyko The formalized representation of fundamentals of the Buteyko theory about genesis of illness of deep respiration (section 2). Journal of theoretical and practical medicine. 2005; 3: 167-173. – Rus.
 72. V.K. Buteyko Buteyko theory about a role of breath in genesis of some pathologies: the educational guide. – Voronezh : LOP VSU, 2005. – 27 p. – Rus.
 73. V.K. Buteyko, M.M. Buteyko The Buteyko theory about a key role of breathing for human health: scientific introduction to the Buteyko therapy for experts. Voronezh : Buteyko Co Ltd, 2005. 100p. – Rus. / Eng.

 

 

error: Inhoud is beschermd.