De cijfers achter onze aanpak

Ontdekking resetten ademhalingscentrum

De arts Prof. Dr. Konstantin Buteyko werkend in zijn laboratorium, omringt door artsen en verpleegkundigen. Met zijn achtergrond als technicus in het leger kon hij gesprecialiseerde apparatuur ontwerpen om het verband tussen ademvolume en ziekte vast te stellen en zijn theorie van ademvolume vermindering te te bewijzen.

Gezondheidswinst en kwaliteit van leven

Wij zien bij het merendeel van onze cliënten een aanzienlijke verbetering in de kwaliteit van leven. Een stijging van meer dan 60%! De gemiddelde gezondheidswinst die ervaren wordt is bijna 70%
De meeste cliënten blijven dagelijks de ademwijzer technieken gebruiken om hun gezondheid en vitaliteit te onderhouden

Objectieve meting verbetering tijdens de training

De verbetering van de ademhaling is objectief te meten met de ademtest. Daardoor weten we dat vaak al in de eerste anderhalve maand het ademvolume enorm verbeterd, halveert soms. Dat brengt het einde van het hyperventilaren vaak al snel dichterbij!

Internationaal onderzoek naar Buteyko technieken

De onderstaande  tekst is een gedeelte uit het hoofdstuk ‘Wetenschappelijk bewijs’ uit ons boek ‘Ademhaling als medicijn’ .

‘De mens die zich omringt met feiten, niet toestaat dat hij verrast wordt, geen flits van intuïtie kent, geen veronderstellingen maakt, geen risico neemt, leeft in een afgesloten cel.’
Albert Einstein

In praktisch alle internationale onderzoeken die gedaan zijn wordt ‘Buteyko Breathing Technique’ omschreven als een veilige en efficiënte methode bij luchtweg- of astmaklachten. Er wordt over het algemeen geconcludeerd dat in tegenstelling tot andere aanpakken een significante daling plaatsvindt van niet alleen de klachten maar ook de behoefte aan medicatie.

In bepaalde onderzoeken ten aanzien van astma wordt gezegd: ‘But no effect on longfunction’. Hiermee wordt bedoeld dat de doorlaatbaarheid van de luchtwegen niet is toegenomen. Bij veel onderzoek wordt de doorlaatbaarheid al na enkele maanden Buteyko training (met een blaastest) gemeten, terwijl als je de longen wat langer de tijd geeft om de ontstekingen te genezen en het slijm op te lossen, je een beduidend betere longfunctie zult kunnen vastleggen.

Onderzoek in Rusland

In 1958 deed Buteyko een grootschalig onderzoek met astmatische kinderen in een ziekenhuis in Moskou. Dit leidde tot de officiële erkenning van zijn methode door het Russische ministerie van Volksgezondheid. Buteyko leidde tientallen mensen op en er wordt gezegd dat vele duizenden patiënten in Rusland baat hebben gehad bij zijn methode.e eerste Russische onderzoeken werden gedaan door Professor Buteyko zelf. Eerst nam uiteraard zichzelf als proefpersoon. Door de successen die hij bij zijn patiënten boekte, kreeg hij de ruimte om zijn eigen laboratorium in te richten. Eind jaren vijftig startte hij op die manier met een medisch team klinisch onderzoek om zijn bevindingen nader te onderzoeken. Er bleek al snel een duidelijke samenhang tussen het verminderen van het ademvolume en het voorkomen van veel verschillende gezondheidsklachten.

Pas na de val van de muur in 1989 kreeg Buteyko’s aanpak meer bekendheid in de Westerse wereld. Voorbeelden van onderzoek dat buiten Rusland is voortgezet zijn de testen met de Buteykomethode bij bronchiale astma. In 1995 in het Mater Hospital, Brisbane (Australië), in 2003 in het Gisborne Hospital (Nieuw Zeeland) en in 2002 in Glasgow (Groot Brittannië). Deze onderzoeken tonen aandat de behoefte aan bronchiën verwijdende medicijnen bij astmapatiënten dankzij de Buteyko methode binnen een week gemiddeld met 90% daalt.
Vaak zijn cliënten verbijsterd dat ze (in samenhang met de gegeven oefeningen) de luchtwegverwijder vrijwel meteen kunnen laten staan.

Onderzoek in Amerika

De Buteyko groep behaalde een reductie van 317 mg beclomethason op de dagelijkse inname van corticosteroïden, in tegenstelling tot de controlegroep met een reductie van slechts 56 mg.’

Bron:
Burgess J, Ekanayake B, Lowe A, Dunt D, Thien F C Dharmage S., ‘Systematic review of the effectiveness of breathing retraining in asthma management’, Respiratory Medicin, 5(6), 2011.e Buteyko groep behaalde een reductie van 317 mg beclomethason op de dagelijkse inname van corticosteroïden, in tegenstelling tot de controlegroep met een reductie van slechts 56 mg.’

‘De Buteyko groep had een significante (overtuigende) daling van de geïnhaleerde corticosteroïden in tegenstelling tot de controlegroep.’

Bron: Cowie RL (et al), ‘A randomized controlled trial of the Buteyko technique as an adjunct to conventional management of asthma. Respiratory Journal; 102(5):726-32. University of Calgary, Canada. 2008.

Onderzoek in Australië

Sinds de introductie van de Buteyko methode in het westen in 1991, is er in Australië een aantal keren onafhankelijk medisch onderzoek gedaan naar de methode. Het eerste onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Australische astmafonds door Dr. Simon Bowler en Professor Dr. Charles Mitchell, twee erkende Australische astmaspecialisten. De astmapatiënten die aan het onderzoek deelnamen gebruikten zowel ontstekingsremmers als luchtwegverwijders.

Tijdens een eerste onderzoek bleek het minuutvolume van deze astmapatiënten (in rust) gemiddeld ongeveer 14 liter per minuut te zijn. Er werden twee groepen gemaakt: een Buteyko groep, en een controlegroep die fysiotherapeutische ademhalingsoefeningen kregen.

Elke groep kwam zeven keer bij elkaar voor een les van ongeveer anderhalf uur. De onderzoekers namen elke twee weken telefonisch contact op met de patiënten, en na zes weken en drie maanden kwamen de patiënten terug naar het ziekenhuis voor medisch onderzoek.

Buteyko groepControlegroep
Ademhaling bij begin(liter per minuut)14,014,2
Gebruik luchtwegverwijder
na 3 maanden
96% minder7% minder
Gebruik ontstekingsremmer
na 3 maanden
49% mindergelijk
gebleven
Ademhaling na 3 maanden(liters per minuut)9,613,3

Zoals te zien in bovenstaand kader, bleek na drie maanden dat de Buteyko-groep het gebruik van luchtwegverwijders met gemiddeld 96% verminderd had. Het gebruik van ontstekingsremmers was met gemiddeld 49% gedaald. Het medicijngebruik bij de controlegroep was niet significant veranderd.

Verder bleek dat het ademvolume bij de Buteykogroep sterk verminderd was. Van gemiddeld 14,0 liter naar 9,6 liter per minuut.
In het eerder beschreven onderzoek in Engeland heeft men een langere onderzoeksperiode kunnen betalen en daar zie je dat de score in de Buteyko groep nog aanzienlijk beter is! Interessant detail: de controlegroep mocht na het onderzoek de Buyteykocursus volgen en had toen wel goede resultaten, dezelfde als de eerdere Buteykogroep. Bij voldoende financiële middelen had dit onderzoek ook zes maanden kunnen duren en dan zou waarschijnlijk te zien zijn geweest dat ook daar de Buteykogroep praktisch klachten- en medicatievrij is in tegenstelling tot de fysiotherapiegroep (zie ook het onderzoek uit Nieuw Zeeland hieronder).

Bron: Bowler SD, Green A, Mitchell CA. Buteyko breathing techniques in asthma: a blinded randomised controlled trial. Med J Aust. 1998;169(11-12):575-8.

In 2006 werd een succesvol onderzoek gedaan door onder andere de heren CA Slader, H K Reddel, L M Spencer en E G Belousova, getiteld ‘Double blind randomised controlled trial of two different breathing techniques in the management of asthma’. Zij publiceerden in het gerenommeerde medische tijdschrift de Thorax (61(8):651-656, Aug. 2006.) Uitkomst van dit onderzoek na 12 weken Buteyko-oefeningen: 86% minder gebruik van luchtwegverwijder en 50% minder gebruik van ontstekingsremmers!

Onderzoek in Egypte

Egyptisch onderzoek naar de effectiviteit van Buteyko bij astma toont aan: ‘Een significante daling in dagelijkse astmasymptomen, een significante verbetering van de PEFR (uitblaaskracht) en de Controle Pauze in groep (A) en geen noemenswaardige verandering in controlegroep (B).’

Bron: Hassan Z, Riad N, Ahmed F, ‘Effect of Buteyko breathing technique on patients with bronchial asthma’. Department of Physical Therapy, Cairo University, Egypt. Chest Department, Faculty of Medicine, Ain Shams University, Egypt. Faculty of Physical Therapy, Cairo University, Egypt., 2013.

Onderzoek in Engeland

In 2003 publiceerde het gerenommeerde medische blad Thorax een onderzoek dat werd uitgevoerd door artsen van de longafdeling van het City Hospital, Nottingham, Engeland. Er werden drie groepen gevormd die 6 maanden werden gevolgd. Elke deelnemer had stabiele astma en rookte niet. Eén groep leerde de Buteyko methode, een andere gebruikte een “Pink City Lung Exerciser” (PCLE). Dat apparaat geeft weerstand bij het uitademen met als doel de ademhaling rustiger te maken. De derde groep kreeg een PCLE, maar dan zonder enige werking, een placebo-apparaat dus.

Buteyko groepControle groep
Aantal astmapatiënten2322
Luchtwegverwijder2 pufjes / dag2 pufjes / dag
Ontstekingsremmer757 µg / dag*603 µg / dag*
Symptoomscores4**3,5
Luchtwegverwijder
na 6 maanden
100% minderGelijk
gebleven
Ontstekingsremmer
na 6 maanden
42% minderGelijk
gebleven
Symptoomscores
na 6 maanden
Van 4 naar 1Gelijk
gebleven
* 1 µg = 1 microgram** Astmasymptomen-score per dag (0 = geen last, 13 = erg veel last)

 

De 69 astmapatiënten die het onderzoek afmaakten gebruikten aanvankelijk gemiddeld 2 pufjes Ventolin per dag. Na zes maanden was dat nog steeds zo, behalve bij de Buteyko groep. Daar was het gebruik gedaald naar 0%! En de ontstekingsremmer was in de Buteyko-groep gehalveerd, terwijl dat bij de andere deelnemers hetzelfde was gebleven.
Ook was er op astmasymptomen een duidelijke verbetering in de Buteyko-groep (klachtenscore daalde van 4,0 naar 1,0), terwijl dat in de andere groepen hetzelfde bleef.

Bron: Cooper, S. (et al), ‘Effect of two breathing exercises (Buteyko and pranayama) in asthma: a randomised controlled trial’, Thorax, Aug; 58(8):674-9, 2003.

Een ander onderzoek uit Engeland meldt: ‘De Buteyko Techniek kan astma symptomen verminderen en de prestaties tijdens fysieke oefeningen verbeteren.’

Bron: Austin G, Brown C, Watson T, Chakravorty I, ‘Buteyko Breathing Technique Reduces Hyperventilation Induced Hypocapnoea and Dyspnoea after Exercise in Asthma’, Pulmonary Rehabilitation. Physiotherapy School, U Hertfordshire, Hatfield, Herts, United Kingdom, 2009.

Onderzoek in Ierland

Recent onderzoek in 2013 uit Ierland naar het effect van Buteyko op problemen met een regelmatig verstopte neus toont aan: ‘(…) bij astmatici werden significante vermindering van neusklachten en een verhoging van de kwaliteit van leven geconstateerd’.
Bron: Adelola O.A., Oosthuiven J.C., Fenton J.E., ‘Role of Buteyko Breathing Technique in asthmatics with nasal symptoms’, Clinical Otolaryngology, April;38(2):190-191, University of Limerick, 2013.

Onderzoek in Nieuw Zeeland

In 2006 werd in Nieuw Zeeland het volgende onderzoek overgedaan. Dr. H. McHugh stond aan het hoofd van de Eerste Hulp afdeling van het ziekenhuis in Gisborne. Hij was onder de indruk van de resultaten die enkele van zijn patiënten hadden met de Buteyko-methode. Hij vond het vreemd dat er op het onderzoek dat hij kende uit Australië nog geen vervolgonderzoek gedaan was. De resultaten van zijn onderzoek bevestigden (zoals je kon verwachten) de goede resultaten uit het Australische onderzoek. Zijn onderzoek is gepubliceerd in ‘The New Zealand Medical Journal’.

Buteyko groepControlegroep
Aantal astmapatiënten1717
Luchtwegverwijder begin496 µg / dag*386 µg / dag*
Ontstekingsremmer begin909 µg / dag*896 µg / dag*
Luchtwegverwijder
na 3 maanden
85% minder37% minder
Ontstekingsremmer
na 3 maanden
50% minder1% toename
* 1 µg = 1 microgram

 

We zien bij de verschillende onderzoeken soms wat verschillen in scores. Dit verschil in uitkomst is in onze ogen sterk verbonden met de wijze van begeleiden van de cliënt en bijvoorbeeld ook afhankelijk van of er meteen al op aangedrongen wordt de luchtwegverwijder te laten staan.

Bronnen: McHugh, P. (et al) ‘Buteyko Breathing Technique for asthma: an effective intervention’, Journal of the New
Zealand
Medical Association, 12-December-2003, Vol. 116 No 1187 Thorax; 58:674-679, 2003.

McHugh, Dr. H. (et al) ‘Buteyko breathing technique and asthma in children: a case series’, Journal of the New Zealand Medical Association, 19-May, Vol. 119 No 1234, 2006.

Onderzoek in Nederland

In Nederland is er tot nog toe geen onderzoek van betekenis gedaan. Er is in 2003 door de Rijksuniversiteit Groningen alleen een literatuuronderzoek gedaan met daarin de aanbeveling: ‘Er bestaat een goede mogelijkheid dat de Buteyko ademhalingstechniek een bijdrage kan leveren aan de bestaande therapeutische behandeling van astma’. Een nogal zuinige conclusie als we zien hoeveel er wereldwijd al aan ondubbelzinnige resultaten geboekt is. Misschien is het onderzoek dat er na 2003 internationaal nog weer is verschenen reden om Buteyko ook in Nederland wat meer krediet te geven?

 

Aanvullende behandeling bij borstkanker

Een belangwekkend onderzoek meldt positieve resultaten wanneer Buteyko aanvullend wordt ingezet bij borstkanker.

Paschenko S.N.,‘Study of application of the reduced breathing method in a combined treatment of breast cancer’, Zaporozhskv State Institute of Further Medical Education, Zaporozhie (Oekraïne), 2001.

 

Verband tussen ademvolume en chronische aandoeningen

Er zijn diverse onderzoeken die wijzen op een vergroot ademvolume bij mensen met chronische aandoeningen als astma, hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten.

Ayman D, Goldshine AD, ‘The breath-holding test. A simple standard stimulus of blood pressure’, Archives of Intern Medicine 1939, 63; p. 899-906.

Davidson JT, Whipp BJ, Wasserman K, Koyal SN, Lugliani R, ‘Role of the carotid bodies in breath-holding’, New England Journal of Medicine 1974 April 11; 290(15): p. 819-822.

Gay SB, Sistrom C1L, Holder CA, Suratt PM, ‘Breath-holding capability of adults. Implications for spiral computed tomography, fast-acquisition magnetic resonance imaging, and angiography’, Invest Radiol 1994 Sep; 29(9): p. 848-851.

Kohn RM & Cutcher B, ‘Breath-holding time in the screening for rehabilitation potential of cardiac patients’, Scand J Rehabil Med 1970; 2(2): p. 105-107.

Mirsky I A, Lipman E, Grinker R R, ‘Breath-holding time in anxiety state’, Federation proceedings 1946; 5: p. 74.

Perez-Padilla R, Cervantes D, Chapela R, Selman M, ‘Rating of breathlessness at rest during acute asthma: correlation with spirometry and usefulness of breath-holding time’, Rev Invest Clin 1989 Jul-Sep; 41(3): p. 209-213.

Zandbergen J, Strahm M, Pols H, Griez EJ, ‘Breath-holding in panic disorder’, Compar Psychiatry 1992 Jan-Feb; 33(1): p. 47-51.

error: Inhoud is beschermd.
× Stel je vraag