Grote ontdekking

In 1952 deed een arts uit Kiev een prachtige ontdekking. Deze Konstantin Buteyko had zelf een paar ernstige gezondheidsklachten. Stevige hoofdpijnen en een agressieve hoge bloeddruk. Tijdens zijn afstuderen was hij op het pad gezet het verband tussen ziekte en ademhaling te bestuderen. Op die dag, 7 oktober 1952, knoopte hij verschillende eindjes van zijn kennis aan elkaar en draaide die toen om: als het ademvolume groter wordt tijdens een ziekteproces, hetgeen hij kon meten, zou het dan andersom zo zijn dat als je het ademvolume kleiner zou maken de klachten verminderen? En jawel, hij bedacht een methode het ademvolume te resetten (geen quick-fix als in naar de buik gaan ademen of de frequentie verlagen of gaan tellen tijdens de ademhaling!). Zijn klachten verminderden toen hij zijn ademvolume verlaagde en uiteindelijk kwam hij van zijn klachten af!
En pas op: ademvolume is iets heel anders dan longvolume, een groot longvolume betekent nog helemaal niet dat je een gezond laag ademvolume hebt!

Jalousie

Hij was zeer opgetogen en zijn team van artsen en verpleegkundigen was dat aanvankelijk ook, maar het succes werd hem niet echt gegund. Het was dan ook niet mis wat je allemaal bereikte: astma klachten in twee tot vier maanden tot haast nul gereduceerd en de medicatie in vier tot zes maanden vrijwel afgebouwd. Maar daar bleef het niet bij, want niet alleen ademhalingsgerelateerde klachten verdwenen, maar ook tientallen andere klachten. Zoals ook zijn eigen hoge-bloeedruk was genormaliseerd. Dit kan verklaart worden door de fundamentele verandering die er met name in alle lichaamscellen plaatsvindt als het ademvolume weer gezond is (lees hier meer).

Tijdens een periode van afwezigheid is zijn complete laboratorium ontmanteld en werd hij tegengewerkt, ondanks meer dan 70 wetenschappelijk publicaties (lees hier meer) en al een behoorlijk aantal wetenschappelijke onderzoeken de kracht van de aanpak hadden bewezen.

Semmelweiseffect

Het overkomt meestal vrije onderzoeksgeesten die zich niet voldoende conformeren aan de geldende regels (lees macht). Zo was dat ook bij de arts Semmelweis(1818-1865) die ontdekte dat het wassen van de handen voor een operatie een aanzienlijk aantal sterfgevallen onder zijn patienten voorkwam. Ook hij bewees keurig met een dubbelblind wetenschappelijk onderzoek dat izjn ontdekking werkte. Maar het zou nog zomaar honderd jaar duren voordat zijn ontdekking ook werd benut. Dit heet ook wel het ‘Semmelweis-effect’: Eerst wordt een ontdekking genegeerd, dan wordt hij geridiculiseerd en tenslotte toch maar algemeen alsof het al altijd een goede ontdekking was.
Wanneer wordt ademvolume het centrale thema in de gezondheidszorg? Ik vermoed zo rond 2050, dan is het honderd jaar geleden dat de arts Buteyko met zijn onafhankelijke geest een nieuwe ontdekking deed.

Jouw gezond­heid telt!

Al sinds 2010 heb ik het geluk vele honderden mensen te mogen bege­leiden naar een betere gezond­heid. In die jaren heb ik veel ge­leerd over hoe het lichaam func­tio­neert als het onder stress is. Maar ook over het proces om uit de stress te komen en ont­spanning op de voor­grond te laten zijn.

Lees meer...

Mijn eigen proces om uit de stress te komen ging zeker niet van een lijen dakje. Ik moest mijn altijd doorgaande gedachten leren stoppen, mijn lichaam leren voelen en mij anders gedragen ten opzichte van voeding (+110kg).

Me niet lekker voelen, niet echt in mijn lichaam zijn en weinig energie hebben was een toestand die ik als onontkoombaar beschouwde.

Zo heb ik twintig jaar angstklachten gehad na een voor mij vreselijke ervaring met acute hyperventilatie in een kermisatractie. Het woord kermis moest ik daarna niet eens in mij op laten komen want dan stond het zweet al op mijn voorhoofd. Mindfulness en lichaamswerk hebben mij geholpen om daar een nieuwe balans te vinden en de angsten te laten verdwijnen.

Een flink aantal jaren moest ik veel hoesten. Zo erg zelfs dat ik niet meer kon slapen en ik een paar uur lang in de huiskamer half rechtop in een tuinstoel enkele uren per nacht wat kon slapen. Er hielp geen medicijn tegen. Tot ik met bepaalde Buteyko ademtechnieken mijn ademhaling weer gezond maakte en het hoesten stopte. Wat was ik daarvoor dankbaar, ik kon zelf zorgen dat het weer goed kwam!

Uiteindelijk heb ik er mijn werk van gemaakt mensen diverse beproefde technieken te leren (Buteyko, Mindfulness, Lichaamswerk, PTST-technieken, Alexandertechnieken), waardoor het zelfgenezend vermogen een flinke boost krijgt.

Doe eens de ademtest, de gezondheidscheck of neem direct contact op.

error: Inhoud is beschermd.