Longemfyseem

Longemfyseem en ademvolume

longemfyseemLongemfyseem is een aandoening waarbij de wanden van longblaasjes beschadigd raken en de rek om ermee te kunnen ademen verdwijnt. De klachten zijn vaak kortademigheid en vermoeidheid.
Omdat een deel van de longen beschadigd denken mensen met longemfyseem weleens te weinig lucht zuurstof te krijgen. Zuurstoftekort treedt echter vooral op ten gevolge van het te grote ademvolume (Bohr-effect). Het binnen enkele maanden verkleinen van het ademvolume en het daardoor ook minder belasten van de nog gezonde  longblaasjes heeft grote voordelen.
Het positieve effect voor mensen met longemfyseem die de Buteyko-methode hebben gevolgd is dat ze meer energie hebben en dat het hoesten veel minder wordt of zelfs stopt. Ze zijn in staat veel meer te doen en leren beter om te gaan met de aandoening. Dit heeft soms verstrekkende gevolgen voor hun de hele leefwijze. Verdere beschadiging van de longblaasjes kan voorkomen worden en het lichaam zal door het gezonde ademvolume veel meer zuurstof op kunnen nemen.  De verminderde longinhoud is op zichzelf niet het grootste probleem. Wat dat betreft een leerzame anekdote.

Leerzame anekdote over longinhoud

Veel artsen hechten grote waarde aan de longinhoud. En zeker bij longemfyseem gaat de longinhoud achteruit. Toch hoeft dit niet een groot probleem te zijn, zo blijkt uit onderstaande anekdote:
Tijdens een lezing die ik gaf was er een man die zijn ademhaling zonder moeite 50 seconden kon stilleggen, zonder na afloop te hoeven bij ademen. Dit noemen we in Buteyko-taal een controle-pauze (CP) van 50 seconden.  Hij zei de lezing over Buteyko prachtig te vinden, maar geen Buteyko nodig te hebben. ‘Nee’, beaamde ik, ‘u heeft een CP van boven de 45, dus u heeft niets te klagen. De zuurstofopname in uw lichaam is uitstekend omdat u niet teveel koolzuur uitademt en uw immuunsysteem zal daardoor waarschijnlijk ook prima in orde zijn. Hoe komt u aan zo’n gezonde ademhaling?’
‘Ik snap niet waarom mensen zo onrustig ademen,’ antwoordde hij. ‘En dan moet u weten: ik heb maar één long!’
Later hoorde ik dat deze bejaarde man regelmatig door medebewoners van het bejaardenhuis waar hij in een aanleunwoning woonde, in de tuin werd aangetroffen. De man kon gestaag de hele dag door werken.
Voor mij bewijst dit het grote gelijk van Buteyko. Rustig ademen betekent dat je nog veel activiteiten kunt ontplooien, je geen luchtwegmedicatie nodig hebt en je je ook op hoge leeftijd nog prima fit kunt voelen, ook met maar één long, terwijl een arts (buiten Buteyko) dat niet snel zal beamen.

Het verschil tussen longemfyseem en chronische bronchitis

Bronchitis is een aandoening van de luchtwegen, waarbij men last heeft van slijm (hoesten) en luchtweginfecties. Bij longemfyseem kan men ook veel hoesten, en last hebben van luchtweginfecties maar raken steeds meer longblaasjes defect. Beide aandoeningen worden tegenwoordig onder de vlag van COPD geschaard en komen in mengvormen voor.

 

Geen medische behandeling

Voor de helderheid: de Ademwijzer Training is geen medische behandeling en vervangt die ook niet. Aanpassing van medicatie gebeurt in het overleg tussen u en en uw huisarts.

Hans van der Pol had Longemfyseem(klachten)

Hans van der Pol was gezien zijn gezondheidsproblemen niet alleen bang fysiek verder achteruit te gaan, maar ook zijn zaak te verliezen. In april 2010 volgde hij bij ons de training. Hij zag dit als zijn redding. Hij vertelt graag zijn verhaal om daarmee anderen te kunnen overtuigen dat je met longemfyseem goed kunt leven:

Enkele jaren na de start van de Buteyko Ademwijzertraining is de Longemfyseem van Hans niet meer meetbaar in ziekenhuis! In deze video waarin Hans dit ongelofelijke resultaat vertelt zie je ook de uitslagen van het ziekenhuis.

Ervaring van Lolke (81)

Na vele jaren van klachten en steeds meer medicijnen was Lolke erg blij om een maand na de training al niet meer zijn rollator te gebruiken! Hij voelt zich veel beter en gaat betere jaren tegemoet!

error: Content is protected!