Achtergrond Ademwijzertraining

Hyperventilatie klachten

Veel gezond­heidskach­ten hebben direct of indirect met een ont­regelde adem­haling te maken. Dit komt omdat de adem­haling verzwaard bij inspanning of stress of een ziekte en als dit lang duurt, zal de adem­haling daarna niet zo maar weer haar rustige normale volume terugkrijgen. We spreken dan van chro­nische hyper­ventilatie, zeer veel voorkomend in de huidige tijd!
Door chro­nisch teveel liters per minuut te ademen verlaagt de hoeveel­heid zuur­stof die aan de lichaams­cellen wordt afge­geven (Bohr-effect). Ook leidt het tot een onrus­tiger zenuw­stelsel (kort lontje, sneller emo­tioneel, etcetera).
Door in de Adem­wijzer training de stress aan te pakken (mentale en fysieke ont­spanning aanleren) en de adem­haling weer gezond te maken (selectie van de beste Buteyko tech­nieken), wordt deze nega­tieve spiraal gestopt en omge­draaid. Het zelf­genezend vermo­gen krijgt weer vol­doende ruimte om de klachten in je lichaam te gaan aan­pakken. Als eerste zien we adem­halings­gerela­teerde klachten en daarna ook de stress­gerelateerde klachten vermin­deren en ver­dwijnen.

Klachten i.v.m. chronische hyperventilatie

Angst zonder reden, benauwd gevoel, diarree, droge mond, duizeligheid of een gevoel flauw te vallen, een benauwd gevoel alsof je niet genoeg lucht krijgt, een gevoel teveel, te hoog of oppervlakkig te ademen, geluiden of/en de omgeving worden anders waargenomen, hartkloppingen, het idee gek te worden of de angst hebben dood te gaan, hijgen, hoofdpijn, huilen zonder reden, kortademigheid, klam gevoel, kramp in de handen of kramp in de vingers, misselijkheid, obstipatie, onwerkelijk gevoel, opgezwollen gevoel in handen en voeten, pijn in de maagstreek, pijn op de borst, prikkelbaarheid, prikkelbare darmen, prikkelingen en tintelingen in handen en voeten, problemen met de concentratie of geheugen, prop in de keel, kriebel in de keel, slap gevoel in de knieën, spierstijfheid (tetanie), snel en vaak ziek, slaapproblemen (waaronder apneu), strak gevoel rond de mond, vermoeidheid, algemene zwakte, wazig zien of een tunnel visie, veel zweten, veel zuchten, weinig energie, weinig weerstand.

Rubricering klachten door G. Weimann

Ademhaling
ademnood, gevoel van beklemming om de borst, prop in de keel, een versnelde en/of verdiepte ademhaling, benauwd gevoel bij het ademen, zuchten, gapen, steken in de borstkas.

Tintelingen of gevoelloosheid
Vingers, armen, mond, gezicht, benen, voeten, borstkas.

Gestoorde prikkeloverdracht zenuwen-spieren
Stijfheid van de vingers of armen, gekromde vingers, beven tijdens hyperventilatie aanval, beven na hyperventilatie aanval, stijfheid in de benen, stijfheid rond de mond, spraak moeilijkheden (t.g.v. stijfheid van de mond), kramp in tenen of benen.

Bloedvaten in de hersenen
Duizeligheid, gevoel van verdoving of doezeligheid, vermindering van concentratievermogen en geheugen, verlies van contact met de omgeving ( bewustzijnsdalingen),
zwart worden voor de ogen, hoofdpijn, warmtegevoel in het hoofd, flauwvallen.

Psychisch
Angst, onrustig gevoel, huilen, gespannenheid.

Hart
Hartkloppingen, korte pijnlijke steken in de hartstreek, drukkend gevoel in de hartstreek zonder pijn, snelle hartslag, kramp in de hartstreek, onregelmatige hartslag, ‘overslaan’ van hartslagen.

Enkele resultaten van cursisten die meerdere van deze klachten hadden:

Weer gewoon winkelen
Als ik vroeger een winkel inging was het de vraag of ik wel alle boodschappen kon doen of de boodschappen die ik had gedaan wel kon afrekenen. Vaak was ik erg gestrest en stond angstig bij de kassa. Nu kan ik mijn ademhaling rustig houden door op tijd een oefening te doen. Het is nu geen probleem meer om te winkelen!

Mijn leven is opnieuw gestart
Met het doen van deze training is als het ware mijn leven opnieuw gestart.
Jarenlang heb ik namelijk rondgelopen met, achteraf, chronische hyperventilatie klachten. Nadat een alerte verpleegkundige mijn ademhaling en stem hoorde, is uiteindelijk een provocatietest gedaan… schrikbarende resultaten, diagnose chronische hyperventilatie werd gesteld. Met deze diagnose heb ik 2 jaar lang gezocht naar passende ‘ondersteuning’ totdat ik uiteindelijk bij de Ademwijzer Training uit kwam. Vanaf dag 1 direct resultaat boeken, je beter voelen, steeds beter, dit is echt leven!

Gedachten rustiger
De oefeningen van de Ademwijzer Training hebben een enorme invloed. Ik merk dat mijn gedachten rustiger zijn, ook in stress-situaties.

Onbewust Chronische Hyperventilatie
Graag wil ik mijn verhaal en ervaring vertellen met de ademhalingstraining van Buteyko en de begeleiding van Marc Scheffer hierbij. Mijn naam is Rob, 44 jaar oud en vader van twee jonge kinderen. In de maand oktober vorig jaar (2013) had ik erg veel last van hoge ademhaling, stress, slecht slapen en boosheid richting mijn gezin. Ik ben gaan zoeken op internet en kwam via google op de website van Marc terecht. Nadat ik gestart was met de ademhalingstraining kwam ik erachter dat ik leed aan onbewust chronische hyperventilatie en een ademhaling had van 3 volwassen personen.
Dit was voor mij een duidelijke indicatie van stress met de bijeffecten van slecht slapen en boosheid. Na goede begeleiding van Marc (zowel bij hem thuis als via telefoon) en werken met het werkboek, ben ik weer terug op een gezonde ademhaling van 6 liter per minuut. Ook de stressklachten zijn verdwenen en maak ik weer goede lange nachten. Wat ook een positieve bijkomstigheid is, is dat ik ook beter ben gaan letten op mijn voeding. Ook dit bleek een grote invloed op min ademhaling te hebben.
Bij het dagelijks wandelen en fietsen let ik er nu op om door de neus ademen i.p.v. door de mond en dat werkt uitstekend. Ook richting mijn gezin ben ik weer een stuk vriendelijker geworden.
Ik ben Marc dan ook dankbaar voor zijn hulp en begeleiding en wil hem van harte aanbevelen mocht u zich in de bovengenoemde klachten herkennen.

Na 20 jaar niet meer zo gapen en geen kramp meer
Al meer dan 20 jaar had ik last van gapen. Gapen deed ik vaak tijdens een gesprek, na een gesprek, na inspanning of na een zware maaltijd.
Enkele voorbeelden. Als ik met iemand in telefoongesprek was kwam er altijd wel moment dat ik moest gapen. Ik gaapte de terugweg van een feestje in de auto vaak aan een stuk door. Op kantoor zat ik vaak te gapen als ik in een wat sneller tempo had gefietst. Na het eten van een grote maaltijd zat ik vaak te gapen. Dit alles was erg vervelend voor mijzelf maar ook voor de omgeving. Daarnaast had ik onder andere erg veel last van verzuring / kramp in de benen tijdens het zwemmen, dove/witte vingers en tenen, of een opgeblazen gevoel na een dag werken.
In de afgelopen jaren zijn er diverse onderzoeken geweest maar helaas kon de oorzaak van mijn gaap-probleem niet gevonden worden. Uiteindelijk is er geconstateerd dat ik aan chronische hyperventilatie leed. Hierdoor ben ik met Marc Scheffer in aanraking gekomen. Na het volgen van de training en het doen van de oefeningen ben ik van de bovengenoemde klachten af. Wat is het fijn om te leven zonder gapen en te kunnen zwemmen zonder kramp te krijgen!

De arts Prof. Dr K. Buteyko in zijn laboratotium

Zo doe je de ademtest

Zit rechtop op een stoel en adem een minuut rustig door je neus. Knijp na een normale, rustige uitademing je neus dicht en kijk op de secondewijzer. Kijk opnieuw op de secondewijzer zodra je aandrang voelt om weer te ademen en laat je neus los. Kun je nu rustig doorademen zonder dieper te hoeven ademen? Dan heb je de test goed gedaan. Het is dus niet de bedoeling dat je je neus dichthoudt tot je niet meer kan en je een aantal keer diep moet ademen, alsof je lang onder water hebt gezwommen. Hoeveel seconden heb je je neus dichtgehouden? Lees hieronder wat dat betekent.
Mocht de test niet gelukt zijn, dan kun je deze nogmaals doen (wacht wel even een minuut).

KLIK HIER VOOR DE UITSLAG VAN DE TEST

  • Resultaat tussen 5 en 15 seconden: je ademhalingsvolume en stressniveau zijn veel te groot en kunnen tot zeer ernstige gezondheidsproblemen leiden.
  • Resultaat tussen 15 en 25 seconden: je ademhalingsvolume en stressniveau zijn te groot en kunnen tot ernstige gezondheidsproblemen leiden.
  • Resultaat tussen 25 en 35 seconden: je ademhaling en stressniveau zijn redelijk goed, maar verbetering wordt toch aanbevolen.
  • Resultaat vanaf 40 seconden: je hebt een gezond ademvolume en lage stressniveaus. Het toepassen van deze training kan preventief werken in tijden van stress.

Heb jij chronische hyperventilatie?

Als je met de ademtest minder dan 30 seconden hebt gescoord, dan is dat een sterke aanwijzing dat je de hele dag door te veel ademt, ofwel chronisch hyperventilatie hebt. Boven de 40 seconden zit je op een veilige waarde. Volgens de arts Buteyko is 60 seconden optimaal.

Met de Ademwijzer training verhoog je je controle pauze (het aantal seconde dat je je adem rustig stil kunt houden) en dit heeft veel positieve gevolgen voor je gezondheid en vitaliteit en het vermogen om te ontspannen. Gezondheidsklachten kunnen aanzienlijk verminderen of verdwijnen, je energie neemt toe en je bent beter in staat tot rust te komen, dus ook om een betere nachtrust te hebben.

Heb je een score boven de 30 seconden? Dan is het toch zinvol de training (preventief) te volgen om klachten te voorkomen in tijden van stress.

Wat meet deze ademtest precies? 

Deze test meet het ademvolume, ofwel hoeveel liters per minuut je ademt. Een gezond ademvolume is ongeveer 6 liter per minuut. Dit is een norm die wordt genoemd in medische handboeken (o.a. Guyton). Heb je een ademvolume dat groter is dan 6 liter per minuut, dan is dit belastend voor je systeem. Het is niet zo dat er door een te groot ademvolume direct klachten ontstaan. Andersom is het wel zo dat mensen die klachten hebben vaak een te groot ademvolume hebben.
In deze test wordt niet het longvolume getest. Een longvolume gaat namelijk om de capaciteit, ofwel de inhoud en de gezondheid van de longen, en die is bij ieder mens anders. Het longvolume wordt vaak wel in een ziekenhuis getest bij mensen met een longaandoening om te zien hoe gezond de longen (nog) zijn. Met deze longfunctietest wordt dan bijvoorbeeld gekeken of de longblaasjes nog optimaal functioneren.
Ook wordt met deze test niet het aantal of de diepte van de ademhalingen gemeten. Het aantal of de diepte van de ademhaling is namelijk zeer afhankelijk van je activiteiten. Wanneer je naar de bus rent of stress hebt, adem je sneller en dieper dan wanneer je rustig op de bank een boek leest.
Deze test meet wel hoeveel lucht de longen (in rust) per minuut verplaatsen. Adem je veel of weinig in en uit, ofwel ‘het ademvolume’. Door deze test kom je erachter hoe hoog de koolzuurtolerantie in het bloed is. Hoe hoger deze koolzuurtolerantiegrens is, hoe beter.
Wat gebeurt er dan precies?
Je houdt met de test de adem stil totdat het ademhalingscentrum in je hersenen aangeeft dat de koolzuurtolerantie bereikt is. Hierop geeft het ademhalingscentrum een seintje dat je weer moet gaan ademen. De tijd dat je je adem stil hebt kunnen houden, is je ademvolume. Daarmee wordt duidelijk hoe groot de koolzuurtolerantie in het bloed is. Dit is belangrijk om te weten omdat dit iets zegt over de zuurstofafgifte aan de lichaamscellen. Want hoe groter de koolzuurtolerantie, hoe groter de zuurstofafgifte in het lichaam.
Meestal ligt het aantal seconden dat je rustig en zonder inspanning je adem stil kunt leggen tussen de 10 en 50 seconden. Let op: het gaat er niet om hoe lang je je adem kunnen inhouden, tot je niet meer kunt! Met deze meting leg je je ademhaling stil tot het moment dat je weer wil ademen, waarna je in principe weer rustig door zou moeten kunnen ademen. Dit stilhouden van de ademhaling is alleen nodig tijdens de test en heeft niets te maken met hoe je normaal ademt of met het streven naar een bepaalde ademfrequentie!

Heb je slaapapneu?

In dat geval is deze test misschien niet op jou van toepassing. Het is dan namelijk heel lastig om een betrouwbare uitslag te krijgen van je ademvolume. Mensen met slaapapneu hebben vaak een hoge score (bijvoorbeeld 30-40 seconden) omdat je lichaam tijdens apneu's gewend is geraakt om ademimpulsen (middenrif contracties) te negeren, c.q. niet meer te voelen. Neemt niet weg dat je hoogstwaarschijnlijk een te groot ademvolume hebt en er goed aan doet om de training te volgen. Als je ademhaling rustiger is kun je wel weer een betrouwbare ademtest doen. Heb je slaapapneu, kijk dan hier voor meer informatie over slaapapneu en ademvolume en wat de Ademwijzer Training hierin kan betekenen voor jou.

Gezondheidscheck

De onderstaande lijst laat klachten zien die samenhangen met chronische hyperventilatie en stress. Bij ons pak je beiden aan.
Wanneer je de lijst hebt ingevuld en opgestuurd, bellen we je op voor een vrijblijvende kennismaking. Je kunt natuurlijk ook zelf bellen. Tel 0570 676 878 of 06 170 190 68

Over het algemeen kun je bij ons op korte termijn aan de slag. 
We begeleiden ook via Skype, FaceTime, Zoom, Jitsi Meet of een ander platform. Fijn als je niet wil of kan reizen en net zo goed!

1 Step 1
Ik heb last van:
Op gebied van ademhaling
Energie
Gehoor
Neus en keel
Huid
Spijsvertering
Spieren
Bloedsomloop
Gewicht
Slapen
Psychisch
Stress factoren
Toestemming
reCaptcha v3
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
error: Inhoud is beschermd.