Disclaimer

Wij leren mensen rustiger te ademen en stress-bestendiger te worden. Dit is goed voor het lichaam en de (basis) gezondheid. Deze website geeft echter geen informatie die is bedoeld als medisch advies. Door u voorgenomen aanpassingen van een gevolgde therapie of behandeling kunt u met de betreffende behandelaar of (huis)arts overleggen. Wij wijzen mensen er tijdens de training (wellicht ten overvloede) op dat eventuele aanpassingen aan medicatiegebruik met de behandelend arts besproken worden.

De website en alle onderdelen daarvan (behalve bepaalde hyper-links), zijn eigendom van de auteur. U heeft geen toestemming om de site of gedeelten daarvan te kopiëren op te slaan en op welke manier dan ook openbaar te maken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stress Release Praktijk Scheffer. U mag wel verwijzen naar de site door het kopiëren en versturen van de site-url of (hyper-)linken die verwijzen naar pagina’s van deze site.

De informatie op deze site wordt met zorg  samengesteld. Toch kan er informatie op de site staan die onvolledig of onjuist is. De informatie wordt regelmatig aangevuld of veranderd. Wij behouden ons het recht voor om dit onderhoud op elk door ons gewenst moment en zonder kennisgeving door te voeren.

Hoewel we alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, achten we ons niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet of anderszins verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site kunnen leiden naar websites buiten het domein van Stress Release Praktijk Scheffer, die niet ons eigendom zijn, maar alleen ter informatie zijn opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men www.ademwijzer.nl   Hoewel we selectief zijn ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren van die sites en de kwaliteit van  producten of diensten die daarop worden aangeboden. Wij distantiëren ons van elke aansprakelijkheid voor de inhoud van andere websites dan www.ademwijzer.nl

Stress Release Praktijk Scheffer sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

error: Inhoud is beschermd.