Bronchitis

Leven zonder bronchitisklachten, het is wetenschappelijk bewezen dat het kan!

Net als bij astma, is er met de Ademwijzer training op natuurlijke wijze verlichting te bereiken voor mensen die last hebben van bronchitis. Mensen die bij ons de Ademwijzer training volgen zien hun klachten binnen afzienbare tijd afnemen en kunnen binnen een paar weken de luchtwegverwijder aan de kant leggen en binnen een paar maanden vaak ook de ontstekingsremmer.

Bronchitis is een ontsteking van de kleinere luchtwegen, waarbij men last heeft van (vastzittend) slijm en waardoor gemakkelijk luchtweginfecties kunnen ontstaan. Hierdoor kan ook verkramping van het glad spierweefsel rondom de luchtwegen ontstaan wat benauwdheid veroorzaakt. Bronchitis wordt vaak in verband gebracht met de blootstelling aan schadelijke stoffen en roken. Het valt, evenals longemfyseem, onder de noemer COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease). Het verschil tussen acute bronchitis en chronische bronchitis is dat acute bronchitis vaker voorkomt bij kinderen en meestal ontstaat na een (verwaarloosde) verkoudheid of griep, terwijl chronische bronchitis meer voorkomt bij volwassenen die roken of gerookt hebben. Door het chronische karakter heeft men er vaak meerdere weken tot maanden per jaar last van. Voor de verkramping van de luchtwegen wordt door de arts een luchtwegverwijder voorgeschreven, die de luchtwegen acuut kan openzetten en voor de ontstekingen krijg je een ontstekingsremmer.

Maar er is ook een natuurlijke manier om van deze klachten af te komen waardoor je veel minder of geen medicijnen meer nodig hebt. Het blijkt namelijk dat een te groot ademvolume door een verkeerd afgesteld ademhalingscentrum in de hersenen, van grote invloed is op de verkramping en ontsteking van de luchtwegen. Dit gegeven is in de jaren ’60 door de Oekraïnse arts Dr. K. Buteyko ontdekt. Dr. Buteyko deed 10 jaar lang wetenschappelijk onderzoek naar de invloed van het ademvolume op de gezondheid van mensen en ontdekte de techniek om het ademhalingscentrum te resetten.

Dit is wat de training uniek maakt ten opzichte van andere ademhalingscursussen en -oefeningen: met de Buteyko techniek wordt de ademhaling gereset in het ademhalingscentrum, zonder met bewustzijn de ademhaling te sturen. Met oefeningen die de ademhaling wel bewust sturen, zoals naar je buik ademen, tellen bij de in- en uitademing en het aantal ademhalingen per minuut proberen te veranderen, beïnvloed je de ademhaling alleen kortdurend. Deze oefeningen hebben géén invloed op het ademhalingscentrum en een structurele verandering blijft daarom uit.

Wanneer je met de Buteyko techniek het ademhalingscentrum hebt gereset en het ademvolume hebt teruggebracht naar een normale 6 liter per minuut, werkt de ademhaling weer zoals het hoort. De zuurstofvoorziening in het lichaam neemt hierdoor toe, het zenuwstelsel wordt rustiger en de klachten nemen daardoor af. 

Doordat ook de stressrespons in het lichaam wordt verminderd tijdens de oefeningen (en gedurende de dag) kan de hormoonhuishouding (cortisol) zich normaliseren en zal het immuunsysteem actiever worden. Het vermogen om ontstekingen tegen te gaan vergroot daardoor, het lichaam kan de ontstekingen dus beter bestrijden. Waar de longblaasjes nog niet beschadigd zijn geraakt is er een goede kans dat het longweefsel zich herstelt en men weer vrij kan ademhalen. De medicatie kan zo mogelijk en in overleg met de arts worden verminderd en in veel gevallen zelfs afgebouwd.

De effecten van de training die clienten melden zijn: veel minder tot niet meer hoesten, beter slapen, minder tot geen gebruik van medicatie en meer energie.

error: Content is protected!