Astma

Leven zonder astma klachten, het is wetenschappelijk bewezen dat het kan!


Kan dat echt, leven zonder astma klachten? Ja, dat kan. De mensen die bij ons de Ademwijzer training volgen zien hun klachten al snel afnemen en kunnen over het algemeen binnen een paar weken de luchtwegverwijder aan de kant leggen en binnen een paar maanden vaak ook de ontstekingsremmer.

Mensen met astma hebben meestal last van twee dingen: verkramping van de luchtwegen en ontstekingen van de luchtwegen. Verkramping van de luchtwegen veroorzaakt benauwdheid en ontsteking van de luchtwegen veroorzaakt klachten als hoesten en slijm opgeven en kan eventueel zelfs leiden tot longontstekingen. Voor de verkramping van de luchtwegen wordt door de arts een luchtwegverwijder voorgeschreven, die de luchtwegen acuut kan openzetten en voor de ontstekingen krijg je een ontstekingsremmer.

Maar er is ook een natuurlijke manier om van deze klachten af te komen waardoor je veel minder of geen medicijnen meer nodig hebt. Het blijkt namelijk dat een te groot ademvolume door een verkeerd afgesteld ademhalingscentrum in de hersenen, van grote invloed is op de verkramping en ontsteking van de luchtwegen. Dit gegeven is in de jaren ’60 door de Oekraïnse arts Dr. K. Buteyko ontdekt. Dr. Buteyko deed 10 jaar lang wetenschappelijk onderzoek naar de invloed van het ademvolume op de gezondheid van mensen en ontdekte de techniek om het ademhalingscentrum te resetten.

Dit is wat de training uniek maakt ten opzichte van andere ademhalingscursussen en -oefeningen: met de Buteyko techniek wordt de ademhaling gereset in het ademhalingscentrum, zonder met bewustzijn de ademhaling te sturen. Met oefeningen die de ademhaling wel bewust sturen, zoals naar je buik ademen, tellen bij de in- en uitademing en het aantal ademhalingen per minuut proberen te veranderen, beïnvloed je de ademhaling alleen kortdurend. Deze oefeningen hebben géén invloed op het ademhalingscentrum en een structurele verandering blijft daarom uit.

Wanneer je met de Buteyko techniek het ademhalingscentrum hebt gereset en het ademvolume hebt teruggebracht naar een normale 6 liter per minuut, werkt de ademhaling weer zoals het hoort. De zuurstofvoorziening in het lichaam neemt hierdoor toe, het zenuwstelsel wordt rustiger en de klachten nemen daardoor af. De eventuele afbouw van medicatie gaat overigens altijd in overleg met de arts. Je kunt een ‘gids voor artsen’ meekrijgen waarin op artsenniveau beschreven staat wat de training doet en waarom het bijvoorbeeld verstandig is om de luchtwegverwijder en ontstekingsremmer te splitsen zodat deze apart van elkaar afgebouwd kunnen worden. 

Naast het toepassen van de Buteyko techniek is het ook belangrijk om te kijken naar de balans inspanning-ontspanning ten aanzien van sport en beweging, werk- en thuissituatie. Wanneer namelijk de inspanning ten opzichte van de ontspanning te groot is, bijvoorbeeld door tijdens het sporten je grenzen niet in acht te nemen, moet het lichaam te hard werken om weer te herstellen. Hierdoor kunnen klachten eerder terugkomen. Tijdens de Ademwijzer training wordt je daarom geleerd hoe je op verantwoorde wijze met sport en beweging om kan gaan zodat sport ondersteunend kan zijn in het herstel, in plaats van afbrekend. En dit geldt ook voor stress gerelateerde zaken ten aanzien van de werk- en thuissituatie. 

 

Goed om te weten: in het buitenland is deze techniek erkend als goed alternatieve in de aanpak van Astma

The British Guideline on the Management of Asthma 2012

Naast het succes in Rusland, waar inmiddels tienduizenden mensen door de Buteyko-methode zijn geholpen, kan vermeld worden dat het Ministerie van Volksgezondheid in Australië de Buteyko-methode heeft opgenomen in het programma van de Allied Health Professionals (AHP). Huisartsen verwijzen patiënten met hyperventilatieklachten gemakkelijk door naar een Buteyko-therapeut. Medicare, een grote verzekeraar in Australië dekt de kosten voor het leren van de Buteyko-methode. In Engeland is de Buteyko-methode opgenomen in de ‘The British Guideline on the Management of Asthma’, zowel in het protocol van 2008 als dat van 2012 en 2016. Dit betekent dat het wordt aanbevolen als een goed werkzame methode tegen astma en er voldoende ondersteunend bewijs is in de vorm van klinische onderzoeken. Geen enkele andere complementaire therapie krijgt in deze belangrijke gids deze hoge classificatie.

 

Ervaringen met de Ademwijzer training

Basisschoolleerkracht van Astma af
Vroeger had ik wellicht Ventolin gebruikt om rustig de nacht in te kunnen, afgelopen week kon ik na de oefening goed slapen. Ook heb ik een lachbui, die bij mij snel overgaat in ademnood en piepen, kunnen beheersen met de ‘hoest-stop-oefening’. Behoorlijk succesvol dus! En vanochtend heb ik weer hardgelopen met gesloten mond, dit ging weer lekker.

Verlost van allergische astma
Wat ben ik blij met deze vorm van Buteyko die gericht is op ontspanning. Het koste wat tijd en geduld, maar tot mijn verbazing ben ik voor het grootste deel van mijn allergische astma verlost!

Astma aanval gestopt
Op een muziekfestival had Inge flink gedanst en wilde net naar huis gaan toen ze haar favoriete nummer hoorde. Ze rende met haar vriendin terug naar het muziekpodium en kreeg de slappe lach. Die combinatie zette de astma-aanval in. Gelukkig herinnerde ze zich op tijd om meteen een bepaalde Buteyko-oefening te doen. Binnen een paar minuten zakte de benauwdheid en ademde ze weer rustig. Voor haar was dat het bewijs dat ze geen Ventolin, laat staan langwerkende luchtwegverwijder meer nodig had.

Ook ontstekingsremmer gestopt
Een cliënt die veel last had van astma en bronchitis en in overleg met de arts na de luchtwegverwijders ook de ontstekingsremmers had gestopt: ‘Het is fijn en wennen tegelijkertijd om nu helemaal geen medicatie meer te gebruiken en helemaal zelf verantwoordelijk te zijn.’

Niet meer hoesten
‘Het is heerlijk om niet meer zo te moeten hoesten. Dat ik geen medicatie meer hoef te gebruiken is ook mooi meegenomen.’

error: Content is protected!