Astma

Leven zonder astma klachten, het is wetenschappelijk bewezen dat het kan!


Kan dat echt, leven zonder astma klachten? Ja, dat kan. De mensen die bij ons de Ademwijzer training volgen zien hun klachten al snel afnemen en kunnen over het algemeen binnen een paar weken de luchtwegverwijder aan de kant leggen en binnen een paar maanden vaak ook de ontstekingsremmer.

Mensen met astma hebben meestal last van twee dingen: verkramping van de luchtwegen en ontstekingen van de luchtwegen. Verkramping van de luchtwegen veroorzaakt benauwdheid en ontsteking van de luchtwegen veroorzaakt klachten als hoesten en slijm opgeven en kan eventueel zelfs leiden tot longontstekingen. Voor de verkramping van de luchtwegen wordt door de arts een luchtwegverwijder voorgeschreven, die de luchtwegen acuut kan openzetten en voor de ontstekingen krijg je een ontstekingsremmer.

Maar er is ook een natuurlijke manier om van deze klachten af te komen waardoor je veel minder of geen medicijnen meer nodig hebt. Het blijkt namelijk dat een te groot ademvolume door een verkeerd afgesteld ademhalingscentrum in de hersenen, van grote invloed is op de verkramping en ontsteking van de luchtwegen. Dit gegeven is in de jaren ’60 door de Oekraïnse arts Dr. K. Buteyko ontdekt. Dr. Buteyko deed 10 jaar lang wetenschappelijk onderzoek naar de invloed van het ademvolume op de gezondheid van mensen en ontdekte de techniek om het ademhalingscentrum te resetten.

Dit is wat de training uniek maakt ten opzichte van andere ademhalingscursussen en -oefeningen: met de Buteyko techniek wordt de ademhaling gereset in het ademhalingscentrum, zonder met bewustzijn de ademhaling te sturen. Met oefeningen die de ademhaling wel bewust sturen, zoals naar je buik ademen, tellen bij de in- en uitademing en het aantal ademhalingen per minuut proberen te veranderen, beïnvloed je de ademhaling alleen kortdurend. Deze oefeningen hebben géén invloed op het ademhalingscentrum en een structurele verandering blijft daarom uit.

Wanneer je met de Buteyko techniek het ademhalingscentrum hebt gereset en het ademvolume hebt teruggebracht naar een normale 6 liter per minuut, werkt de ademhaling weer zoals het hoort. De zuurstofvoorziening in het lichaam neemt hierdoor toe, het zenuwstelsel wordt rustiger en de klachten nemen daardoor af. De eventuele afbouw van medicatie gaat overigens altijd in overleg met de arts. Je kunt een ‘gids voor artsen’ meekrijgen waarin op artsenniveau beschreven staat wat de training doet en waarom het bijvoorbeeld verstandig is om de luchtwegverwijder en ontstekingsremmer te splitsen zodat deze apart van elkaar afgebouwd kunnen worden. 

Naast het toepassen van de Buteyko techniek is het ook belangrijk om te kijken naar de balans inspanning-ontspanning ten aanzien van sport en beweging, werk- en thuissituatie. Wanneer namelijk de inspanning ten opzichte van de ontspanning te groot is, bijvoorbeeld door tijdens het sporten je grenzen niet in acht te nemen, moet het lichaam te hard werken om weer te herstellen. Hierdoor kunnen klachten eerder terugkomen. Tijdens de Ademwijzer training wordt je daarom geleerd hoe je op verantwoorde wijze met sport en beweging om kan gaan zodat sport ondersteunend kan zijn in het herstel, in plaats van afbrekend. En dit geldt ook voor stress gerelateerde zaken ten aanzien van de werk- en thuissituatie. 

 

Goed om te weten: in het buitenland is deze techniek erkend als complementaire of alternatieve aanpak van Astmaklachten

The British Guideline on the Management of Asthma 2012:

Naast het succes in Rusland, waar inmiddels tienduizenden mensen door de Buteyko-methode zijn geholpen, kan vermeld worden dat het Ministerie van Volksgezondheid in Australië de Buteyko-methode heeft opgenomen in het programma van de Allied Health Professionals (AHP). Huisartsen verwijzen patiënten met hyperventilatieklachten gemakkelijk door naar een Buteyko-therapeut. Medicare, een grote verzekeraar in Australië dekt de kosten voor het leren van de Buteyko-methode. In Engeland is de Buteyko-methode opgenomen in de ‘The British Guideline on the Management of Asthma’, zowel in het protocol van 2008 als dat van 2012 en 2016. Dit betekent dat het wordt aanbevolen als een goed werkzame methode tegen astma en er voldoende ondersteunend bewijs is in de vorm van klinische onderzoeken. Geen enkele andere complementaire therapie krijgt in deze belangrijke gids deze hoge classificatie.

Ervaringen

Superblij dat ik de training heb gedaan
Het gaat op dit moment erg goed. Krijg steeds meer rust en energie. Controlepauze zit regelmatig op de 35. En gebruik 4 maanden al geen medicatie voor mijn astma. Wel nog 1 maal een bijholten onstekking gehad. Maar met een kuur van 6 dagen was het ook weer over. Start sinds 5 dagen ook met 15 minuten meditatie. En eindig de dag hier ook weer mee. Tevens gaat het zo goed dat mijn ggz traject in september afgerond gaat worden. Ben super blij dat ik deze training heb gedaan.
Groet, Marijke

Basisschoolleerkracht van Astma af
‘Vroeger had ik wellicht Ventolin gebruikt om rustig de nacht in te kunnen, afgelopen week kon ik na de oefening goed slapen. Ook heb ik een lachbui, die bij mij snel overgaat in ademnood en piepen, kunnen beheersen met de ‘hoest-stop-oefening’. Behoorlijk succesvol dus! En vanochtend heb ik weer hardgelopen met gesloten mond, dit ging weer lekker.’

Verlost van allergische astma
‘Wat ben ik blij met deze vorm van Buteyko die gericht is op ontspanning. Het koste wat tijd en geduld, maar tot mijn verbazing ben ik voor het grootste deel van mijn allergische astma verlost!’

Astma aanval gestopt
Op een muziekfestival had Inge flink gedanst en wilde net naar huis gaan toen ze haar favoriete nummer hoorde. Ze rende met haar vriendin terug naar het muziekpodium en kreeg de slappe lach. Die combinatie zette de astma-aanval in. Gelukkig herinnerde ze zich op tijd om meteen een bepaalde Buteyko-oefening te doen. Binnen een paar minuten zakte de benauwdheid en ademde ze weer rustig. Voor haar was dat het bewijs dat ze geen Ventolin, laat staan langwerkende luchtwegverwijder meer nodig had.

Weer aan het werk
Ik ben inmiddels halve dagen aan het werk. Gaat steeds beter. Heb bijna permanent warme handen. Heerlijk. Nooit meer slijm of hoesten. Nooit meer neus dicht en mijn Ventolin weet ik niet eens meer te liggen. Mijn controlepauze ligt nu voor het eerst boven de 35 seconden.
Irene

Ook ontstekingsremmer gestopt
Een cliënt die veel last had van astma en bronchitis en in overleg met de arts na de luchtwegverwijders ook de ontstekingsremmers had gestopt: ‘Het is fijn en wennen tegelijkertijd om nu helemaal geen medicatie meer te gebruiken en helemaal zelf verantwoordelijk te zijn.’

Niet meer hoesten
‘Het is heerlijk om niet meer zo te moeten hoesten. Dat ik geen medicatie meer hoef te gebruiken is ook mooi meegenomen.’

Wetenschappelijk bewijs voor onze aanpak

 

Klik hier om meer te lezen over internationaal onderzoek naar Buteykotechnieken en astma...

Onderzoek in Rusland

De eerste Russische onderzoeken werden gedaan door Professor Buteyko zelf. Eerst nam hij uiteraard zichzelf als proefpersoon. Door de successen die hij bij zijn patiënten boekte, kreeg hij de ruimte om zijn eigen laboratorium in te richten. Eind jaren vijftig startte hij op die manier met een medisch team klinisch onderzoek om zijn bevindingen nader te onderzoeken. Er bleek al snel een duidelijke samenhang tussen het verminderen van het ademvolume en het voorkomen van veel verschillende gezondheidsklachten.

In 1958 deed Buteyko een grootschalig onderzoek met astmatische kinderen in een ziekenhuis in Moskou. Dit leidde tot de officiële erkenning van zijn methode door het Russische ministerie van Volksgezondheid. Naar schatting hebben in die eerste jaren in Rusland vele duizenden patiënten baat gehad bij zijn methode.

Pas na de val van de muur in 1989 kregen zijn bevindingen meer bekendheid in de Westerse wereld. Voorbeelden van onderzoek dat buiten Rusland is voortgezet zijn de testen met bronchiale astma. In 1995 in het Mater Hospital, Brisbane (Australië), in 2003 in het Gisborne Hospital (Nieuw-Zeeland) en in 2002 in Glasgow (Groot-Brittannië). Deze onderzoeken tonen aan dat de behoefte aan bronchiën verwijdende medicijnen bij astmapatiënten dankzij Buteyko technieken binnen een week gemiddeld met 90% daalt.

Vaak zijn cliënten verbijsterd dat ze (in samenhang met de gegeven oefeningen) de luchtwegverwijder vrijwel meteen kunnen laten staan.

Onderzoek in Amerika

‘De Buteyko-groep behaalde een reductie van 317 mg Beclomethason op de dagelijkse inname van corticosteroïden, in tegenstelling tot de controlegroep met een reductie van slechts 56 mg.’

Bron: Burgess J, Ekanayake B, Lowe A, Dunt D, Thien F C Dharmage S., ‘Systematic review of the effectiveness of breathing retraining in asthma management’, Respiratory Medicin, 5(6), 2011.

‘De Buteyko-groep had een significante (overtuigende) daling van de geïnhaleerde corticosteroïden in tegenstelling tot de controlegroep.’

Bron: Cowie RL (et al), ‘A randomized controlled trial of the technique as an adjunct to conventional management of asthma. Respiratory Journal; 102(5):726-32. University of Calgary, Canada. 2008.

Onderzoek in Australië

Sinds de introductie van Buteykotechnieken in het Westen in 1991, is er in Australië een aantal keren onafhankelijk medisch onderzoek naar gedaan. Het eerste onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Australische astmafonds door Dr. Simon Bowler en Professor Dr. Charles Mitchell, twee erkende Australische astmaspecialisten. De astmapatiënten die aan het onderzoek deelnamen gebruikten zowel ontstekingsremmers als luchtwegverwijders.

Tijdens een eerste onderzoek bleek het minuutvolume van deze astmapatiënten (in rust) gemiddeld ongeveer 14 liter per minuut te zijn. Er werden twee groepen gemaakt: een Buteyko groep, en een controlegroep die fysiotherapeutische ademhalingsoefeningen kregen.

Elke groep kwam zeven keer bij elkaar voor een les van ongeveer anderhalf uur. De onderzoekers namen elke twee weken telefonisch contact op met de patiënten, en na zes weken en drie maanden kwamen de patiënten terug naar het ziekenhuis voor medisch onderzoek.

Buteyko groep Controlegroep
Ademhaling bij begin (liter per min.) 14,0 14,2
Gebruik luchtwegverwijder
na 3 maanden
96% minder 7% minder
Gebruik ontstekingsremmer
na 3 maanden
49% minder gelijk
gebleven
Ademhaling na 3 maanden 9,6 13,3

 

Zoals je kunt zien bleek na drie maanden de Buteyko-groep het gebruik van luchtwegverwijders met gemiddeld 96% verminderd te hebben. Het gebruik van ontstekingsremmers was met gemiddeld 49% gedaald. Het medicijngebruik bij de controlegroep was niet significant veranderd. Verder bleek dat het ademvolume bij de Buteyko-groep sterk verminderd was, van gemiddeld 14,0 liter naar 9,6 liter per minuut.

In het eerder beschreven onderzoek in Engeland heeft men een langere onderzoeksperiode kunnen financieren en daar zie je dat de score in de Buteyko groep nog beter is! Interessant detail: de controlegroep mocht na het onderzoek de Buteykocursus volgen en had toen wel goede resultaten, dezelfde als de eerdere Buteyko-groep. Als er meer financiële middelen voorhanden waren geweest had dit onderzoek in plaats van drie, zes maanden kunnen duren en dan zou waarschijnlijk vastgesteld zijn dat de Buteyko-groep praktisch klachten- en medicatievrij was, in tegenstelling tot de fysiotherapiegroep (zie ook het onderzoek uit Nieuw-Zeeland).

Bron: Bowler SD, Green A, Mitchell CA. Buteyko breathing techniques in asthma: a blinded randomised controlled trial. Med J Aust. 1998;169(11-12):575-8.

 

In 2006 werd een succesvol onderzoek gedaan door onder andere de heren C.A. Slader, H.K. Reddel, L.M. Spencer en E. G. Belousova, getiteld ‘Double blind randomised controlled trial of two different breathing techniques in the management of asthma’. Zij publiceerden in het gerenommeerde medische tijdschrift de Thorax (61(8):651-656, Aug. 2006.) Uitkomst van dit onderzoek na 12 weken Buteyko-oefeningen: 86% minder gebruik van luchtwegverwijder en 50% minder gebruik van ontstekingsremmers!

Onderzoek in Egypte

Egyptisch onderzoek naar de effectiviteit van Buteyko bij astma toont aan: ‘Een significante daling in dagelijkse astmasymptomen, een significante verbetering van de PEFR (uitblaaskracht) en de Controle Pauze in groep (A) en geen noemenswaardige verandering in controlegroep (B).’

Bron: Hassan Z, Riad N, Ahmed F, ‘Effect of Buteyko breathing technique on patients with bronchial asthma’. Department of Physical Therapy, Cairo University, Egypt. Chest Department, Faculty of Medicine, Ain Shams University, Egypt. Faculty of Physical Therapy, Cairo University, Egypt., 2013.

Onderzoek in Engeland

In 2003 publiceerde het gerenommeerde medische blad Thorax een onderzoek dat werd uitgevoerd door artsen van de longafdeling van het City Hospital, Nottingham, Engeland.
Er werden drie groepen gevormd die 6 maanden werden gevolgd. Elke deelnemer had stabiele astma en rookte niet. Eén groep leerde Buteykotechnieken, een andere gebruikte een “Pink City Lung Exerciser” (PCLE). Dat apparaat geeft weerstand bij het uitademen met als doel de ademhaling rustiger te maken. De derde groep kreeg een PCLE, maar dan zonder enige werking, een placeboapparaat dus.

 

Buteyko groep Controle groep
Aantal astmapatiënten 23 22
Luchtwegverwijder 2 pufjes / dag 2 pufjes / dag
Ontstekingsremmer 757 µg / dag* 603 µg / dag*
Symptoomscores 4** 3,5
Luchtwegverwijder na 6 maanden 100% minder Gelijk gebleven
Ontstekingsremmer na 6 maanden 42% minder Gelijk gebleven
Symptoomscores na 6 maanden Van 4 naar 1 Gelijk gebleven
* 1 µg = 1 microgram

** Astmasymptomen-score per dag (0 = geen last, 13 = erg veel last)

 

De astmapatiënten die het onderzoek afmaakten, gebruikten aanvankelijk gemiddeld 2 pufjes Ventolin per dag. Na zes maanden was dat nog steeds zo, behalve bij de Buteyko groep. Daar was het gebruik gedaald naar 0%! En de ontstekingsremmer was in de Buteyko-groep gehalveerd, terwijl dat bij de andere deelnemers hetzelfde was gebleven.

Ook was er op astmasymptomen een duidelijke verbetering in de Buteyko-groep (klachtenscore daalde van 4,0 naar 1,0), terwijl dat in de andere groepen hetzelfde bleef.

De afname van de klachten per groep:

Bron: Cooper, S. (et al), ‘Effect of two breathing exercises (Buteyko and pranayama) in asthma: a randomised controlled trial’, Thorax, Aug; 58(8):674-9, 2003.

 

Een ander onderzoek uit Engeland meldt: ‘De Buteyko Techniek kan astmasymptomen verminderen en de prestaties tijdens fysieke oefeningen verbeteren.’

Bron: Austin G, Brown C, Watson T, Chakravorty I, ‘Buteyko Breathing Technique Reduces Hyperventilation Induced Hypocapnoea and Dyspnoea after Exercise in Asthma’, Pulmonary Rehabilitation. Physiotherapy School, U Hertfordshire, Hatfield, Herts, United Kingdom, 2009.

Onderzoek in Ierland

Recent onderzoek in 2013 uit Ierland naar het effect van Buteykotechnieken op problemen met een regelmatig verstopte neus toont aan: ‘(…) bij astmatici werden significante vermindering van neusklachten en een verhoging van de kwaliteit van leven geconstateerd’.

Bron: Adelola O.A., Oosthuiven J.C., Fenton J.E., ‘Role of Buteyko Breathing Technique in asthmatics with nasal symptoms’, Clinical Otolaryngology, April;38(2):190-191, University of Limerick, 2013.

Onderzoek in Nieuw-Zeeland

In 2006 werd in Nieuw Zeeland het volgende onderzoek overgedaan. Dr. H. McHugh stond aan het hoofd van de Eerste Hulp afdeling van het ziekenhuis in Gisborne. Hij was onder de indruk van de resultaten die enkele van zijn patiënten hadden met Buteyko technieken. Hij vond het vreemd dat er op het onderzoek dat hij kende uit Australië nog geen vervolgonderzoek gedaan was. De resultaten van zijn onderzoek bevestigden (zoals je kon verwachten) de goede resultaten uit het Australische onderzoek. Zijn onderzoek is gepubliceerd in ‘The New Zealand Medical Journal’.

 

Buteyko groep Controlegroep
Aantal astmapatiënten 17 17
Luchtwegverwijder begin 496 µg / dag* 386 µg / dag*
Ontstekingsremmer begin 909 µg / dag* 896 µg / dag*
Luchtwegverwijder
na 3 maanden
85% minder 37% minder
Ontstekingsremmer
na 3 maanden
50% minder 1% toename
* 1 µg = 1 microgram

 

We zien bij de verschillende onderzoeken soms wat verschillen in scores. Dit verschil in uitkomst is in onze ogen sterk verbonden met de wijze van begeleiden van de cliënt en bijvoorbeeld ook afhankelijk van of er meteen al op aangedrongen wordt de luchtwegverwijder te laten staan.

Bronnen: McHugh, P. (et al) ‘Buteyko Breathing Technique for asthma: an effective intervention’, Journal of the New
Zealand Medical Association, 12-December-2003, Vol. 116 No 1187 Thorax; 58:674-679, 2003.

McHugh, Dr. H. (et al) ‘Buteyko breathing technique and asthma in children: a case series’, Journal of the New Zealand Medical Association, 19-May, Vol. 119 No 1234, 2006.

Onderzoek in Nederland

In Nederland is er tot nog toe geen onderzoek van betekenis gedaan. Er is in 2003 door de Rijksuniversiteit Groningen alleen een literatuuronderzoek gedaan met daarin de aanbeveling: ‘Er bestaat een goede mogelijkheid dat de Buteyko ademhalingstechniek een bijdrage kan leveren aan de bestaande therapeutische behandeling van astma’. Een zuinige conclusie als we zien hoeveel er wereldwijd al aan ondubbelzinnige resultaten geboekt is. Misschien is het onderzoek dat na 2003 internationaal is verschenen reden om Buteyko ook in Nederland wat meer krediet te geven?

TEST JE ADEMHALING

Zo doe je de test: klik hier

Zit rechtop op een stoel en adem een minuutje rustig door je neus. Knijp na een normale, rustige uitademing je neus dicht en kijk op de secondewijzer. Kijk opnieuw op de secondewijzer zodra je aandrang voelt om weer te ademen en laat je neus los. (Je kunt je ademhaling veel langer stilhouden dan deze eerste aandrang, maar dan moet je na afloop een of meer keren dieper dan normaal ademen)

Uitslag ademtest: klik hier

Uitslag tussen 5 en 15 seconden: je ademvolume is veel te groot en kan voor gezondheidsklachten zorgen.

Uitslag tussen 15 en 25 seconden: je ademvolume is te groot en kan voor gezondheidsklachten zorgen.

Uitslag tussen 25 en 35 seconden: je ademhaling is redelijk op orde maar verbetering is nog wel aan te raden.

Uitslag vanaf 40 seconden: je hebt een gezond ademvolume. Training volgen kan preventief werken.

KLACHTEN INVENTARISEREN

Klik hier om je klachten te inventariseren

[]
1
Step 1

Vink je klachten aan:

Ademhaling

Energie

Gehoor

Neus en keel

Huid

Spijsvertering

Spieren

Bloedsomloop

Gewicht

Slapen

Psychisch

Algemene stress factoren

Toestemming

Na het verzenden nemen we z.s.m. contact met je op.

We gaan zorgvuldig met je gegevens om. Klik hier om onze privacy verklaring te lezen.

keyboard_arrow_leftPrevious

Nextkeyboard_arrow_right

VRAGEN?

""
1

Contactformulier

We gaan zorgvuldig met je gegevens om. Klik hier om onze privacy verklaring te lezen.

Reden om contact op te nemenmeerdere antwoorden mogelijk
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

VERBAND ADEMHALING EN STRESS

Ademhaling als medicijn


In het eerste deel ‘Ademhaling en stress’ laten we zien welk verband er bestaat tussen ademhaling en stress en waarom mensen juist in deze tijd te maken hebben met een uit de hand gelopen ademvolume.

Lees meer

Als je de daadwerkelijke oorzaak weet van een verstoorde ademhaling, kun je ook werken aan een oplossing daarvan! De theorie die in het boek beschreven staat is voor veel mensen 180 graden anders dan de denkwijze die gangbaar is. Een uniek en krachtig middel om een verstoorde ademhaling te resetten, daar waar de ademhaling ontregeld raakt: in het ademhalingscentrum in de hersenen. Zonder ‘ademgymnastiek’ en bewust sturen van de ademhaling. Met voorbeelden uit de praktijk.
Het boek bevat géén beschrijvingen van ademoefeningen, aangezien er veel fouten worden gemaakt als de juiste begeleiding ontbreekt. Het goed aanleren van de techniek is cruciaal voor het behalen van het juiste resultaat.
€19,90 incl. porto (buiten Nederland €25,90).
E-book versie €9,90.

‘Jullie boek is het beste gezondheidsboek, wat tot dusver op mijn pad kwam. Hartelijk dank voor de energie en kennis, die er in is gestoken.’
Anne de Vries

error: Content is protected !!