Allergie

Natuurlijk allergie-vrij?

Allergieën komen vaak voor samen met astma. Dit heeft te maken met een gevoeligheid van de luchtwegen voor allergenen. Het is in feite een te sterke reactie van het immuunsysteem op bepaalde stoffen. De histamine die door het lichaam aangemaakt wordt als reactie op de allergene stof maakt dat je klachten krijgt. Naast dat er een allergische reactie kan zijn op stoffen zoals huisstofmijt, kan je ook allergisch reageren op bijvoorbeeld voeding en kan een allergische reactie zich ook uiten in huidklachten. Er zijn mensen die nauwelijks last hebben van hun allergie terwijl anderen er dagelijks mee worstelen en medicatie nodig hebben.

Er is een natuurlijke manier om van deze klachten af te komen en waardoor je de eventuele medicijnen niet of nauwelijks meer nodig hebt. Het blijkt namelijk dat een te groot ademvolume door een verkeerd afgesteld ademhalingscentrum in de hersenen, van grote invloed is op het immuunsysteem en de productie van histamine. Dit gegeven is in de jaren ’60 door de Oekraïnse arts Dr. K. Buteyko ontdekt. Dr. Buteyko deed 10 jaar lang wetenschappelijk onderzoek naar de invloed van het ademvolume op de gezondheid van mensen en ontdekte de techniek om het ademhalingscentrum te resetten.

Dit is wat de training uniek maakt ten opzichte van andere ademhalingscursussen en -oefeningen: met de Buteyko techniek wordt de ademhaling gereset in het ademhalingscentrum, zonder met bewustzijn de ademhaling te sturen. Met oefeningen die de ademhaling wel bewust sturen, zoals naar je buik ademen, tellen bij de in- en uitademing en het aantal ademhalingen per minuut proberen te veranderen, beïnvloed je de ademhaling alleen kortdurend. Deze oefeningen hebben géén invloed op het ademhalingscentrum en een structurele verandering blijft daarom uit.

Wanneer je met de Buteyko techniek het ademhalingscentrum hebt gereset en het ademvolume hebt teruggebracht naar een normale 6 liter per minuut, werkt de ademhaling weer zoals het hoort. De zuurstofvoorziening in het lichaam neemt hierdoor toe, het zenuwstelsel wordt rustiger en de klachten nemen daardoor af. De eventuele afbouw van medicatie gaat overigens altijd in overleg met de arts. Je kunt een ‘gids voor artsen’ meekrijgen waarin op artsenniveau beschreven staat wat de training doet. 

Naast het toepassen van de Buteyko techniek is het ook belangrijk om te kijken naar de balans inspanning-ontspanning ten aanzien van sport en beweging, werk- en thuissituatie. Wanneer namelijk de inspanning ten opzichte van de ontspanning te groot is, bijvoorbeeld door tijdens het sporten je grenzen niet in acht te nemen, moet het lichaam te hard werken om weer te herstellen. Hierdoor kunnen klachten eerder terugkomen. Tijdens de Ademwijzer training wordt je daarom geleerd hoe je op verantwoorde wijze met sport en beweging om kan gaan zodat sport ondersteunend kan zijn in het herstel, in plaats van afbrekend. En dit geldt ook voor stress gerelateerde zaken ten aanzien van de werk- en thuissituatie. 

error: Content is protected!