Aanpak adem­haling en stress

– Via beeldscherm of in de praktijk in Deventer – Sinds 2010 –

Ben je op zoek naar een struc­tu­­rele op­los­sing voor stress­klachten, ver­moeid­­heid, slaap­­­problemen of chro­­­nische gezond­­heids­­­pro­ble­­men? En wil je dit op een natuur­­­lijke, efectieve manier aanpakken? 

Wij bieden met de Adem­­­wijzer­ trai­ning een holis­­tische aan­pak van ademhaling en stressklachten. Een goed ontwikkelde training met oog voor de indi­­­viduele cliënt. Wij gaan daarbij verder dan een stan­­daard Buteyko cursus!

Het herstel­len van een gezond adem­­­volume en de aan­­pak van stress(-gedrag) met de Adem­­wijzer ­training is al sinds 2010 een effec­t­ieve com­bi­natie gebleken bij in­middels dui­zen­den cur­­sisten (lees en bekijk hier hun erva­ringen)
Weten wat het voor jou kan bete­kenen? Vul op deze pagina de gezond­heids­check in of bel 06-17019068.

– Klik op een klacht voor meer informatie –

Hoe gezond is jouw adem­haling?

Doe de adem­test!

Zit rechtop op een stoel en adem een minuut rustig door je neus. Knijp na een normale, rustige uitademing je neus dicht en kijk op de seconde­wijzer. Kijk opnieuw op de seconde­wijzer zodra je aandrang voelt om weer te ademen en laat je neus los. Kun je nu redelijk rustig door­ademen zonder diep te hoeven in-ademen? Dan heb je de test goed gedaan. Het is dus niet de bedoe­ing dat je je neus dicht­houdt tot je niet meer kan en je een aantal keer diep moet ademen, alsof je lang onder water hebt gezwom­men.
Hoeveel secon­den heb je je neus rede­lijk gemak­kelijk dicht kunnen houden? Lees hieronder wat dat aantal seconden betekent. Wacht een paar minuten als je de test nogmaals zou willen doen (op een dag kan de laagste en hoogste waarde wat uit elkaar liggen).

KLIK HIER VOOR DE UITSLAG VAN DE ADEMTEST
 • Resultaat tussen 5 en 15 seconden: je ademhalingsvolume is veel te groot en het stressniveau in je lichaam is te hoog. Dit kan tot ernstige en chronische gezondheidsproblemen leiden of al geleid hebben.
 • Resultaat tussen 15 en 25 seconden: je ademhalingsvolume is nog te groot en ook het stressniveau is nog te hoog wat gezondheidsproblemen in de hand werkt.
 • Resultaat tussen 25 en 35 seconden: je ademhaling en stressniveau zijn redelijk op orde, maar verbetering wordt toch aanbevolen omdat je hiermee meer reserve opbouwt.
 • Resultaat vanaf 40 seconden: je hebt een gezond ademvolume en stressniveau. Het toepassen van deze training kan preventief werken voor  tijden van stress.

Staan jouw klachten in ver­band met adem­­haling en stress?
Check het hier!

Door de gezond­­heids­­­­check in te vullen kunnen wij je in­zicht geven in de oorzaak van je klach­­ten en of deze verband houden met de adem­haling of stress.

Na het in­vul­len van de check­­list wordt er con­tact met je opgeno­men voor een vrij­­­blij­­vend gesprek aan de hand van jouw klach­ten.

Kijk na het invullen gerust verder op de web­­site. En je kunt ons uiter­­­aard ook zonder de lijst in te vul­len bel­len met je vragen.

KLIK HIER OM DE GEZONDHEIDS-CHECK IN TE VULLEN
[]
1 Step 1
Vink je klachten aan:
Ademhaling
Energie
Gehoor
Neus en keel
Huid
Spijsvertering
Spieren
Bloedsomloop
Gewicht
Slapen
Psychisch
Algemene stress factoren
Toestemming

Na het verzenden nemen we z.s.m. contact met je op.

We gaan zorgvuldig met je gegevens om. Klik hier om onze privacy verklaring te lezen.
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Wat houdt de Adem­wijzer ­training in?

 • Telefonisch kennis­­makings­­gesprek waarin we bespre­­ken wat we voor je kunnen be­te­kenen. Als je wilt starten kun je met behulp van de intro­ductie­pagina op de curisten­website al direct aan de slag.
 • Twee individuele consul­ten in de praktijk of via het beeld­­scherm.
 • Toegang tot de cursisten­­website met audio- en video­materiaal die het leren en oefenen van de tech­niek onder­steunen en met vele tips t.a.v. adem­haling en stress.
 • Regel­matig telefo­­nische checks om je vragen te beant­­woorden en een beetje als stok achter de deur smile
 • Weke­lijkse terug­­kop­­pe­ling van je voort­­gang via een for­mu­­lier met onder meer de objec­­tieve me­ting van de 'Con­trole Pauze'.
 • Een ein­d­evalu­atie na drie maan­­den met tips voor de tijd na de trai­ning.

Ervaringen

Voel weer regie over mijn gezondheid...

"Ik voelde me angstig, fysiek ziek, vertrouwde mijn lichaam niet meer en had geen controle over mijn ademhaling. Grootste wens was weer vertrouwen krijgen in mijn lichaam.
Ik voel me nu als herboren. Ben trots op de motivatie en discipline die ik voelde, geboren uit de urgente noodzaak om iets te veranderen. Ik heb geleerd en ervaren hoe stress me in de afgelopen jaren heeft belemmerd, geblokkeerd en fysiek ernstig heeft verzwakt. Ik heb nu weer zelf de regie over mijn gezondheid gekregen en snap mijn lichaam beter. Voor mezelf gaan zorgen heeft me ook meer zelfvertrouwen opgeleverd. Daar ben ik heel dankbaar voor."
Rianne, juridisch medewerker, Den Bosch

Ik ga beter met stress om

"Ik heb geen last meer van hoge adem, druk op de borst, zweverig gevoel, gejaagd gevoel, benauwdheid, vermoeidheid, hartkloppingen, misselijkheid, buikpijn, geïrriteerdheid en gevoel van angst. Ik ga ook veel beter om met stress. Ik stop mijn werkzaamheden geregeld om even te resetten. Ook autorijden en het huishouden doen doe ik meer ontspannen. Ik kan nu zelfs zomaar even niks doen! Ik MOET niet steeds van alles. Ik geniet meer."
Yvonne, agogisch medewerker, Vechel

Wacht niet op klachten!

"Marc is een deskundige trainer die vertrouwen geeft vanuit openheid. De positieve benadering is een geruststelling. Het is wonderlijk om je plotseling te realiseren dat bepaalde klachten verdwenen zijn en dat je je rustiger voelt. Dit zou veel meer bekendheid mogen krijgen. Waarom niet kinderen hier al ervaring mee laten opdoen?
En wacht niet op klachten maar doe het nu."

Remco, ondernemer, Zutphen

Sterke weten­­­schap­­­pe­lijke aan­­­pak

Mensen die bij ons aankloppen begrijpen dat er geen quick fix bestaat om de ademhaling te resetten en daarmee de gezondheid te verbeteren. Het lichaam is complex en de aanpak van ademhaling en stress verdient aandacht van een deskundig, ervaren therapeut/coach.

De Ademwijzer training onderscheidt zich op de eerste plaats van andere ademtherapiën door de klinisch ontwikkelde wijze, gebaseerd op de bevindingen van de arts K. Buteyko, om het ademhalingscentrum in de hersenen te resetten en daarmee het ademvolume te verbeteren. Dit is een totaal andere aanpak dan de 'ademgymnastiek oefeningen' die tegenwoordig overal op het internet te vinden zijn maar waarvan de werkzaamheid niet bewezen is. Dergelijke ademoefeningen brengen in het meest gunstige geval rust voor een bepaald moment maar hebben geen effect op het ademvolume of de gezondheid op de langere termijn. 

Omdat stress het ademhalingscentrum ontregelt, wordt er in de Ademwijzer training naast de ademhaling ook aandacht besteedt aan mentale en fysieke ontspanning. Sinds 2010 is de training daarin steeds verder ontwikkeld. Elementen uit Mindfulness, lichaamswerk en de polyvagaaltheorie (Nervus vagus stimelerinng) worden hierin meegenomen. Deze totaal-aanpak van ademhaling en stress heeft als resultaat dat al zo'n 2000 mensen sinds 2010 hun gezondheids­problemen zagen vermin­deren of verdwij­nen, beter gingen slapen, meer energie kregen, rustiger in hun hoofd werden, emotioneel beter in balans kwamen en sneller herstelden na ziekte, stressvolle situaties en sport. 

 

Meer weten? Lees ons boek over het verband tussen ademhaling en stress!

Ben je nieuwsgierig naar de achtergrond van de ademwijzer training, onze visie op ademhaling en stress en het wetenschappelijk bewijs van onze aanpak? In ons boek lees je er meer over! Niet alleen over de ademhaling zelf maar ook welke impact stress op je systeem heeft.
Het boek bevat geen adem­oefeningen, wel uitleg waarom het zo gezond is om het ademhalings­centrum -onder profes­sio­nele bege­leiding- te reset­ten naar de normaal­waarde.

Het boek kost €19.90 euro inclusief verzendkosten (binnen Nederland). Klik hieronder om het te bestellen.

KLIK HIER OM ADEMHALING ALS MEDICIJN TE BESTELLEN
""
1

Bestelformulier 'Ademhaling als Medicijn' €19,90 incl. verzenden binnen Nederland

Hoe wil je de betaling doen?
Het postadres waar het boek heengestuurd moet worden:
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Veelgestel­de vra­gen

Is de Ademwijzer training hetzelfde als een Buteyko cursus?

De training is veel meer dan een standaard Buteyko cursus. Je leert een selectie van de sterkste Buteyko technieken (we zijn opgeleid als Buteyko ademtherapeut), maar er is veel meer nodig. We hebben sinds 2010 veel tijd en energie gestoken in het doorontwikkelen van de training. Door de ervaring met honderden clienten, bijscholing en zelfstudie is de training uiteindelijk ontwikkeld tot een traject van 3 maanden met goede begeleiding door middel van individuele coaching en ondersteuning middels de website voor clienten met audio- en videomateriaal. Dit maakt dat de training zowel op korte als lange termijn een gunstig effect heeft ten aanzien van ontspanning, ademhaling en gezondheidsklachten.

Wat is het verschil met andere ademtherapieën, cursussen of trainingen?

Wat onze training uniek maakt is de veelzijdige aanpak van zowel ademhaling als fysieke en mentale stress. Bovendien start de training vanuit een wetenschappelijk bewezen aanpak om de ademhaling weer rustig en gezond te maken. Namelijk daar waar de ademhaling ontregeld is geraakt, bij het ademhalingscentrum in de hersenen. De training is er dan ook op gericht om het ademhalingscentrum te resetten en daarnaast om te zorgen dat er niet opnieuw een ontregelde ademhaling ontstaat. We besteden in gelijke mate ook aandacht aan mentale en fysieke ontspanning, omdat nu eenmaal stress de oorzaak van een ontregelde ademhaling is.
Wij zien dat door deze aanpak mensen weer op het goede spoor komen om hun gezondheidsproblemen te zien verminderen of al tijdens de training verdwijnen, beter gaan slapen, meer energie krijgen en sneller herstellen van sport en inspanning. Na de drie maanden van de training gaat dit procesvan herstellen en sterker worden  door.

Moet ik voor de training naar de praktijk in Deventer komen?

Nee, dat hoeft zeker niet! Al vele jaren geef ik de training ook online, via Skype, Zoom, JitsiMeet, of een ander online platform. Met dezelfde kwaliteit en hetzelfde resultaat. Veel mensen kiezen hier dan ook voor als ze wat verder weg wonen. Maar er zijn ook mensen die toch voor 1 of 2 keer naar Deventer komen omdat ze dat zelf prettiger vinden. Zo ontvang ik hier zelfs mensen uit Groningen en Zeeland.

Kunnen klachten verergeren als je de training doet?

De arts Buteyko heeft nooit bijwerkingen gevonden door het rustiger maken van de ademhaling (integendeel). Maar je kunt wel door het ontspannende effect op je lichaam en omdat alle cellen meer zuurstof krijgen gaan ervaren dat het lichaam kan werken aan het opheffen van spanning. Net zoals je na een dag houthakken vaak pas de volgende dag spierpijn krijgt als je met de inspanning gestopt bent, geldt dat bijvoorbeeld ook voor het borstgebied dat door het jarenlang te veel ademen overstresst is geraakt. De stress release door de Ademwijzer training kan een licht gevoel van druk geven omdat een herstelproces is ingegaan omdat de borst (in rust) niet meer zoveel hoeft te bewegen. Maar dat is tijdelijk ongemak en het komt ook niet voor bij alle mensen. Als mensen veel oefenen, zeg 4-6 keer per dag voor een aantal weken, dan kunnen er zoveel afvalstoffen tegelijk vrijkomen (op zich goed natuurlijk) dat er genoeg moet worden bewogen en gedronken om het lichaam de kans te geven die ook te verwijderen. Er kan zich dan soms een lichte hoofdpijn voordoen van een paar dagen. Zulke zogenaamde reinigingsreacties (30% van de mensen ongeveer) zijn altijd licht van aard en tijdelijk. Mensen kunnen soms wel schrikken hoeveel stress het lichaam al die jaren heeft opgeslagen en dat het echt wel even duurt voordat het lichaam die heeft losgelaten. Vooral de mentale stress! Dat proces van stress release (het toewerken naar leven vanuit ontspanning) gaat ook na de drie maanden door, zelfs als mensen minder gaan oefenen of de oefeningen helemaal hebben gestopt (ik oefen nog elke avond en slaap daardoor beter). Je kunt ze trouwens later altijd weer oppakken als je nog een boost wil geven aan het versterken van het zelfgenezend vermogen.

Wat zijn de resultaten?

Als herboren

Ik voelde me angstig, fysiek ziek, vertrouwde mijn lichaam niet meer en had geen controle over mijn ademhaling. Grootste wens was weer vertrouwen krijgen in mijn lichaam.
Ik voel me nu als herboren. Ben trots op de motivatie en discipline die ik voelde, geboren uit de urgente noodzaak om iets te veranderen. Ik heb geleerd en ervaren hoe stress me in de afgelopen jaren heeft belemmerd, geblokkeerd en fysiek ernstig heeft verzwakt. Ik heb nu weer zelf de regie over mijn gezondheid gekregen en snap mijn lichaam beter. Voor mezelf gaan zorgen heeft me ook meer zelfvertrouwen opgeleverd. Daar ben ik heel dankbaar voor.
Rianne, juridisch medewerkster, Den Bosch,

Lees hier meer ervaringen

Wat zijn de kosten van de Ademwijzer training?

Op deze vraag geven we graag wat uitgebreider antwoord. Dit kun je vinden op de pagina 'Training'.

Vergoeding

Vergoeding van alternatieve geneeswijzen door verzekeraars is de laatste jaren steeds minder geworden. Bovendien betaalt je vaak een behoorlijk bedrag per maand voor een aanvullende verzekering om vervolgens (vaak maar een deel van) bepaalde behandelingen 'vergoed' te krijgen. Maar daarvan is, als je het goed beschouwd, een groot deel door jezelf betaald in de vorm van de aanvullende verzekering.
De Ademwijzer training wordt door verzekeraars niet vergoed maar mogen we je dit ter overweging meegeven: de training is een (eenmalige!) investering in jezelf waarmee je de rest van je leven je gezondheid op een natuurlijke, effectieve manier kan ondersteunen. Hoeveel is dat waard?
Je kiest in de eerste plaats natuurlijk ook voor de Ademwijzer training omdat je de meerwaarde ziet van hoe wij jou kunnen helpen naar een betere gezondheid. Wij willen contractvrij en dus ook beperkingsvrij werken en onze tijd volledig aan onze praktijk en pnze klanten kunnen besteden. Uiteraard hanteren we hoge kwaliteitseisen en verbeteren we ons waar we kunnen. En dat is nu juist in een vergoedingsstelsel lastig, omdat elke vereandering in het aanbod weer onderhandeld moet worden. Ook krijgen (zoals bij fysiotherapeuten nu het geval is) verzekeraars inzicht in de dossiers, wat wij geen goede ontwikkeling vinden. We hopen dat je de eenmalige investering in je gezondheid zo fijn vindt dat je dat weer aan andere verder verteld!

Geschatte aantal cursisten sinds 2010.

Verhoging zuurstof opname

Door her­stel van het gezon­de adem­­vo­lume neemt de zuur­stof­­op­name tot wel 40% toe!

Vertrouwen in je lichaam

Bijna alle cursisten ervaren weer meer vertrouwen in (het zelfherstellend vermogen van) hun lichaam.

Veel mensen ademen teveel

Je ademvolume en niet je longvolume zeggen alles over je gezondheid. Test je ademhaling op deze pagina!

In een onderzoek onder onze cursisten was de gezondheidswinst uitgedrukt in cijfers:

 • gemiddeld 60% meer kwaliteit van leven
 • gemiddeld 65% minder klachten
 • 78% blijft dagelijks Ademwijzer-technieken toepassen
error: Content is protected !!