Ontdek de bewezen kracht van de

Buteyko Adem­wijzer training

Minder klachten, meer energie!

Online dezelfde goede re­sultaten

Gezonde ademhaling & meer energie

Wil je je gezonde ademhaling terug, meer energie en stress­bestendiger worden, dan ben je aan het goede adres! Sinds 2010 helpen we in onze praktijk mensen met de meest uiteen­lopende klachten die verband houden met de adem­haling en/of stress. Niet met heftig adem­werk maar met door de arts Prof. Dr. K. Buteyko ontwikkelde technieken die hun kracht bewijzen door bijvoorbeeld astma-klachten binnen enkele maanden te laten verdwijnen (lees bewijs). Je oefent 2 tot 4 keer 20 minuten per dag, afhankelijk van de klachten en hoe snel je verbetering wil. Objectief meetbare vooruitgang met ademtest.
Ontdek op deze site hoe je met tientallen klachten gebaat bent bij deze training. Binnen enkele weken ben je al niet meer zo snel buiten adem, voel je je rustiger, heb je meer energie en zal ook ook op langere termijn je gezond­heid verbeteren. Omdat je in onze aanpak ook mentale en fysieke stress leert verminderen komen klachten in de toe­komst niet snel meer terug­.

Naar een gezonde ademhaling en grotere stressbestendigheid

Gezond ademvolume

Veel belangrijker dan je longvolume is hoeveel liters je in rust (per minuut) ademt: je ademvolume. Geloof het of niet, maar hoe groter het ademvolume, hoe minder zuurstof je opneemt in je lichaam. 

Lees meer...

Christiaan Bohr was de wetenschapper die in 1904 aantoonde dat de hoeveelheid koolzuurgas in het bloed bepalend is voor hoeveel zuurstof er vanuit het bloed aan de cellen wordt afgegeven. Hoe meer je in rust ademt, hoe meer koolzuur je wegblaast en hoe minder zuurstof je cellen ter beschikking hebben. Nog steeds is dat een weinig begrepen fenomeen. Het unieke van de training is dat je door Buteyko technieken je ademhalingscentrum kan resetten naar een gezond ademvolume van 6 liter of minder. Maar we doen meer, zie 2 en 3.
Doe de ademtest als je wil weten wat dat jou zou kunnen opleveren.

Mentale en fysieke ontspanning

Aanhoudende stress is de reden van een ongezond lichaam en een overvol hoofd. Je echt helemaal kunnen ontspannen, mentaal en fysiek, is een kunst die je (opnieuw) moet leren en ook onderhouden. We hebben verschillende technieken in de training verwerkt die je helpen om dit te bereiken.

Lees meer...

Sinds 2010 is de Ademwijzer training steeds verder verfijnd. Ik heb veel geleerd van de vele honderden cursisten die ik heb mogen helpen. Wat begon als een training om het ademhalingscentrum te resetten naar een gezonde ademhaling, mondde uit in een volwaardige aanpak van ademhaling en stress. En dat allemaal in dezelfde 20 minuten oefening die je enkele malen per dag uitvoert.  Lichaamswerktechnieken helpen je om tijdens de oefening je mentaal te gaan ontspannen. Het is heel bijzonder om te merken dat je op termijn je denken kunt stoppen. Super, want het denken kan wel 20 tot 25% van je energie opslurpen!

Zenuwstelsel tot rust brengen

Er is de laatste jaren steeds meer aandacht voor het zenuwstelsel. En terecht. Zonder een rustig zenuwstelsel is er geen basis voor een bestaan met minder stress. Daarom zijn er in de Ademwijzertraining onderdelen opgenomen die speciaal het zenuwstelsel kalmeren.

Lees meer...

Nog maar recent krijgt de Polyvagaaltheorie de aandacht die het verdient. De theorie van Stephen Porges laat zien dat de manier waarop we de werkelijkheid interpreteren en ervaren voor een groot deel afhankelijk is van hoe ons zenuwstelsel ervoor staat. Door aanhoudende stress is de Ventrale Nervus Vagus niet voldoende geactiveerd, waardoor we een korter lontje hebben, alles minder rooskleurig zien en onnodig veel energie kwijt zijn.
Door speciale technieken uit verschillende disciplines die je tijdens de basis oefening toepast wordt de Ventrale Nervus Vagus weer wakker en kun je geleidelijk de stressrespons loslaten.

Een sterkere zelfgenezing!

Ervaringen 

Ik heb de regie over mijn gezond­­heid terug!

Ik voelde me ang­stig, fysiek ziek, ver­­trouw­de mijn lich­aam niet meer en had geen con­trole over mijn adem­haling. Grootste wens was weer ver­­trouw­en krijgen in mijn li­ch­aam.
Ik voel me nu als her­­boren. Ben trots op de moti­­vatie en disci­­pline die ik voelde, gebo­ren uit de ur­gente nood­zaak om iets te veran­deren. Ik heb ge­­leerd en ervaren hoe stress me in de af­gelo­­pen jaren heeft belem­­merd, geblok­­keerd en fysiek ernstig heeft ver­­zwakt. Ik heb nu weer zelf de regie over mijn gezond­­heid gekre­gen en snap mijn lichaam beter. Voor me­zelf gaan zor­gen heeft me ook meer zelf­­ver­trouwen opge­­leverd. Daar ben ik heel dank­baar voor.

Marijke

Alphen aan de Rijn

Dit zou veel breder be­kend moe­ten zijn…

Marc is een des­kun­dige trainer die ver­trouw­en geeft vanuit open­heid. De posi­tieve bena­dering is een gerust­stelling. Het is wonder­lijk om je plotse­ling te rea­lise­ren dat be­paal­de klach­ten verdwe­nen zijn en dat je je rus­tiger voelt. Dit zou veel meer bekend­heid mogen krijgen. Waar­om niet kin­deren hier al erva­ring mee laten opdoen?
En wacht niet op nog meer klach­ten maar doe het nu.

Remco

Rotterdam

Je kan rustig zeggen, deze training heeft mij gered!

Dank voor de goede begeleiding en het behalen van mijn belangrijkste doel: van mijn benauwdheid afkomen! Ik had niet verwacht dat deze oefeningen zouden bijdragen aan mijn klacht. Na veel doktersbezoeken en onderzoeken kwam ik steeds niet verder. Ik zag het eerlijk gezegd niet meer zitten. Je kunt rustig zeggen, deze training heeft mij gered! Sterk punten van de training vond ik het snelle resultaat  en de begeleiding; open, altijd tijd om te bellen of te mailen en de duidelijke uitleg.

Franka

Tilburg

Wat zijn je gezondheidswensen?

Vrijblijvende kennismaking

Klik hier om het gezondheidsformulier in te vullen
1 Step 1
Ik heb last van:
Op gebied van ademhaling
Energie
Gehoor
Neus en keel
Huid
Spijsvertering
Spieren
Bloedsomloop
Gewicht
Slapen
Psychisch
Stress factoren
Toestemming
reCaptcha v3
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Ademwijzer training

Individuele training
In de praktijk of online

Ademhaling als Medicijn 

De (wetenschappelijke) achtergrond van deze training

Waarom werkt de Ademwijzer training zo sterk?

Ademhalen is een natuurlijk gegeven. Maar dat betekent niet dat de ademhaling niet ontregeld kan raken! Veel mensen voelen wel als er iets met hun ademhaling is. Ze hebben last van een oppervlakkige ademhaling, een hoge ademhaling, een paniekgevoel omdat ze niet goed kunt doorademen, benauwdheid, snel buiten adem zijn of een drukgevoel op de borst. Het zijn allemaal symptomen die voort kunnen komen uit het feit dat het ademhalingscentrum in de hersenen verkeerd afgesteld staat. Nog niet veel mensen weten dat. Mensen met ademhalingsklachten gaan meestal op zoek naar een manier om de ademhaling ‘weer onder controle’ te krijgen. Op het internet, in de yogaklas, bij de fysio- of ademtherapeut zijn daarover uiteenlopende theorieën en technieken te vinden. Mensen leren bijvoorbeeld dat ze  ‘naar de buik moeten ademen’ of proberen met tellen ‘de ademhaling weer in een bepaald ritme te krijgen’. Helaas helpen deze technieken vaak niet om de oorzaak van de ontregelde ademhaling weg te nemen. En sommige mensen krijgen hierdoor zelfs meer last dan dat het hun helpt, of is de verbetering alleen van korte duur. Het probleem is dat een ontregelde ademhaling het gevolg is van een verkeerd afgesteld ademhalingscentrum. Dáár ligt dan ook de oplossing en niet in het ‘controleren’ van de ademhaling zelf. Daarbij moet ook mentale en fysieke stress aangepakt worden anders keren de ademhalingsklachten terug! Dat is allemaal verwerkt in de Ademwijzer training.

Hoe weet ik of mijn ademhalingscentrum verkeerd staat ingesteld?

Daarvoor is er de ademtest. Simpel en doeltreffend en vele malen eenvoudiger dan de hyperventilatie provocatietest die hiervoor in het ziekenhuis wordt toegepast. Ontwikkeld door de arts Buteyko die 10 jaar lang onderzoek deed naar de ademhaling en het ademhalingscentrum.
Deze ademtest meet de koolzuurtolerantie in het bloed en zegt iets over hoe het ademhalingscentrum in de hersenen afgesteld staat, ofwel: hoeveel liters je per minuut ademt.

Hoe komt het dat het ademhalingscentrum verkeerd afgesteld raakt?

Het ademhalingscentrum in de hersenen kan verkeerd afgesteld raken door stress. En met stress bedoelen we dan: een te grote weerstand ten opzichte van wat het lichaam aankan. Dat is dus breder dan ‘ik ben zo gestresst’. Het heeft alles te maken met de energie die voorradig is in je systeem. Heb je te weinig energie voor de inspanning die je verricht? Dan is dat stress voor je lichaam. En één van de gevolgen daarvan is een verzwaarde ademhaling. Dat is voor een kort moment niet erg, dat gebeurt constant, denk maar aan het verschil tussen naar de bus rennen en op de bank een boek lezen. In het eerste geval heb je een veel zwaardere ademhaling dan in het tweede geval en dit heeft in principe geen gevolgen. Maar het gaat erom dat wanneer de stress aanhoudt, de ademhaling ook aanhoudend zwaarder wordt en dat het ademhalingscentrum zijn instelling daaraan gaat aanpassen. De zwaardere ademhaling wordt dan de nieuwe norm. En dat heeft invloed op je gezondheid.

Wat betekent een verkeerd ingesteld ademhalingscentrum?

Dat betekent dat je meer liters per minuut ademt dan gezond voor je is. De medische norm voor een gezond ademvolume is 6 liter per minuut. Wordt het ademvolume groter, dan heeft dat consequenties voor o.a. de zuurstoftoevoer naar de cellen in je lichaam en voor de hoogte van de vuurdrempel van het zenuwstelsel. Met andere woorden: de cellen in je spieren, organen en hersenen krijgen minder zuurstof waardoor je bijvoorbeeld last kunt krijgen van spierkrampen, benauwdheid of verminderde concentratie en het zenuwstelsel is eerder geprikkeld omdat de vuurdrempel lager ligt waardoor je sneller geïrriteerd bent, emotioneel onstabiel wordt of mentaal moeilijker kunt ontspannen.
Feit is dat bij veel mensen het ademvolume tegenwoordig rond de 20 liter per minuut ligt, dat is dus drie keer de norm…

Welke klachten ontstaan er door een verkeerd afgesteld ademhalingscentrum?

De klachten die je krijgt doordat het ademhalingscentrum verkeerd staat ingesteld linken mensen meestal niet aan het feit dat ze een te groot ademvolume (ofwel chronische hyperventilatie) hebben. Toch zijn dat er heel wat. Uit het onderzoek dat de arts Buteyko in de jaren ’60 van de vorige eeuw deed, blijkt dat chronische hyperventilatie aan wel 150 aandoeningen gelinkt is. De meest voorkomende klachten zijn: benauwdheid, weinig energie, lage weerstand, ontstekingen, slecht slapen, spierkrampen, tintelingen, onwerkelijk gevoel, pijn op de borst, prikkelbaarheid, angst of huilen zonder reden, duizelingen of gevoel flauw te vallen, veel zweten, veel zuchten of gapen, ‘prop in de keel’, droge mond, slechte concentratie, slecht geheugen, piekeren of hypochondrie.
En aandoeningen als astma, hooikoorts, bronchitis, sinusitis, tinnitus (in bepaalde gevallen), slaap apneu, snurken, hoge bloeddruk en maag- en darmproblemen kunnen ook te maken hebben met chronische hyperventilatie.
Het mooie is: met het verbeteren van het ademvolume nemen ook de klachten af. En bij medicijngebruik voor bovenstaande aandoeningen is het in veel gevallen zelfs mogelijk deze af te bouwen omdat de klachten zijn verminderd of verdwenen.

Wat kan ik doen om mijn ademhalingscentrum te resetten?

In de Ademwijzer training leren wij je, door middel van de oefeningen van de arts Buteyko, om het ademvolume te verlagen. Daarnaast is er in de training aandacht voor dat wat het ademvolume vergroot heeft: stress. Met het aanpakken van deze twee zaken, zal je merken dat je gezondheid, energie en mogelijkheid om je goed te kunnen ontspannen toenemen.

Door aanhoudende stress stijgt het gemiddelde ademvolume, er ontstaat chronische hyperventilatie. Dit is vaak niet bekend, de meeste mensen kennen alleen acute hyperventilatie (van het in een zakje ademen).

Doordat in de training het gezonde ademvolume wordt hersteld en mentale en fysieke ontspanning wordt getraind, is er meer energie beschikbaar voor  het zelfgenezend vermogen van het lichaam. Dat is goed voor lichaam en geest!

error: Inhoud is beschermd.