Buteyko Ademwijzer Methode

Marc Scheffer
06-17019068

Buteyko adem­­therapeut
Epiphora therapeut i.o.
Mindfulness trainer

Sinds 2010

De kracht van de Buteyko Ademwijzer Training

Dat adem­halen belangrijk is weten we. Maar het onderliggende stresssysteem is minstens zo belangrijk. Daarom pakken we in onze praktijk beiden aan. We weten veel over het zenuwstelsel (altijd aanwezige alertheid / angst) en hoe je dat kunt resetten. Door een gezonde ademhaling en mentale en fysieke ontspanning krijg je weer energie voor zelfgenezing.

De Buteyko Ademwijzer training heeft sinds 2010 al bij duizen­­den mensen geleid tot een duur­­­zaam her­stel van gezond­­­heid en vita­­­liteit. (bekijk en lees hier hun ervaringen) Je kunt in het menu bij ‘klachten’ kijken wat op jou van toepassing is. Je kunt ook de ademtest doen of meer lezen over de training. 

 

drs. Marc Scheffer, 06-17019068 
Specialist adem­­haling en stress
Buteyko ademtherapeut
Mindfulness trainer

Buteyko Ademwijzer Methode: Ademhaling als Medicijn

De Buteyko Ademwijzer training heeft sinds 2010 al bij duizen­­den mensen geleid tot een duur­­­zaam her­stel van gezond­­­heid en vita­­­liteit. Bekijk en lees hier erva­­ringen.

Wat is de kracht van deze training?
Dat adem­halen belangrijk is weten we. Maar het onderliggende stresssysteem is minstens zo belangrijk. Daarom pakken we in onze praktijk beiden aan. Door deze training leer je met een gezonde ademhaling en  mentale en fysieke ontspanning weer voldoende energie vrij te maken voor zelfgenezing.  

Je kunt in het menu bij ‘klachten’ kijken wat op jou van toepassing is. Je kunt ook de ademtest doen of meer lezen over de training. 

Vier minuten die je leven kunnen veranderen

Doe de ademtest! En weet binnen een paar minuten of de Ademwijzer training voor jou de beste oplossing is.

Wat kan de Ademwijzer training betekenen bij:

 

     

Wat zijn je klachten?

Laten we de mogelijkheden bespreken

[]
1 Step 1

 Klik hier om onze privacy verklaring te lezen.

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Adem wijzer worden?

 Ontvang unieke weetjes over de ademhaling

Gratis

12 keer een interessant inzicht over ademhaling?

We sturen je geen spam! Lees ons privacy verklaring voor meer informatie.

Meer weten? Lees ons boek!

Alles over het verband tussen ademhaling en stress 

€19,90

Ademwijzer online zonder begeleiding

(later toch begeleiding nodig? per consult 75,- euro)

€245,-

Ademwijzer training

individuele training met begeleiding

€395,-

Ademwijzer voor kinderen

5-18 jaar, training op maat 

€375,-

Ademwijzer: ook kinderen een gezonde ademhaling meer energie en minder stress

Ik heb de regie over mijn gezond­­heid terug!

Ik voelde me ang­stig, fysiek ziek, ver­­trouw­de mijn lich­aam niet meer en had geen con­trole over mijn adem­haling. Grootste wens was weer ver­­trouw­en krijgen in mijn li­ch­aam.
Ik voel me nu als her­­boren. Ben trots op de moti­­vatie en disci­­pline die ik voelde, gebo­ren uit de ur­gente nood­zaak om iets te veran­deren. Ik heb ge­­leerd en ervaren hoe stress me in de af­gelo­­pen jaren heeft belem­­merd, geblok­­keerd en fysiek ernstig heeft ver­­zwakt. Ik heb nu weer zelf de regie over mijn gezond­­heid gekre­gen en snap mijn lichaam beter. Voor me­zelf gaan zor­gen heeft me ook meer zelf­­ver­trouwen opge­­leverd. Daar ben ik heel dank­baar voor.

Rianne

Den Bosch

Dit zou veel breder be­kend moe­ten zijn…

Marc is een des­kun­dige trainer die ver­trouw­en geeft vanuit open­heid. De posi­tieve bena­dering is een gerust­stelling. Het is wonder­lijk om je plotse­ling te rea­lise­ren dat be­paal­de klach­ten verdwe­nen zijn en dat je je rus­tiger voelt. Dit zou veel meer bekend­heid mogen krijgen. Waar­om niet kin­deren hier al erva­ring mee laten opdoen?
En wacht niet op nog meer klach­ten maar doe het nu.

Remco

Rotterdam

Ik heb aanzien­lijk minder klach­ten

Ik heb geen last meer van hoge adem, druk op de borst, zwe­ve­rig gevoel, ge­jaagd ge­voel, be­nauwd­heid, ver­moeid­heid, hart­klop­pingen, mis­selijk­heid, buik­pijn, geïrri­teerd­heid en gevoel van angst. Ik ga ook veel beter om met stress. Ik stop mijn werk­zaamhe­den ge­re­geld om even te re­set­ten. Ook auto­rijden en het huis­hou­den doe ik meer ont­span­nen. Ik kan nu zelfs zo­maar even niks doen! Ik MOET niet steeds van alles. Ik geniet meer.

Yvonne

Groningen

error: Content is protected !!