de kracht van de

Buteyko Ademwijzer Methode

Sinds 2010

de kracht van de

Buteyko Ademwijzer Methode

Sinds 2010

Gezonde ademhaling, mentale en fysieke ontspanning

De rol van de ademhaling en de invloed van stress op ons lichaam is com­plexe materie. Er is ook nog ons zenuwstelsel bij betrokken. We werken vanuit jarenlange ervaring met inmiddels ruim 2000 cliënten om ademhaling en stressgerelateerde klachten op natuurlijke wijze aan te pakken. Lees en bekijk hier hun ervaringen. Doe de ademtest of lees hier meer over de training.

Drie krachtige technieken die elkaar versterken

Gezond ademvolume

Veel belangrijker dan je longvolume is hoeveel liters je in rust (per minuut) ademt: je ademvolume. Hoe groter dat is, hoe minder zuurstof je opneemt in je lichaam. Dat moet dus anders.

Lees meer...

Christiaan Bohr was de wetenschapper die in 1904 aantoonde dat de hoeveelheid koolzuurgas in het bloed bepalend is voor hoeveel zuurstof er vanuit het bloed aan de cellen wordt afgegeven. Hoe meer je in rust ademt (chronisch hyperventileert) hoe meer koolzuur je wegblaast en hoe minder zuurstof je cellen ter beschikking hebben. Nog steeds is dat een veel te weinig en te weinig begrepen fenomeen. Het unieke van de training is dat je door Buteyko technieken je ademhalingscentrum kan resetten naar een gezond ademvolume van 6 liter of minder.
Doe de ademtest als je wil weten wat dat jou zou kunnen opleveren.    

Mentale en fysieke ontspanning

Aanhoudende stress is de reden van een ongezond lichaam en een overvol hoofd. Je echt helemaal kunnen ontspannen, mentaal en fysiek, is en kunst die je (opnieuw) moet leren en ook onderhouden. We hebben verschillende technieken in de training verwerkt die je helpen om dit te bereiken.

Lees meer...

Sinds 2010 is de Ademwijzer training steeds verder verfijnd. Daarbij heb ik veel geleerd van de vele honderden cursisten die ik heb mogen helpen. Wat begon als een training om het ademhalingscentrum te resetten naar een gezonde ademhaling, mondde uit in een volwaardige aanpak van ademhaling en stress. En dat allemaal in dezelfde 20 minuten oefening die je enkele malen per dag uitvoert.  Lichaamswerktechnieken helpen je om tijdens de oefening je mentaal te gaan ontspannen. Het is heel bijzonder om te merken dat je op termijn je denken kunt stoppen. Heel fijn ook omdat het denken wel 20 tot 25% van je energie vergt!

Zenuwstelsel tot rust brengen

Er is de laatste jaren steeds meer aandacht voor het zenuwstelsel. En terecht. Zonder een rustig zenuwstelsel is er geen basis voor een bestaan met minder stress. Daarom zijn er in de Ademwijzertraining onderdelen opgenomen die speciaal het zenuwstelsel kalmeren.

Lees meer...

Nog maar recent krijgt de Polyvagaaltheorie de aandacht die het verdient. De theorie van Stephen Porges laat zien dat de manier waarop we de werkelijkheid interpreteren en ervaren voor een groot deel afhankelijk is van hoe ons zenuwstelsel ervoor staat. Door aanhoudende stress is de Nervus Vagus vaak niet voldoende actief, waardoor we eenb korter lontje hebben, alles minder rooskleurig zien en we daaraan onnodig veel energie kwijt zijn.
Door enkele speciale technieken uit verschillende disciplines die je tijdens de basis oefening toepast wordt de Nervus Vagus weer wakker en kun je geleidelijk de stressrespons loslaten.

Wat kan de training voor jou betekenen? 

De volgende minuten kunnen je een heel bijzonder inzicht geven

Klik op de video en doe deze test

Wat kan de Ademwijzer training betekenen bij:

 

        

Ervaringen 

Ademwijzer training

Ik heb de regie over mijn gezond­­heid terug!

Resultaat in eindevaluatie: Ik voelde me ang­stig, fysiek ziek, ver­­trouw­de mijn lich­aam niet meer en had geen con­trole over mijn adem­haling. Grootste wens was weer ver­­trouw­en krijgen in mijn li­ch­aam.
Ik voel me nu als her­­boren. Ben trots op de moti­­vatie en disci­­pline die ik voelde, gebo­ren uit de ur­gente nood­zaak om iets te veran­deren. Ik heb ge­­leerd en ervaren hoe stress me in de af­gelo­­pen jaren heeft belem­­merd, geblok­­keerd en fysiek ernstig heeft ver­­zwakt. Ik heb nu weer zelf de regie over mijn gezond­­heid gekre­gen en snap mijn lichaam beter. Voor me­zelf gaan zor­gen heeft me ook meer zelf­­ver­trouwen opge­­leverd. Daar ben ik heel dank­baar voor.

Rianne

Den Bosch

Ademwijzer training

Dit zou veel breder be­kend moe­ten zijn…

Review: Marc is een des­kun­dige trainer die ver­trouw­en geeft vanuit open­heid. De posi­tieve bena­dering is een gerust­stelling. Het is wonder­lijk om je plotse­ling te rea­lise­ren dat be­paal­de klach­ten verdwe­nen zijn en dat je je rus­tiger voelt. Dit zou veel meer bekend­heid mogen krijgen. Waar­om niet kin­deren hier al erva­ring mee laten opdoen?
En wacht niet op nog meer klach­ten maar doe het nu.

Remco

Rotterdam

Ademwijzer training

Ik heb aanzien­lijk minder klach­ten

Resultaat in eindevaluatie: Ik heb geen last meer van hoge adem, druk op de borst, zwe­ve­rig gevoel, ge­jaagd ge­voel, be­nauwd­heid, ver­moeid­heid, hart­klop­pingen, mis­selijk­heid, buik­pijn, geïrri­teerd­heid en gevoel van angst. Ik ga ook veel beter om met stress. Ik stop mijn werk­zaamhe­den ge­re­geld om even te re­set­ten. Ook auto­rijden en het huis­hou­den doe ik meer ont­span­nen. Ik kan nu zelfs zo­maar even niks doen! Ik MOET niet steeds van alles. Ik geniet meer.

Yvonne

Groningen

Buteyko Ademwijzer training

Individuele training. Ook online.

€425,-

Epiphora training

Individuele training. Ook online.

€245,-

Ademwijzer: ook kinderen een gezonde ademhaling meer energie en minder stress

Wat zijn je klachten?

Vul het formulier in, dan neem ik contact met je op

[]
1 Step 1

 Klik hier om onze privacy verklaring te lezen.

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

De wetenschap achter de training

Alles over het verband tussen ademhaling en stress

€19,90 (incl. porto)

error: Inhoud is beschermd.