Aanpak Ademhaling, stress, burnout, luchtwegklachten en vermoeidheid

Ademhaling

De ademhaling kan ontregeld zijn en de arts Buteyko wist hoe je de ademhaling weer gezond kunt maken. Daarom is de Buteyko methode de beste manier om de ademhaling weer een gezond ademvolume te geven.
Het unieke is dat het ademhalingscentrum weerwordt gereset naar een normale waarde zodat je weer gezond ademt.

Stress

Stress is de grootste factor die ervoor zorgt dat de ademhaling ontregelt raakt. De kans op andere klachten wordt dan groter. Denk aan burn-out, hoge bloeddruk maag- darmproblemen, maar ook klachten zoals luchtwegklachten (astma, bronchitis, longemfyseem, slaapapneu), vermoeidheid, slecht slapen en talloze andere klachten

Leef gezond, adem wijzer!

Leef gezond, adem wijzer!

drs. Marc Scheffer
06-17019068

Specialist adem­­haling en stress
Buteyko adem­­therapeut
Mindfulness trainer

Neem gerust con­tact op om je gezond­­heids­­­wensen met mij te bespre­ken.

Gezonde ademhaling + mentaal en fysiek ontspannen + rustig zenuwstelsel

Het is logisch dat je klach­ten krijgt als je adem­haling niet op orde is, je men­taal en fysiek niet volledig kunt ont­spannen en je zenuwstelsel overprikkeld is. De gezondheid van jouw lijf is complexe materie die een systemische aanpak verdient en waarin de adem­haling een cruciale rol speelt. Dat is dan ook wat de Adem­wijzer training biedt: een seri­euze aanpak van adem­haling en stress die leidt naar duur­zaam herstel van gezond­heid en vita­liteit.

 

Hoe werkt het?

Ik leer je met een weten­schappelijk bewezen tech­niek, ontwik­keld door de arts K. Buteyko, de adem­haling te reset­ten. Hierdoor kunnen je lichaams­cellen aan­zienlijk meer zuur­stof opnemen (tot wel 45%) en neemt de melk­zuur­huis­houding af. Het resul­taat: meer energie en snel­ler en beter her­stel van stress- en gezond­heids­klachten, burn-out en vermoeid­heid. De tech­niek werkt zo sterk dat medi­cijnen vaak aan­gepast kunnen wor­den of niet meer nodig zijn (bijvoorbeeld bij astma- of bron­chitis­klachten, hooi­koorts of slaap apneu). Om te zorgen dat het resul­taat blijvend is, werken we ook aan veran­dering van de gewoon­tes die geleid hebben tot de ont­regelde adem­haling.
Lees hier meer over de training.

 

Ervaringen

Sinds 2010 hebben hebben al meer dan 2000 men­­sen hun gezondheid verbeterd met de Ademwijzer training. Lees en bekijk hier hun ervaringen.

Gede­gen aan­­pak van adem­­haling en stress.

drs. Marc Scheffer, 06-17019068 
Specialist adem­­haling en stress
Buteyko ademtherapeut
Mindfulness trainer

Neem gerust con­tact met mij op om je gezondheidswensen te bespreken.

Het is logisch dat je klach­ten krijgt als je adem­haling niet op orde is, je men­taal en fysiek niet volledig kunt ont­spannen en je zenuwstelsel overprikkeld is. De gezondheid van jouw lijf is complexe materie die een systemische aanpak verdient en waarin de adem­haling een cruciale rol speelt. Dat is dan ook wat de Adem­wijzer training biedt: een seri­euze aanpak van adem­haling en stress die leidt naar duur­zaam herstel van gezond­heid en vita­liteit.

Hoe werkt het?

Ik leer je met een weten­schappelijk bewezen tech­niek, ontwik­keld door de arts K. Buteyko, de adem­haling te reset­ten. Hierdoor kunnen je lichaams­cellen aan­zienlijk meer zuur­stof opnemen (tot wel 45%) en neemt de melk­zuur­huis­houding af. Het resul­taat: meer energie en snel­ler en beter her­stel van stress- en gezond­heids­klachten, burn-out en vermoeid­heid. De tech­niek werkt zo sterk dat medi­cijnen vaak aan­gepast kunnen wor­den of niet meer nodig zijn (bijvoorbeeld bij astma- of bron­chitis­klachten, hooi­koorts of slaap apneu). Om te zorgen dat het resul­taat blijvend is, werken we ook aan veran­dering van de gewoon­tes die geleid hebben tot de ont­regelde adem­haling.
Lees hier meer over de training.

Ervaringen

Sinds 2010 hebben hebben al meer dan 2000 men­­sen hun gezondheid verbeterd met de Ademwijzer training. Lees en bekijk hier hun ervaringen.

Heb jij een ontregelde ademhaling?

Doe de ademtest en krijg binnen een paar minuten meer inzicht!
Zo weet je snel of de Ademwijzer training voor jou de beste oplossing is.

Wat kan de Ademwijzer training betekenen bij:

 

     

Adem wijzer worden?

 Abonneer nu!

Gratis

12 x een interessant inzicht over ademhaling ontvangen?

We sturen je geen spam! Lees ons privacy verklaring voor meer informatie.

Meer weten? Lees ons boek!

Alles over het verband tussen ademhaling en stress 

€19,90

Wat zijn je klachten?

Leg ze aan me voor en dan kunnen we ze bespreken

[]
1 Step 1

 Klik hier om onze privacy verklaring te lezen.

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Ademwijzer groepstraining

 Online groepstraining met individuele begeleiding

€350,-

Ademwijzer individuele training 

Online of in de praktijk

€425,-

Ademwijzer voor kinderen

5-18 jaar, training op maat 

€395,-

Ademwijzer: ook kinderen een gezonde ademhaling meer energie en minder stress

Ik heb de regie over mijn gezond­­heid terug!

Ik voelde me ang­stig, fysiek ziek, ver­­trouw­de mijn lich­aam niet meer en had geen con­trole over mijn adem­haling. Grootste wens was weer ver­­trouw­en krijgen in mijn li­ch­aam.
Ik voel me nu als her­­boren. Ben trots op de moti­­vatie en disci­­pline die ik voelde, gebo­ren uit de ur­gente nood­zaak om iets te veran­deren. Ik heb ge­­leerd en ervaren hoe stress me in de af­gelo­­pen jaren heeft belem­­merd, geblok­­keerd en fysiek ernstig heeft ver­­zwakt. Ik heb nu weer zelf de regie over mijn gezond­­heid gekre­gen en snap mijn lichaam beter. Voor me­zelf gaan zor­gen heeft me ook meer zelf­­ver­trouwen opge­­leverd. Daar ben ik heel dank­baar voor.

Rianne

Den Bosch

Dit zou veel breder be­kend moe­ten zijn…

Marc is een des­kun­dige trainer die ver­trouw­en geeft vanuit open­heid. De posi­tieve bena­dering is een gerust­stelling. Het is wonder­lijk om je plotse­ling te rea­lise­ren dat be­paal­de klach­ten verdwe­nen zijn en dat je je rus­tiger voelt. Dit zou veel meer bekend­heid mogen krijgen. Waar­om niet kin­deren hier al erva­ring mee laten opdoen?
En wacht niet op nog meer klach­ten maar doe het nu.

Remco

Rotterdam

Ik heb aanzien­lijk minder klach­ten

Ik heb geen last meer van hoge adem, druk op de borst, zwe­ve­rig gevoel, ge­jaagd ge­voel, be­nauwd­heid, ver­moeid­heid, hart­klop­pingen, mis­selijk­heid, buik­pijn, geïrri­teerd­heid en gevoel van angst. Ik ga ook veel beter om met stress. Ik stop mijn werk­zaamhe­den ge­re­geld om even te re­set­ten. Ook auto­rijden en het huis­hou­den doe ik meer ont­span­nen. Ik kan nu zelfs zo­maar even niks doen! Ik MOET niet steeds van alles. Ik geniet meer.

Yvonne

Groningen

error: Content is protected !!