Buteyko Ademwijzer Methode

drs. Marc Scheffer
06-17019068

Specialist adem­­haling en stress
Buteyko adem­­therapeut
Mindfulness trainer

Sinds 2010

De Buteyko Ademwijzer training heeft al bij duizen­­den mensen geleid tot een duur­­­zaam her­stel van gezond­­­heid en vita­­­liteit. Lees en bekijk hier hun erva­­ringen.

 

Dat adem­halen belangrijk is weten we. Maar heb je chro­nische hyper­­venti­latie, gezond­heids­­klachten, een burn-out of stress­­klachten? Dan vraagt dat om het toe­passen van de juiste technieken en indivi­duele bege­leiding door een erva­ren adem­therapeut. Want de werking van het lichaam, de rol van de adem­haling en de invloed van stress op ons systeem is com­­plexe materie.

Stress Release Praktijk Scheffer heeft veel kennis op dit gebied en werkt vanuit jaren­lange ervaring om adem­haling en stress gerela­teerde klachten aan te pakken. Wil je weten hoe? Zoek dan in het menu bij ‘klachten’ wat op jou van toepassing is of doe de ademtest of lees hier meer over de training.

Heb je vragen? Interesse in de training? Neem con­tact met mij op om je gezond­­heids­­­wensen te bespre­ken.

drs. Marc Scheffer, 06-17019068 
Specialist adem­­haling en stress
Buteyko ademtherapeut
Mindfulness trainer

Buteyko Ademwijzer Methode: Ademhaling als Medicijn

De Ademwijzer training heeft al bij duizenden mensen geleid tot een duur­zaam herstel van gezond­heid en vita­liteit. Lees en bekijk hier de ervaringen van mensen die de Ademwijzer training hebben gevolgd.

Een ademcursus kan je tegenwoordig overal volgen. Maar heb je chronische hyperventilatie, gezondheidsklachten, een burn-out of stressklachten? Dan vraagt dat om het toepassen van de juiste technieken en individuele begeleiding door een ervaren ademtherapeut. De werking van het lichaam, de rol van de ademhaling en de invloed van stress op ons systeem is namelijk com­plexe materie.

Stress Release Praktijk Scheffer heeft veel kennis op dit gebied en werkt vanuit jarenlange ervaring om ademhaling en stress gerelateerde klachten aan te pakken. Wil je weten hoe? Zoek dan in het menu bij ‘klachten’ wat op jou van toepassing is of doe de ademtest of lees hier meer over de training.

Heb je vragen? Interesse in de training? Neem con­tact met mij op om je gezond­­heids­­­wensen te bespre­ken.

Vier minuten die je leven kunnen veranderen

Doe de ademtest! En weet binnen een paar minuten of de Ademwijzer training voor jou de beste oplossing is.

Wat kan de Ademwijzer training betekenen bij:

 

     

Wat zijn je klachten?

Laten we de mogelijkheden bespreken

[]
1 Step 1

 Klik hier om onze privacy verklaring te lezen.

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Adem wijzer worden?

 Ontvang unieke weetjes over de ademhaling

Gratis

12 keer een interessant inzicht over ademhaling?

We sturen je geen spam! Lees ons privacy verklaring voor meer informatie.

Meer weten? Lees ons boek!

Alles over het verband tussen ademhaling en stress 

€19,90

Ademwijzer online zonder begeleiding

(later toch begeleiding nodig? per consult 75,- euro)

€245,-

Ademwijzer training

individuele training met begeleiding

€395,-

Ademwijzer voor kinderen

5-18 jaar, training op maat 

€375,-

Ademwijzer: ook kinderen een gezonde ademhaling meer energie en minder stress

Ik heb de regie over mijn gezond­­heid terug!

Ik voelde me ang­stig, fysiek ziek, ver­­trouw­de mijn lich­aam niet meer en had geen con­trole over mijn adem­haling. Grootste wens was weer ver­­trouw­en krijgen in mijn li­ch­aam.
Ik voel me nu als her­­boren. Ben trots op de moti­­vatie en disci­­pline die ik voelde, gebo­ren uit de ur­gente nood­zaak om iets te veran­deren. Ik heb ge­­leerd en ervaren hoe stress me in de af­gelo­­pen jaren heeft belem­­merd, geblok­­keerd en fysiek ernstig heeft ver­­zwakt. Ik heb nu weer zelf de regie over mijn gezond­­heid gekre­gen en snap mijn lichaam beter. Voor me­zelf gaan zor­gen heeft me ook meer zelf­­ver­trouwen opge­­leverd. Daar ben ik heel dank­baar voor.

Rianne

Den Bosch

Dit zou veel breder be­kend moe­ten zijn…

Marc is een des­kun­dige trainer die ver­trouw­en geeft vanuit open­heid. De posi­tieve bena­dering is een gerust­stelling. Het is wonder­lijk om je plotse­ling te rea­lise­ren dat be­paal­de klach­ten verdwe­nen zijn en dat je je rus­tiger voelt. Dit zou veel meer bekend­heid mogen krijgen. Waar­om niet kin­deren hier al erva­ring mee laten opdoen?
En wacht niet op nog meer klach­ten maar doe het nu.

Remco

Rotterdam

Ik heb aanzien­lijk minder klach­ten

Ik heb geen last meer van hoge adem, druk op de borst, zwe­ve­rig gevoel, ge­jaagd ge­voel, be­nauwd­heid, ver­moeid­heid, hart­klop­pingen, mis­selijk­heid, buik­pijn, geïrri­teerd­heid en gevoel van angst. Ik ga ook veel beter om met stress. Ik stop mijn werk­zaamhe­den ge­re­geld om even te re­set­ten. Ook auto­rijden en het huis­hou­den doe ik meer ont­span­nen. Ik kan nu zelfs zo­maar even niks doen! Ik MOET niet steeds van alles. Ik geniet meer.

Yvonne

Groningen

error: Content is protected !!