– Via beeldscherm of in praktijk in Deventer – Sinds 2010 –

Aanpak adem­haling en stress

Heb je adem­­halings- of gezond­heids­­klachten?

Wil je op een natuurlijke manier je klachten structureel aanpakken en de noodzaak voor medicatie verminderen? We helpen mensen met ademhalingsklachten of lucht­weg­klachten zoals chronische hyperventilatie, hyperventilatie aanvallen , astma, bronchitis, sinusitis (holte ontsteking), hooi­koorts, allergieën, slaap­apneu, klachten door Corona, vermoeid­heid, hoge bloed­druk, verhoogde spier­spanning of maag- en darm­problemen.
Zonder ook fysieke en mentale stress aan te pakken komen de klachten weer terug. Alleen Buteyko technieken zijn onvoldoende. Daarom gaan wij verder en geven we een systemische, holistische aanpak van je klachten.

 

Stress­klachten, vermoeid­heid, burn-out?

Het vertrouwen in je lichaam terug­krijgen, weer vanuit inner­lijke rust leven en vermoeid­heid en gezondheids­klachten zien vermin­deren of ver­dwijnen zijn resul­taten van mensen die de Adem­wijzer training bij ons volgden. Lees de ervaringen van cursisten die we sinds 2010 in onze praktijk hebben mogen helpen. De Ademwijzer­ training is een belang­rijke stap naar een meer ontspan­nen levenshouding, grotere vitaliteit en stressbestendigheid en… gewoon weer kunnen genieten van de alledaagse dingen. Preventief de training doen is natuurlijk ook heel slim!

Heb je last van (vage) stress­klachten zoals vermoeid­heid, slaap­problemen, niet kunnen stoppen met piekeren, slechte concen­tratie of geheugen­problemen, spier­krampen, tinte­lingen, angst of huilen zonder reden, snel buiten adem zijn, snel geïrriteerd zijn, veel zweten of een lage weerstand? Kijk dan in het menu bij ‘stressklachten’ voor meer achtergrondinformatie per klacht, of neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Hoe gezond adem je?
Test het hier!

Zit rechtop op een stoel en adem een minuut rustig door je neus. Knijp na een normale, rustige uitademing je neus dicht en kijk op de secondewijzer. Kijk opnieuw op de secondewijzer zodra je aandrang voelt om weer te ademen en laat je neus los. Kun je nu redelijk rustig doorademen zonder diep te hoeven in-ademen? Dan heb je de test goed gedaan. Het is dus niet de bedoeling dat je je neus dichthoudt tot je niet meer kan en je een aantal keer diep moet ademen, alsof je lang onder water hebt gezwommen.
Hoeveel seconden heb je je neus redelijk gemakkelijk dicht kunnen houden? Lees hieronder wat dat aantal seconden betekent. Wacht een paar minuten als je de test nogmaals zou willen doen (op een dag kan de laagste en hoogste waarde wat uit elkaar liggen).

KLIK HIER VOOR DE UITSLAG VAN DE ADEMTEST
 • Resultaat tussen 5 en 15 seconden: je ademhalingsvolume is veel te groot en het stressniveau in je lichaam is te hoog. Dit kan tot ernstige en chronische gezondheidsproblemen leiden of al geleid hebben.
 • Resultaat tussen 15 en 25 seconden: je ademhalingsvolume is nog te groot en ook het stressniveau is nog te hoog wat gezondheidsproblemen in de hand werkt.
 • Resultaat tussen 25 en 35 seconden: je ademhaling en stressniveau zijn redelijk op orde, maar verbetering wordt toch aanbevolen omdat je hiermee meer reserve opbouwt.
 • Resultaat vanaf 40 seconden: je hebt een gezond ademvolume en stressniveau. Het toepassen van deze training kan preventief werken voor  tijden van stress.

Heb je klachten in ver­band met adem­haling en stress?
Check het hier.

Door de gezond­heids­­­check in te vullen kunnen wij je in­zicht geven in de oorzaak van je klach­ten en of deze aan te pakken zijn met de Adem­­wijzer trai­ning.

Na het invullen van de check­­list nemen wij con­tact met je op en hebben we een ge­heel vrij­­blij­­vend gesprek naar aan­­leiding van jouw resul­­taten. 

Kijk onder­­tussen gerust verder op de web­site. En je kunt ons uiter­­aard ook zonder de lijst in te vul­len bel­len met je vragen!

KLIK HIER OM DE GEZONDHEIDS-CHECK IN TE VULLEN
[]
1 Step 1
Vink je klachten aan:
Ademhaling
Energie
Gehoor
Neus en keel
Huid
Spijsvertering
Spieren
Bloedsomloop
Gewicht
Slapen
Psychisch
Algemene stress factoren
Toestemming

Na het verzenden nemen we z.s.m. contact met je op.

We gaan zorgvuldig met je gegevens om. Klik hier om onze privacy verklaring te lezen.
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

(Buteyko) Adem­wijzer­training

 • Telefonisch kennis­makings­gesprek waarin we bespre­ken wat we voor je kunnen be­tekenen. Als je wil starten kun je al direct aan de slag.
 • Ander­half uur trai­ning via het beeld­scherm met daarbij intro­ductie van de cursisten­website vol audio- en video-materiaal.
 • Telefonische check na enkele dagen of de start goed is verlo­pen.
 • Tweede training na een week van onge­veer een uur waarin we her­halen en enkele nieuwe oe­fe­nin­gen en toe­pas­singen intro­duceren. Als het nodig is kunnen we nog eens (via het scherm) een trainings­onderdeel her­halen.
 • Regelmatig telefo­nische checks om je vragen te beant­woorden en een beetje als stok achter de deur smile
 • Wekelijkse terug­kop­pe­ling via een web­site for­mu­lier van je voort­gang met onder meer de objec­tieve me­ting van de "Con­trole Pauze".
 • Een ein­devalu­atie na drie maan­den met tips voor de tijd na de trai­ning.

Sterke weten­­­schap­­­pe­lijke aan­­­pak

Voor ons staat na zo'n 2000 cursisten de positieve werking van de Ademwijzer training vast. We combineren technieken uit de mindfulness, lichaamswerk en van de arts Buteyko. We zijn daarin wel selectief. na mijn opleding als Buteyko therapeut ontdekte ik dat ook in de Buteyko wereld quick-fixes zich opdringen, evenals kort door de bocht appjes, en filmpjes die 'het truckje' wel even vertellen.

Wat onze training onder meer onderscheid van andere ademtherapiën is de klinisch ontwikkelde  wijze om het ademhalingscentrum te resetten en niet met (onwerkzame) ademgymnastiek aan de slag te gaan (zoals naar de buik ademen of de frequentie beïnvloeden).
Bovendien pakken we daarnaast ook de stress aan die het ademhalingscentrum ontregelt heeft. Daarin zijn we het geven van alleen een Buteyko cursus ontgroeit. We besteden namelijk ook op een uitgekiende manier  aandacht aan mentale en fysieke ontspanning, waarbij ook het zenuwstelsel wordt meegenomen.
Deze holistische, systemische aanpak van ademhaling en stress heeft als resultaat dat al zo'n 2000 mensen sinds 2010 hun gezondheids­problemen zagen vermin­deren of verdwij­nen, beter gingen slapen, meer energie kregen, sneller herstelden na inspanning en sport, enzovoorts.

Mensen die bij ons aankloppen begrijpen dat er niet 1  truck is of quick fix. Het lichaam is complex en de aanpak van je ademhaling en stress verdient aandacht van een ervaringsdeskundige trainer, in mijn geval met wetenschappelijke opleiding en medische basiskennis (Plato termen).

Voel weer regie over mijn gezondheid...

"Ik voelde me angstig, fysiek ziek, vertrouwde mijn lichaam niet meer en had geen controle over mijn ademhaling. Grootste wens was weer vertrouwen krijgen in mijn lichaam.
Ik voel me nu als herboren. Ben trots op de motivatie en discipline die ik voelde, geboren uit de urgente noodzaak om iets te veranderen. Ik heb geleerd en ervaren hoe stress me in de afgelopen jaren heeft belemmerd, geblokkeerd en fysiek ernstig heeft verzwakt. Ik heb nu weer zelf de regie over mijn gezondheid gekregen en snap mijn lichaam beter. Voor mezelf gaan zorgen heeft me ook meer zelfvertrouwen opgeleverd. Daar ben ik heel dankbaar voor."
Rianne, juridisch medewerker, Den Bosch

Ik ga beter met stress om

"Ik heb geen last meer van hoge adem, druk op de borst, zweverig gevoel, gejaagd gevoel, benauwdheid, vermoeidheid, hartkloppingen, misselijkheid, buikpijn, geïrriteerdheid en gevoel van angst. Ik ga ook veel beter om met stress. Ik stop mijn werkzaamheden geregeld om even te resetten. Ook autorijden en het huishouden doen doe ik meer ontspannen. Ik kan nu zelfs zomaar even niks doen! Ik MOET niet steeds van alles. Ik geniet meer."
Yvonne, agogisch medewerker, Vechel

Wacht niet op klachten!

"Marc is een deskundige trainer die vertrouwen geeft vanuit openheid. De positieve benadering is een geruststelling. Het is wonderlijk om je plotseling te realiseren dat bepaalde klachten verdwenen zijn en dat je je rustiger voelt. Dit zou veel meer bekendheid mogen krijgen. Waarom niet kinderen hier al ervaring mee laten opdoen?
En wacht niet op klachten maar doe het nu."

Remco, ondernemer, Zutphen

'Ademhaling als medi­cijn' over het verband tussen adem­haling en stress

Ben je nieuwsgierig naar de achtergrond van de ademwijzer training, onze visie op ademhaling en stress en het wetenschappelijk bewijs van onze aanpak? In ons boek lees je er meer over! Niet alleen over de ademhaling zelf maar ook welke impact stress op je systeem heeft.
Het boek bevat geen adem­oefeningen, wel uitleg waarom het zo gezond is om het ademhalings­centrum -onder profes­sio­nele bege­leiding- te reset­ten naar de normaal­waarde. Bestel het boek bij Bol.com of stuur ons een berichtje: info@ademwijzer.nl. Het boek kost 19.90 euro inclusief verzendkosten.

Veelgestel­de vra­gen

Is de Ademwijzer training hetzelfde als een Buteyko cursus?

Hoewel een selectie van Buteyko technieken een belangrijk onderdeel zijn in de Ademwijzer training (we zijn opgeleid als Buteyko ademtherapeut), is de training veel meer dan een standaard Buteyko cursus. We hebben sinds 2010 veel tijd en energie gestoken in het doorontwikkelen van de training. Door de ervaring met honderden clienten, bijscholing en zelfstudie is de training uiteindelijk ontwikkeld tot een traject van 3 maanden met goede begeleiding door middel van individuele coaching en ondersteuning middels de website voor clienten met audio- en videomateriaal. Dit maakt dat de training zowel op korte als lange termijn een gunstig effect heeft ten aanzien van ontspanning, ademhaling en gezondheidsklachten.

Wat is het verschil met andere ademtherapieën, cursussen of trainingen?

Wat onze training uniek maakt is de veelzijdige aanpak van zowel ademhaling als fysieke en mentale stress. Bovendien start de training vanuit een wetenschappelijk bewezen aanpak om de ademhaling weer rustig en gezond te maken. Namelijk daar waar de ademhaling ontregeld is geraakt, bij het ademhalingscentrum in de hersenen. De training is er dan ook op gericht om het ademhalingscentrum te resetten en daarnaast om te zorgen dat er niet opnieuw een ontregelde ademhaling ontstaat. We besteden in gelijke mate ook aandacht aan mentale en fysieke ontspanning, omdat nu eenmaal stress de oorzaak van een ontregelde ademhaling is.
Wij zien dat door deze aanpak mensen weer op het goede spoor komen om hun gezondheidsproblemen te zien verminderen of al tijdens de training verdwijnen, beter gaan slapen, meer energie krijgen en sneller herstellen van sport en inspanning. Na de drie maanden van de training gaat dit procesvan herstellen en sterker worden  door.

Moet ik voor de training naar de praktijk in Deventer komen?

Nee, dat hoeft zeker niet! Al vele jaren geef ik de training ook online, via Skype, Zoom, JitsiMeet, of een ander online platform. Met dezelfde kwaliteit en hetzelfde resultaat. Veel mensen kiezen hier dan ook voor als ze wat verder weg wonen. Maar er zijn ook mensen die toch voor 1 of 2 keer naar Deventer komen omdat ze dat zelf prettiger vinden. Zo ontvang ik hier zelfs mensen uit Groningen en Zeeland.

Kunnen klachten verergeren als je de training doet?

De arts Buteyko heeft nooit bijwerkingen gevonden door het rustiger maken van de ademhaling (integendeel). Maar je kunt wel door het ontspannende effect op je lichaam en omdat alle cellen meer zuurstof krijgen gaan ervaren dat het lichaam kan werken aan het opheffen van spanning. Net zoals je na een dag houthakken vaak pas de volgende dag spierpijn krijgt als je met de inspanning gestopt bent, geldt dat bijvoorbeeld ook voor het borstgebied dat door het jarenlang te veel ademen overstresst is geraakt. De stress release door de Ademwijzer training kan een licht gevoel van druk geven omdat een herstelproces is ingegaan omdat de borst (in rust) niet meer zoveel hoeft te bewegen. Maar dat is tijdelijk ongemak en het komt ook niet voor bij alle mensen. Als mensen veel oefenen, zeg 4-6 keer per dag voor een aantal weken, dan kunnen er zoveel afvalstoffen tegelijk vrijkomen (op zich goed natuurlijk) dat er genoeg moet worden bewogen en gedronken om het lichaam de kans te geven die ook te verwijderen. Er kan zich dan soms een lichte hoofdpijn voordoen van een paar dagen. Zulke zogenaamde reinigingsreacties (30% van de mensen ongeveer) zijn altijd licht van aard en tijdelijk. Mensen kunnen soms wel schrikken hoeveel stress het lichaam al die jaren heeft opgeslagen en dat het echt wel even duurt voordat het lichaam die heeft losgelaten. Vooral de mentale stress! Dat proces van stress release (het toewerken naar leven vanuit ontspanning) gaat ook na de drie maanden door, zelfs als mensen minder gaan oefenen of de oefeningen helemaal hebben gestopt (ik oefen nog elke avond en slaap daardoor beter). Je kunt ze trouwens later altijd weer oppakken als je nog een boost wil geven aan het versterken van het zelfgenezend vermogen.

Wat zijn de resultaten?

Als herboren

Ik voelde me angstig, fysiek ziek, vertrouwde mijn lichaam niet meer en had geen controle over mijn ademhaling. Grootste wens was weer vertrouwen krijgen in mijn lichaam.
Ik voel me nu als herboren. Ben trots op de motivatie en discipline die ik voelde, geboren uit de urgente noodzaak om iets te veranderen. Ik heb geleerd en ervaren hoe stress me in de afgelopen jaren heeft belemmerd, geblokkeerd en fysiek ernstig heeft verzwakt. Ik heb nu weer zelf de regie over mijn gezondheid gekregen en snap mijn lichaam beter. Voor mezelf gaan zorgen heeft me ook meer zelfvertrouwen opgeleverd. Daar ben ik heel dankbaar voor.
Rianne, juridisch medewerkster, Den Bosch,

Lees hier meer ervaringen

Wat zijn de kosten van de Ademwijzer training?

Op deze vraag geven we graag wat uitgebreider antwoord. Dit kun je vinden op de pagina 'Training'.

Geschatte aantal cursisten sinds 2010.

Verhoging zuurstof opname

Door her­stel van het gezon­de adem­­vo­lume neemt de zuur­stof­­op­name tot wel 40% toe!

Vertrouwen in je lichaam

Bijna alle cursisten ervaren weer meer vertrouwen in (het zelfherstellend vermogen van) hun lichaam.

Veel mensen ademen teveel

Je ademvolume en niet je longvolume zeggen alles over je gezondheid. Test je ademhaling op deze pagina!

In een onderzoek onder onze cursisten was de gezondheidswinst uitgedrukt in cijfers:

 • gemiddeld 60% meer kwaliteit van leven
 • gemiddeld 65% minder klachten
 • 78% blijft dagelijks Ademwijzer-technieken toepassen
error: Content is protected !!